Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
24.04.2017 21:00

Čitateľský oriešok 3

Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Odborná porota aj laická verejnosť určili poradie na prvých troch priečkach v rámci druhého, tretieho aj štvrtého ročníka. Slávnostné odovzdávanie cien sa koná dnes – 20. apríla 2017 v Zichyho paláci v Bratislave.

BRATISLAVA - Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázku – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

Z celkového počtu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci z 529 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov. Žiakom sa mnohokrát podarilo na výkrese rozohrať svoj – celkom nový – príbeh, v ktorom sa ocitli postavičky z oboch prečítaných textov," povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Výtvarníci: „Súťaž nabrala príjemné obrátky"

Okrem zástupcov nakladateľstva RAABE do poroty súťaže zasadli aj profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh. Tak, ako aj predošlé roky, aj v tomto ročníku sme sa zamerali na práce hlavne z výtvarného hľadiska, samozrejme, s prihliadnutím na zadanie. Znovu môžeme skonštatovať, že jednoznačne v nás zarezonovali práce, ktoré boli vytvorené použitím maľby, čiže štetca a farieb, v kombinácii s kresbou. Sú to techniky, vždy jasne deklarujúce, ako sa dokáže dieťa, v neoddeliteľnej spolupráci s pedagógom, chopiť s náročných úloh, súvisiacich so zadaním, aj samotnou tvorbou," povedala Zuzana Lukáčová.

„Množstvo krásnych, povšimnutiahodných prác svedčí o bohatej kreativite detí a trpezlivosti zo strany pedagógov. Táto súťaž v tohtoročnom treťom ročníku nabrala príjemné obrátky a posunula ju zas ďalej, čomu sa ako porota veľmi tešíme," zhodnotila za celú porotu Zuzana Lukáčová.

Víťazov všetkých kategórií spolu s komentármi výtvarníkov nájdete TU.

 

1. miesto
Natália Krkošková
ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 822/8
028 01 Trstená
2. miesto
Šimonko Bejdák
Základná škola
Koperníkova 24
Hlohovec
3. miesto
Timotej Kavoň
ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 822
028 01 Trstená
Komentár výtvarníkov:
Krásne vyplnená plocha výkresu, vyváženosť farieb, pekné kontrasty, výnimočné zosúladenie oboch príbehov dokopy, veľmi prirodzene pôsobiaci obrázok, s optimistickou náladou, čistota prevedenia, celkové pochopenie úloh.
Komentár výtvarníkov:
Obrázok, ktorý len máličko zaostáva za prvým – malá rada, nabudúce troška kontrastnejšie v hlavnom pláne a bude prvý. Oceňujeme číru maľbu, náročnú, ale peknú kompozíciu, výrazy "tváričiek", prácu so štetcom a miešaním farieb. Veľmi milé a decentné dielko.
Komentár výtvarníkov:
Oceňujeme pedantnosť v kresbe, premyslenosť prepojenia príbehov, čistotu prevedenia, prehľadnosť dejov. Dielko bolo starostlivo naplánované a dovedené do konca.

3. ročník

1. miesto
Tamara Obertová
ZŠ Oslany
Školská 56/9
972 47 Oslany
2. miesto
Karin Čverčková
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
3. miesto
Jakub Lühne
ZŠ s MŠ Sklabiňa
Sklabiňa 138
038 03 Sklabiňa
Komentár výtvarníkov:
Veľmi krásna a prehľadná kompozícia, zvládnuté farebné plochy, čistota prevedenia, krásne rozoznateľné a vyriešené 3 plány – popredie a pozadie, pekná úprimná emócia v tváričkách.
Komentár výtvarníkov:
Odvážna a bohatá kompozícia, radosť z tvorby, zvládnutie farieb a ich kombinácií, precíznosť a zanietenosť počas tvorby obrázka, o čom svedčí množstvo postavičiek a ich náročné prepojenia, pričom je zachovaná prehľadnosť na celej ploche obrázka.
Komentár výtvarníkov:
Veselo poňaté dielko, množstvo postavičiek, každá jedna má emóciu a pohyb a hoci sú menšie, je to dobre rozoznateľné... Pekne vyjadrená zima, vyvážená hrejivými plochami.

4. ročník

1. miesto
Viktória Ronďošová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
2. miesto
Zuzana Vasiľová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
3. miesto
Sofia Šoltisová
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

 

Ocenenie verejnosti – na základe počtu „lajkov" na Facebooku

2. ročnik

1. miesto
Eliška Kováčová
Galileo School
Dudvážska 6
821 07 Bratislava
   2. miesto
   Nela Bialoňová
   ZŠ s MŠ Udiča
   Udiča č. 248
   018 01 Udiča
3. miesto
Nelli Olejníková
Základná škola
Kežmarská 28
040 11 Košice

3. ročnik

1. miesto
Frederik Sýkora
Základná škola
Trenčianske Jastrabie 115
913 22 Trenčianske Jastrabie
2. miesto
Dominika Konkolová
ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Ústredie 316
023 55 Vysoká nad Kysucou
3. miesto
Tomáš Rajčák
Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

4. ročnik

1. miesto
Rafael Franko
Základná škola M. Lechkého
ul. Jána Pavla II. 1
040 23 Košice
2. miesto
Viktória Kočišová
Základná škola
Komenského 4
078 01 Sečovce
3. miesto
Viktória Ronďošová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce

Ocenenia a ceny

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 20. apríla 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kam boli pozvaní všetci výhercovia spolu so svojimi učiteľmi aj rodičmi, ktorí im pomáhali v rámci súťaže. Záverečný ceremoniál moderovala slovenská moderátorka Adela Banášová, ambasádorka tretieho ročníka súťaže.

Pre žiakov boli pripravené okrem diplomov aj ďalšie hodnotné ceny od partnerov súťaže: tablety od spoločnosti LittleLine, otočné glóbusy, výtvarné materiály a stavebnice od spoločnosti Stiefel, pracovné zošity z nakladateľstva RAABE, zaujímavé knižky od hlavného partnera súťaže – vydavateľstva Ikar a jeho projektu Stonožka, roboty Dash od spoločnosti Scholaris, programovateľné roboty Bee-Bot od firmy Vernier, predplatné časopisov Hello, Hello Kids a Friendship od vydavateľstva FLP. Pedagógovia za tiež mali na čo tešiť. Za ich prácu na vyučovacích hodinách ich čakali wellness pobyty v Hoteli Plejsy od spoločnosti MM CLASS, metodické materiály pre učiteľov z nakladateľstva RAABE, učebné pomôcky z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA alebo ošetrenie pleti od spoločnosti Mary Kay. Ale to nie je všetko! Hlavné ceny pre najaktívnejšie školy do súťaže venovali generálni partneri súťaže:  zdravotné podložky na sedenie od spoločnosti Dynasit, sady výučbových programov pre 1. stupeň ZŠ od spoločnosti LittleLane a nástenné tabule a grafomotorické balíčky od spoločnosti Stiefel Eurocart.

Víťazi z jednotlivých ročníkov v rámci súťažnej kategórie Ocenenie nakladateľstva RAABE sa tiež môžu tešiť na zábavný celodenný program v rozprávkovom svete Pavla Dobšinského – v dedinke Habakuky na Donovaloch. Víťazi môžu spolu so svojimi spolužiakmi stráviť celý deň v dedinke, ktorá ich vtiahne do originálnej atmosféry slovenských rozprávok. Laktibrada, Popolvár, Zlatá Priadka a ďalší hrdinovia ľudových príbehov sa postarajú o autentický zážitok pre celú triedu v mieste ako vystrihnutom z obalu detských knižiek a predstáv. Fantázia a hravosť budú na víťazov číhať na každom rohu. Spoločnosť im bude robiť originálna rozprávková architektúra, chýbať nebudú ani interaktívne divadelné predstavenia, ukážky ľudových remesiel aj špeciálne pohostenie," povedala Mira Schrimpelová. Ako na záver zhodnotila: „Jubilejný tretí ročník našej čitateľsko-výtvarnej súťaže nám potvrdil, že deti a ich učitelia o čítanie stoja. Lúskaním príbehov sme tento rok dokonca oslovili rekordný počet žiakov – zaznamenali sme až 144 % nárast v počte prihlásených žiakov a 93 %  nárast v počte zapojených škôl. A to je krásny výsledok v Roku čitateľskej gramotnosti, ako tento školský rok nazvalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prekonať tento výsledok nebude jednoduché, ale my sa už teraz tešíme na ďalší ročník súťaže."

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže nájdete na stránke www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

 

Súvisiace články

02.02.2018 13:32

Rozvíjanie záujmovej orientácie žiakov vďaka národnému projektu

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ už od februára minulého roka motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy...
18.07.2017 09:28

Kvalitní kuchári odchádzajú do zahraničia, na Slovensku je po nich dopyt

Ako 23-ročný už bol šéfkuchárom. Vypracoval sa však postupne a už počas školy na sebe tvrdo pracoval. Ako sám hovorí, príkladom pre neho je každý pracovitý kuchár, aj mladý človek, ktorý vychádza zo školy. Na študentských súťaž...
02.05.2018 13:00

Odborní poľnohospodári - mechanizátori sú rýchlo rozchytaní

Odbor poľnohospodár – mechanizácia je určený vyslovene chlapcom. Jeho absolvent si v poľnohospodárskom podniku vždy miesto nájde, pretože ovláda zariadenia ako z rastlinnej, tak aj z živočíšnej výroby. Oproti minulosti má širší...