Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
06.03.2020 08:23

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží štartujú už budúci týždeň

Od marca až do polovice júna 2020 organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 20 celoštátnych kôl 17 predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), v ktorých si zmerajú sily najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska.

V aktuálnom školskom roku 2019/2020 zažívajú olympiády nezvyčajne vysoký počet jubilejných ročníkov. V mesiacoch marec, apríl a máj sa uskutoční až 6 jubilejných predmetových olympiád: Olympiáda v španielskom jazyku – 30. ročník (10. – 11. marca 2020 v Bratislave), Olympiáda v nemeckom jazyku – 30. ročník (22. – 23. marca 2020 v Bratislave), Olympiáda v anglickom jazyku – 30. ročník (24. – 25. marca 2020 v Piešťanoch), Olympiáda v ruskom jazyku – 50. ročník (6. – 7. apríla 2020 v Bratislave), Olympiáda vo francúzskom jazyku – 30. ročník (28. – 29. apríla 2020 v Bratislave) a Technická olympiáda – 10. ročník (5. – 6. mája 2020 v Martine).     

V priebehu marca sa okrem jubilejných jazykových olympiád uskutočnia ešte ďalšie 4 celoštátne kolá súťaží. Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády sa bude konať 4. – 7. marca 2020 na UPJŠ v Košiciach. Najlepší chemici stredných škôl si budú merať sily v 2 súťažných kategóriách.

Už 69. ročník Matematickej olympiády vyvrcholí celoštátnym kolom v Piešťanoch. V dňoch 22. – 25. marca 2020 budú súťažiť najúspešnejší riešitelia krajských kôl kategórie A. V tomto známom kúpeľnom meste sa uskutoční aj celoštátne kolo 35. ročníka Olympiády v informatike. Mladí informatici tam budú zápoliť v dňoch 25. – 28. marca 2020. Päťčlenné stredoškolské súťažné tímy zabojujú o prvenstvo v celoštátnom kole 28. ročníka Turnaja mladých fyzikov, ktorý sa už tradične uskutoční v Bratislave, tento rok v termíne 31. marca – 3. apríla 2020.

Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

01.04.2019 07:44

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu o výučbe rómskeho jazyka

ŠPÚ v spolupráci s ďalšími subjektami pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Inovácia –– Rómsky jazyk –– Inklúzia, ktorá je zameraná na výučbu rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov predovšetkým pre učiteľov...
04.08.2017 09:22

Viete, ako rozvíjať matematické zručnosti škôlkarov? Poďte na bezplatnú roadshow a poradíme vám!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva všetky riaditeľky, učiteľky a učiteľov materských škôl na sériu bezplatných školení s názvom Ako na to so Škôlkarom – Matematika a práca s i...
01.10.2017 17:52

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výsku...