Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
28.04.2017 10:45

Čítam, čítaš, čítame, píšem, píšeš, píšeme...

Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Vyhlásili ho na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Aj my v ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach priebežne na hodinách SJL venujeme čítaniu veľkú pozornosť. V marci prebiehali v našej škole rôzne aktivity, ktorými sme u žiakov rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

Foto: Marta Štefancová

Siedmaci navštívili Dom Jozefa Cígera-Hronského. Na hodinách slovenského jazyka žiaci prezentovali vypracované projekty. V každom ročníku bol projekt zameraný na inú osobnosť nášho regiónu. Čítali sme rôzne texty, vyhľadávali sme v nich potrebné informácie. Každý si priniesol knihu, ktorá ho zaujala a žiaci rozprávali svoje dojmy z prečítaného diela. Tak sme získali prehľad o mnohých knihách, o rôznych žánroch. Niektorí odporúčali encyklopédie, iní fantastickú či dievčenskú literatúru. Vo viacerých triedach bolo rozprávanie veľmi pútavé. Žiaci prezentovali svoje knihy, resp. knihy, ktoré si požičali v knižnici. Z prác žiakov sme zhotovili nástenky, ktoré zdobia priestory školy.

Žiaci tiež písali básne, príbehy, úvahu na tému kniha. Najlepšie práce sme poslali aj do okresnej literárnej súťaže Môj dobrý priateľ - kniha. V súťaži sme získali krásne umiestnenia. Jednou z možností ako sa oboznámiť s literárnym textom bola aj návšteva divadelného predstavenia Ťapákovci. Na realizácii sa podieľali naši súčasní žiaci. No výborné herecké výkony podali aj naši bývalí žiaci. Predstavenie nám umožnilo vniknúť do minulosti, spoznať život ľudí, ich myslenie a konanie.

Vo Vrútkach sa narodilo veľa významných osobností. Niektorí svoj úspech dosiahnu v plodnom veku, iní už v mladosti. Jednou z nich je aj naša súčasná žiačka Alžbeta Horecká. Betka dosiahla mimoriadny úspech - napísala knihu Živel menom Viola. V čitateľskej ankete mesačníka Knižná revue s názvom Kniha roka v kategórii Debut roka 2016 sa v celoslovenskom hlasovaní umiestnila na 3. mieste. V súťaži Kniha Turca 2016, v ktorej sa súťaží o najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu, ktorá je spätá s regiónom Turiec, sa umiestnila na 1. mieste.

Minister školstva Peter Plavčan každý rok oceňuje žiakov za mimoriadne zásluhy, za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných vedomostných, športových, umeleckých súťažiach. Pri príležitosti Dňa študentov ocenil takmer 80 študentov Pamätnými listami sv. Gorazda. Medzi ocenenými bola aj Alžbeta Horecká, žiačka ZŠ Hany Zelinovej z Vrútok.

Vieme, že dnes málo detí číta, ešte menej detí píše. No my robíme v našej ZŠ všetko preto, aby sme v nich podnietili záujem o čítanie a písanie. Anglický básnik John Ruskin povedal: „Knihy sú pre ľudí to, čo sú pre vtákov krídla." A my vieme, že mal pravdu.

                                                                                                                                 

Text a foto: Marta Štefancová

 

Galéria

Súvisiace články

22.01.2018 12:43

Seminár pre učiteľov základných a stredných škôl „Historické výročia v roku 2018“

V utorok 23. januára 2018 sa v priestoroch Múzea mesta Bratislavy uskutoční informačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl s názvom "Historické výročia v roku 2018" organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskum...
13.03.2018 19:17

Projekt Nauč sa remeslo priblíži tradičné ľudové zručnosti

V budove základnej a materskej školy v Lužiankach neďaleko Nitry sa začínajú v utorok niekoľkodňové tvorivé dielne zamerané na šírenie ľudovej kultúry. Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre tu zorganizovalo projekt s názvom ...
25.04.2018 09:51

Mechanik elektrotechnik sa postupne inovuje a prispôsobuje automatizácii

Absolvent tohto odboru je pripravený nielen na elektrotechniku, ale aj na ostatné odvetvia priemyslu, v ktorých sú jej prvky. Je schopný samostatne pracovať na elektrických zariadeniach vrátane ich konštrukcie, výroby, montáže ...