Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
05.06.2017 07:49

Ako som sa dostal na výšku do Londýna

Ako každému stredoškolákovi, aj mne sa natískala otázka, čo po maturite. Keďže som študoval na gymnáziu, vedel som, že musím ísť na vysokú školu, lebo potenciálnemu zamestnávateľovi by som asi ťažko vysvetľoval, prečo v kolónke „zručnosti“ nemám napísané takmer nič.

Takisto som vedel, že chcem získať dobré vzdelanie v zahraničí, keďže úroveň vysokých škôl, napríklad v Anglicku a Škótsku, je neporovnateľne lepšia ako na Slovensku. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodol uchádzať o štúdium v Anglicku, lebo angličtina bola jediný cudzí jazyk, ktorý som ako-tak dobre ovládal, a s prihláškami na anglické vysoké školy mi mohol pomôcť brácho, ktorý v tom čase začínal magisterské štúdium na Univerzite v Cambridgi.

Po dvoch týždňoch surfovania po stránkach anglických univerzít som našiel odbory, ktoré ma zaujali, ako napríklad:  Business management na King's College London, Philosophy, Politics and Economics (PPE) na Oxforde alebo History, Politics and Economics (HPE) na University College London (UCL).

Najviac ma zaujali posledné dva spomenuté odbory, keďže som nebol čistá matematická „hlavička" a na strednej škole ma veľmi bavili predmety ako dejepis, náuka o spoločnosti či geografia. Po zvážení všetkých možností som sa rozhodol podať si prihlášky… Proces podávania prihlášok na anglické univerzity je oproti Slovensku odlišný, tak som sa ho rozhodol opísať detailnejšie, aby aj iní ľudia, zaujímajúci sa o štúdium v Anglicku, vedeli, ako na to.

 1.Všetko nájdete na jednom mieste – UCAS (https://www.ucas.com) slúži ako centrálna databáza všetkých prihlášok na akúkoľvek vysokú školu v Anglicku.

 

 • V Anglicku je možné podať najviac päť prihlášok na univerzity. Môžete sa hlásiť na päť rôznych škôl alebo trebárs na jednu univerzitu a tam si podať päť prihlášok na päť rôznych odborov.
 •  

 • Podať prihlášku cez UCAS sa dá tromi spôsobmi – osobne, prostredníctvom školy alebo cez agentúru. Ja odporúčam prvú možnosť, keďže máte všetko pod kontrolou a nemusíte platiť navyše peniaze agentúram.
 •  

 • Do prihlášky je nutné pripojiť aj „personal statement" – v podstate ide o spojenie vášho životopisu a motivačného listu. Rozsah personal statementu je približne jedna A4, kde je potrebné opísať vaše doterajšie úspechy, dôvod, prečo chcete študovať vybraný odbor a čo chcete v živote dosiahnuť. Pozor však na fakt, že personal statement je identický pri všetkých piatich prihláškach, preto je dobré vyberať si príbuzné odbory na všetkých univerzitách. V tejto časti prihlášky budete potrebovať pomoc vašich učiteľov, lebo k prihláške je nutné pripojiť „reference". V tejto sekcii musí učiteľ/učitelia napísať, aký ste žiak, v čom vynikáte a prečo sa práve vy hodíte na štúdium v zahraničí.
 •  Takisto budú musieť vyplniť kolónku „predicted grades". Tu učiteľ vpíše vaše predpokladané známky z ústnej maturitnej skúšky.

   

 • Termíny na podanie prihlášok sú nasledujúce:
  • 15. 10. – pre kurzy medicíny a Oxbridge univerzity;
  • 15. 1. – termín na podanie prihlášok na všetky ostatné kurzy a univerzity.

   

 • Univerzity sú povinné odpovedať do konca marca, ale väčšinou posielajú svoje odpovede skôr. Dve najčastejšie odpovede, aké môžete dostať, sú:
 • a)     Conditional offer – znamená to, že vás príjmu, ak dosiahnete stanovené kritérium na prijatie (napr. 1,5 priemer z ústnej maturity a level angličtiny B2/C1 z IELTS testov);

  b)     Withdrawal – vaša prihláška univerzitu nezaujala, a preto vám neponúka offer.

   

 • Po doručení všetkých odpovedí z univerzít si musíte vybrať svoju pevnú voľbu (firm) a poistnú voľbu (insurance), ostatné tri prihlášky sa týmto rušia.
 •  

   

 • Ak v máji dobre zmaturujete a splníte maturitné kritériá, v septembri vám už nič nebráni nastúpiť na výšku do Anglicka. ;)
 • Prikladám aj ranking anglických univerzít za rok 2016, aby ste si vedeli porovnať, aké univerzity sú v súčasnosti v popredí. (http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016)

  Keďže v mojom prípade ma Oxford zamietol, bolo pomerne ľahké vybrať si svoju firm choice – UCL, na ktorú som sa nakoniec aj dostal a v súčasnosti som v druhom ročníku. :)

   

  No a keby som sa mal vrátiť k mojim „skills", určite medzi ne patrí zohnať lodičky v Anglicku o druhej v noci.

  S pozdravom

  Denis :) 

  Súvisiace články

  20.02.2018 09:54

  Tretiaci sa budú učiť z nových učebníc prírodovedy

  Tretiaci na základných školách sa budú v školskom roku 2018/2019 učiť z nových učebníc prírodovedy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc do škôl, vrátane týc...
  21.07.2017 08:36

  Druhý ročník aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným úspešne ukončený

  Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zameraných na nadaných žiakov má za sebou ďalší úspešný rok. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal nadaných žiakov zákla...
  07.07.2017 09:41

  Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore

  Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas aktuálnych prázdnin využiť letné IT tábory. Bude sa programovať, skúšať rôzne chemické či fyzikálne pokusy, ale aj osobne...