Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
08.10.2017 13:29

Detskú online univerzitu dokončilo 378 / 709 študentov

Prvú detskú online univerzitu dokončilo v tomto roku zo 709 študentov 378. Najviac študentov sa prihlásilo z Bratislavského, Prešovského a Košického kraja, pričom najčastejšie študovali v nedeľu. Taká je bilancia siedmeho ročníka prvej detskej online univerzity na Slovensku.

"Študenti boli nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Francúzska, Švajčiarska, Ukrajiny a Ruska. Tento rok študovalo viac chlapcov než dievčat. Zaujímavosťou tiež je, že najlepšie sa im študovalo v nedeľu a testy najčastejšie vypĺňali medzi 14.00 a 15.00 h," informovala Slávka Boldocká. Výhodou online štúdia je podľa slov Boldockej, že je kapacitne a priestorovo neobmedzené, pričom stačí mať počítač, tablet alebo mobil s internetom a chuť vzdelávať sa.

Deti počas celého leta videli záznam živej prednášky jedného z profesorov. "Tento rok prednášali odborníci napríklad z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Farmaceutickej, Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ale aj Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity či Fakulty architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe. Deťom prednášal aj rektor Univerzity Karlovej v Prahe a bonusom bola úvodná videoprednáška profesorky z britského Oxfordu," priblížila Boldocká.

Študenti po prednáške cez online formulár vyplnili skúšobný test a diplom získali tí študenti, ktorí úspešne absolvovali aspoň šesť z deviatich testov. Z 378 detí, ktoré štúdium dokončili, získalo osem červený diplom.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

10.07.2017 09:17

Toto sme tu dávno nemali...alebo Pedagogické hry 2017 Lučenec

Po 25 ročnej odmlke sa vďaka PaSA Levice v roku 2015 znovuoživila tradícia pedagogických športových hier. Tohto školského roku sa PaSA Lučenec podujala na  organizáciu ich tretieho ročníka.  Po mesiacoch príprav z radov vedenia...
26.11.2017 12:30

Vzdelávanie ako výsledok ideológií

V Európe sa čoraz častejšie skloňuje téma spolužitie kresťanov a moslimov, Európanov a Arabov. Pre veľkú časť európskeho obyvateľstva prebiehajúca vlna migrantov so sebou prináša množstvo nových a neznámych prvkov, ktoré sú súč...
27.05.2017 14:01

Unikátna forma duálneho vzdelávania v strednej Európe

Paríž v Bratislave alebo Diabol nosí Pradu. Už aj v Bratislave. V septembri začnú zimný semester prví druháci na francúzskej fashion univerzite MOD´SPE Paris Central Europe. V týchto dňoch stále prebiehajú prijímačky. A ani poč...