Späť na zoznam
Výzvy
Autor: Alžbeta Jánošíková
29.09.2020 14:23

Zapojiť sa do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays sa oplatí

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa už druhý rok zapája do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom je vyzdvihnúť prínos programu Erasmus+.

Realizátori projektov sa môžu do iniciatívy zapojiť zorganizovaním akéhokoľvek podujatia či aktivity, ktorá propaguje program Erasmus+ a jeho pozitívny dopad na žiakov a študentov, pedagógov, školy a vzdelávacie inštitúcie, či neustále sa učiacich dospelých.

Podujatie sa musí konať počas #ErasmusDays, teda od 15. do 17. októbra 2020, a musí byť zaregistrované na medzinárodnej webstránke www.erasmusdays.eu .

Viac informácií, tipy na zaujímavé aktivity či možnosti, ako vás môže podporiť národná agentúra, nájdete na slovenskej stránke #ErasmusDays.

Zdroj: erasmusplus.sk

Súvisiace články

19.10.2017 14:22

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO
22.12.2018 18:56

Výzva na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola p...
18.01.2018 07:25

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a...