Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.09.2017 12:16

Bezplatné školenia pre učiteľov pokračujú aj v októbri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom Dajme STOP-ku extrémizmu!

Sériu bezplatných školení pre učiteľov bude RAABE realizovať v dňoch od 23. do 27. októbra 2017 v deviatich mestách Slovenska. V Bratislave, Nitre, Michalovciach, Košiciach, Prešove, Poprade, Banskej Bystrici, Martine a v Trenčíne budú s učiteľmi rozvíjať úvahy o citlivých témach skúsení lektori –  PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. a Mgr. Zuzana Fialová, PhD., ktorí sú súčasne autormi metodickej príručky a pracovného zošita Dejepis pre 9. ročník ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom. 

Učebnými pomôckami aj bezplatnými školeniami RAABE reaguje na rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ktoré od školského roka 2017/2018 schválilo navýšenie dejepisu o jednu vyučovaciu hodinu pre žiakov 9. ročníka základných škôl, a to s cieľom vytvoriť priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.

„V súčasnej spoločnosti sa o extrémizme a radikalizme mnoho hovorí a často sa hľadá „zázračný spôsob", ako im predchádzať či ako ich riešiť. Zázračný spôsob však neexistuje. Jedinou možnosťou je, aby sme sa my dospelí viac rozprávali s mládežou aj o ťažkých spoločenských témach...," hovorí PhDr. Dušan Ondrušek, jeden z lektorov. Ako prezradil, v rámci školení s učiteľmi budú spoločne hľadať odpovede aj na otázky ako napríklad:  

Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty? Ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže? Ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii? Ako viesť mladých k slobode a zodpovednosti? Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách?

O čom budú školenia?
„V rámci školení učiteľom predstavíme nový prístup k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú... Dáme im možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť. A samozrejme prinesieme aj ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.," povedala zámery bezplatných školení Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Učitelia sa môžu tešiť aj na návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.). Budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s metodickou príručkou Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom. Chýbať nebudú ani názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy. ... a samozrejme aj námety na hry a cvičenia, pracovné listy v súlade s učebnými plánmi.

Učitelia sa už teraz môžu prihlasovať na bezplatné školenia TU.
Metodickú príručku pre učiteľa aj pracovný zošit pre žiakov nájdete v e-shope RAABE.

Zdroj: RAABE
 

Súvisiace články

15.02.2018 17:49

Takmer 80 SOŠ získa vyše 50 mil. eur na svoju modernizáciu

Matečná: "K dnešnému dňu podporíme 77 odborných škôl, ktoré získajú viac ako 50 miliónov eur na technické vybavenie. Tieto školy sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Peniaze pôjdu na materiálno-technické vybavenie pracovís...
05.03.2018 18:28

Na tábor ŽU Internet vecí zábavnou formou prišlo vyše 100 stredoškolákov

Na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline sa v pondelok zišlo vyše 100 stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí sa do konca týždňa zúčastnia na IT tábore Internet vecí zábavnou formou.
10.04.2018 14:28

Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

Pre školy s vyučovaním v rómčine organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom: Quality educat...