Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.09.2017 12:16

Bezplatné školenia pre učiteľov pokračujú aj v októbri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom Dajme STOP-ku extrémizmu!

Sériu bezplatných školení pre učiteľov bude RAABE realizovať v dňoch od 23. do 27. októbra 2017 v deviatich mestách Slovenska. V Bratislave, Nitre, Michalovciach, Košiciach, Prešove, Poprade, Banskej Bystrici, Martine a v Trenčíne budú s učiteľmi rozvíjať úvahy o citlivých témach skúsení lektori –  PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. a Mgr. Zuzana Fialová, PhD., ktorí sú súčasne autormi metodickej príručky a pracovného zošita Dejepis pre 9. ročník ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom. 

Učebnými pomôckami aj bezplatnými školeniami RAABE reaguje na rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ktoré od školského roka 2017/2018 schválilo navýšenie dejepisu o jednu vyučovaciu hodinu pre žiakov 9. ročníka základných škôl, a to s cieľom vytvoriť priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.

„V súčasnej spoločnosti sa o extrémizme a radikalizme mnoho hovorí a často sa hľadá „zázračný spôsob", ako im predchádzať či ako ich riešiť. Zázračný spôsob však neexistuje. Jedinou možnosťou je, aby sme sa my dospelí viac rozprávali s mládežou aj o ťažkých spoločenských témach...," hovorí PhDr. Dušan Ondrušek, jeden z lektorov. Ako prezradil, v rámci školení s učiteľmi budú spoločne hľadať odpovede aj na otázky ako napríklad:  

Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty? Ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže? Ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii? Ako viesť mladých k slobode a zodpovednosti? Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách?

O čom budú školenia?
„V rámci školení učiteľom predstavíme nový prístup k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú... Dáme im možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť. A samozrejme prinesieme aj ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.," povedala zámery bezplatných školení Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Učitelia sa môžu tešiť aj na návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.). Budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s metodickou príručkou Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom. Chýbať nebudú ani názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy. ... a samozrejme aj námety na hry a cvičenia, pracovné listy v súlade s učebnými plánmi.

Učitelia sa už teraz môžu prihlasovať na bezplatné školenia TU.
Metodickú príručku pre učiteľa aj pracovný zošit pre žiakov nájdete v e-shope RAABE.

Zdroj: RAABE
 

Súvisiace články

22.10.2019 10:49

Začal sa Týždeň celoživotného učenia

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti.
19.02.2018 09:03

Podľa pedagógov by mal každý žiak dostať základy vzdelania v materčine

Základy vzdelania by mal každý žiak dostať vo svojom materinskom jazyku, pretože je to najľahšia a najvhodnejšia forma osvojenia vedomostí. Zhodli sa na tom riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola s vyu...
20.02.2018 11:07

Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie...