Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.04.2020 11:10

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

Viac ako 360-tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je už v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich pripravilo na základe spolupráce zo slovenskými univerzitami či SAV, ktorým zabezpečuje technologický prístup k zdigitalizovaným knihám.

CVTI SR technologicky zabezpečuje prístup k zdigitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (627 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov). Študijné a vedecko-výskumné tituly, ktoré virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom, si zvolili samotné univerzity.

„Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu. CVTI SR sprevádzkovalo službu na fungujúcej softvérovej a hardvérovej platforme Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie," konkretizuje Tomáš Fiala, odborný pracovník oddelenia.

Ako ďalej za oddelenie doplnil, vysokým školám a iným vedecko-výskumným organizáciám CVTI SR ponúka komplexné riešenia v oblastiach digitalizácie, spracovania digitálnych obrazov a sprístupnenia digitalizovaných dokumentov, s možnosťou realizácie doplnkovej služby dlhodobej archivácie dát.

Digitálna knižnica CVTI SR - virtuálne študovne:

Virtuálna študovňa UPJŠ - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-upjs  (prístup len po autentifikácii)
Virtuálna študovňa EUBA - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-sek (prístup len po autentifikácii)
Virtuálna študovňa SPU - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-spu-v-nitre (prístup len po autentifikácii)
Virtuálna študovňa HÚ SAV - https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/historicky-casopis-virtualna-studovna (voľne dostupné)

Zdroj: minedu

Súvisiace články

10.01.2019 09:52

Štartuje Malá logická olympiáda určená predškolákom

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným v týchto dňoch odštartuje ďalší ročník súťaže Malá Logická Olympiáda. Štvrtý ročník súťaže je opäť určený predškolákom. Súťaž preverí jednoduché logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmo...
09.02.2018 08:54

Národný program duálneho vzdelávania sa realizuje podľa harmonogramu

Do duálneho vzdelávania sa má do roku 2020 zapojiť 12.000 študentov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR uviedlo, že vyjadrenie poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) o riziku nenaplnenia očak...