Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
14.02.2018 15:02

Bezplatné vzdelávanie pre pedagógov prírodovedných predmetov pokračuje

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA organizuje počas roka 2018 druhý ročník bezplatného súvislého vzdelávania EXPOLEDU, ktorého sa minulý rok zúčastnilo takmer 1000 pedagógov z celého Slovenska.

O čom je EXPOLEDU?

Súvislé vzdelávanie EXPOLEDU tvoria odborné semináre pre pedagógov prírodovedných predmetov z rôznych typov škôl. Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA ho začalo organizovať s cieľom sprístupniť pedagógom inovatívne metódy, moderné teoretické poznatky aj praktické tipy a návrhy experimentov využiteľných na vyučovacích hodinách. Ako hovorí konateľka EXPOL PEDAGOGIKA JUDr. Monika Fegyveres Oravská: „Umožňujeme všetkým záujemcom o kvalitné vzdelávanie zúčastniť sa na našich bezplatných seminároch a odniesť si cenné informácie a inšpirácie. Naše lektorky sú odborníčky vo svojej oblasti a v mnohých prípadoch sa podieľali na tvorbe učebníc nášho vydavateľstva. EXPOLEDU je tak aj príležitosť pre účastníkov prediskutovať si s nimi rôzne otázky."

Nový ročník prináša zmeny

K biológii, chémii a fyzike sa v roku 2018 pridal štvrtý vyučovací predmet – prvostupňová prírodoveda. Lektorkou seminárov z prírodovedy je doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., ktorá sa venuje problematike rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie a je tiež autorkou nových učebníc prírodovedy pre 3. a 4. ročník ZŠ v súlade s iŠVP a so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Aj na ďalších predmetoch sa účastníci stretnú s renomovanými lektorkami: 

  • biológia: PaedDr. Mária Uhereková, PhD.,
  • chémia: Mgr. Alžbeta Slavkovská, RNDr. Helena Vicenová,
  • fyzika: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Počas roka 2018 sa vo všetkých mestách – v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave – uskutočnia dve témy seminárov z každého predmetu. Aby boli semináre časovo prístupnejšie, organizátor sa rozhodol posunúť začiatok seminárov na 9:00 hod., ich dĺžka zostáva nezmenená. Každý seminár trvá 3 hodiny. 

„Veríme, že druhý ročník súvislého vzdelávania EXPOLEDU ešte prekoná pozitívne dojmy účastníkov prvého ročníka. Na rok 2018 sme pripravili nové témy, semináre bude viesť spolu päť lektoriek a pre všetkých zúčastnených pedagógov a ich školy sú pripravené rôzne akcie, zľavy a špeciálne možnosti," približuje Monika Fegyveres Oravská.

EXPOLEDU 2018 sa začalo v Košiciach začiatkom marca, v ďalších mesiacoch budú semináre pokračovať v Banskej Bystrici a Bratislave. Vzdelávanie bude počas leta prerušené a pokračovanie s druhými témami je naplánované na september až november tohto roka. 

____________

Záujemcovia o bezplatné vzdelávanie sa môžu prihlásiť vždy do mesta, v ktorom sa najbližšie semináre uskutočnia. Prihlasovanie prebieha počas celého roka na stránke vydavateľstva www.expolpedagogika.sk/EXPOLEDU.

___________

Ing. Róbert Chudý
EXPOL PEDAGOGIKA
 

Súvisiace články

26.04.2018 12:30

Globálne kompetencie, časť 4 - alternitíva pre iné predmety

Pokračovanie: Alternatíva pre predmety MAT, GEO, OBN, ETV
16.01.2018 09:08

Niektoré problémy a podpora technického vzdelávania na základnej škole

Problematika technického vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách bola predmetom stretnutia účastníkov 33. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecné...
06.10.2017 19:17

Siroty študujúce v zahraničí musia predložiť potvrdenie z danej školy

Študent, ktorý študuje v zahraničí a je poberateľom sirotského dôchodku, má povinnosť štúdium preukazovať Sociálnej poisťovni potvrdením o štúdiu.