Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
28.04.2017 10:45

Čítam, čítaš, čítame, píšem, píšeš, píšeme...

Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Vyhlásili ho na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Aj my v ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach priebežne na hodinách SJL venujeme čítaniu veľkú pozornosť. V marci prebiehali v našej škole rôzne aktivity, ktorými sme u žiakov rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

Foto: Marta Štefancová

Siedmaci navštívili Dom Jozefa Cígera-Hronského. Na hodinách slovenského jazyka žiaci prezentovali vypracované projekty. V každom ročníku bol projekt zameraný na inú osobnosť nášho regiónu. Čítali sme rôzne texty, vyhľadávali sme v nich potrebné informácie. Každý si priniesol knihu, ktorá ho zaujala a žiaci rozprávali svoje dojmy z prečítaného diela. Tak sme získali prehľad o mnohých knihách, o rôznych žánroch. Niektorí odporúčali encyklopédie, iní fantastickú či dievčenskú literatúru. Vo viacerých triedach bolo rozprávanie veľmi pútavé. Žiaci prezentovali svoje knihy, resp. knihy, ktoré si požičali v knižnici. Z prác žiakov sme zhotovili nástenky, ktoré zdobia priestory školy.

Žiaci tiež písali básne, príbehy, úvahu na tému kniha. Najlepšie práce sme poslali aj do okresnej literárnej súťaže Môj dobrý priateľ - kniha. V súťaži sme získali krásne umiestnenia. Jednou z možností ako sa oboznámiť s literárnym textom bola aj návšteva divadelného predstavenia Ťapákovci. Na realizácii sa podieľali naši súčasní žiaci. No výborné herecké výkony podali aj naši bývalí žiaci. Predstavenie nám umožnilo vniknúť do minulosti, spoznať život ľudí, ich myslenie a konanie.

Vo Vrútkach sa narodilo veľa významných osobností. Niektorí svoj úspech dosiahnu v plodnom veku, iní už v mladosti. Jednou z nich je aj naša súčasná žiačka Alžbeta Horecká. Betka dosiahla mimoriadny úspech - napísala knihu Živel menom Viola. V čitateľskej ankete mesačníka Knižná revue s názvom Kniha roka v kategórii Debut roka 2016 sa v celoslovenskom hlasovaní umiestnila na 3. mieste. V súťaži Kniha Turca 2016, v ktorej sa súťaží o najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu, ktorá je spätá s regiónom Turiec, sa umiestnila na 1. mieste.

Minister školstva Peter Plavčan každý rok oceňuje žiakov za mimoriadne zásluhy, za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných vedomostných, športových, umeleckých súťažiach. Pri príležitosti Dňa študentov ocenil takmer 80 študentov Pamätnými listami sv. Gorazda. Medzi ocenenými bola aj Alžbeta Horecká, žiačka ZŠ Hany Zelinovej z Vrútok.

Vieme, že dnes málo detí číta, ešte menej detí píše. No my robíme v našej ZŠ všetko preto, aby sme v nich podnietili záujem o čítanie a písanie. Anglický básnik John Ruskin povedal: „Knihy sú pre ľudí to, čo sú pre vtákov krídla." A my vieme, že mal pravdu.

                                                                                                                                 

Text a foto: Marta Štefancová

 

Galéria

Súvisiace články

18.01.2018 14:00

Podľa čoho si študenti vyberajú zahraničné školy?

Prestíž školy a možnosť študovať vytúžený odbor, sú najčastejšie kritériá, ktoré uviedli mladí ľudia zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí, pri otázke, prečo sa rozhodli študovať za hranicami Slovenska. Vyplýva to z výsledkov...
24.04.2017 20:51

Program Erasmus + oslavuje!

Erasmus + oslavuje 30. výročie a chystá množstvo zaujímavých aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť!    
07.09.2018 18:36

Psychologická príprava a mentálny koučing v športe

Národné športové centrum Vás spoločne s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave srdečne pozýva na konferenciu pre športových odborníkov. Témou bude Psychologická príprava a mentálny koučing v športe.