Späť na zoznam
Výzvy
Autor: Alžbeta Jánošíková
29.09.2020 14:23

Zapojiť sa do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays sa oplatí

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa už druhý rok zapája do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom je vyzdvihnúť prínos programu Erasmus+.

Realizátori projektov sa môžu do iniciatívy zapojiť zorganizovaním akéhokoľvek podujatia či aktivity, ktorá propaguje program Erasmus+ a jeho pozitívny dopad na žiakov a študentov, pedagógov, školy a vzdelávacie inštitúcie, či neustále sa učiacich dospelých.

Podujatie sa musí konať počas #ErasmusDays, teda od 15. do 17. októbra 2020, a musí byť zaregistrované na medzinárodnej webstránke www.erasmusdays.eu .

Viac informácií, tipy na zaujímavé aktivity či možnosti, ako vás môže podporiť národná agentúra, nájdete na slovenskej stránke #ErasmusDays.

Zdroj: erasmusplus.sk

Súvisiace články

16.04.2018 11:01

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018.
21.08.2018 21:36

MŠVVaŠ SR upozorňuje

po ukončení uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovený dátum uzávier...
30.04.2018 09:36

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na čerpanie OP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes 27. apríla 2018 vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) na podporu teamingových výskumných centier.