Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.04.2020 11:10

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

Viac ako 360-tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je už v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich pripravilo na základe spolupráce zo slovenskými univerzitami či SAV, ktorým zabezpečuje technologický prístup k zdigitalizovaným knihám.

CVTI SR technologicky zabezpečuje prístup k zdigitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (627 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov). Študijné a vedecko-výskumné tituly, ktoré virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom, si zvolili samotné univerzity.

„Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu. CVTI SR sprevádzkovalo službu na fungujúcej softvérovej a hardvérovej platforme Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie," konkretizuje Tomáš Fiala, odborný pracovník oddelenia.

Ako ďalej za oddelenie doplnil, vysokým školám a iným vedecko-výskumným organizáciám CVTI SR ponúka komplexné riešenia v oblastiach digitalizácie, spracovania digitálnych obrazov a sprístupnenia digitalizovaných dokumentov, s možnosťou realizácie doplnkovej služby dlhodobej archivácie dát.

Digitálna knižnica CVTI SR - virtuálne študovne:

Virtuálna študovňa UPJŠ - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-upjs  (prístup len po autentifikácii)
Virtuálna študovňa EUBA - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-sek (prístup len po autentifikácii)
Virtuálna študovňa SPU - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-spu-v-nitre (prístup len po autentifikácii)
Virtuálna študovňa HÚ SAV - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/historicky-casopis-virtualna-studovna (voľne dostupné)

Zdroj: minedu

Súvisiace články

12.08.2019 09:42

SAP poskytne slovenským neziskovkám a školám grant na digitálne vzdelávanie mladých ľudí

Spoločnosť SAP organizuje v spolupráci s Haus des Stiftens a TechSoup Europe iniciatívu Meet and Code, ktorá je úzko spojená s októbrovým Európskym týždňom programovania. Cieľom Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom ...
05.07.2018 20:53

Leto na Žilinskej univerzite bude patriť deťom

Žilinská univerzita (UNIZA) v Žiline aj tento rok vo svojich priestoroch privíta malých školákov, aby v nich svojimi aktivitami vzbudila zvedavosť a záujem o objavovanie okolitého sveta. Počas júla je pre najmenších pripravenýc...
15.07.2018 17:56

MŠVVaŠ: Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej ...