Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
08.10.2017 13:29

Detskú online univerzitu dokončilo 378 / 709 študentov

Prvú detskú online univerzitu dokončilo v tomto roku zo 709 študentov 378. Najviac študentov sa prihlásilo z Bratislavského, Prešovského a Košického kraja, pričom najčastejšie študovali v nedeľu. Taká je bilancia siedmeho ročníka prvej detskej online univerzity na Slovensku.

"Študenti boli nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Francúzska, Švajčiarska, Ukrajiny a Ruska. Tento rok študovalo viac chlapcov než dievčat. Zaujímavosťou tiež je, že najlepšie sa im študovalo v nedeľu a testy najčastejšie vypĺňali medzi 14.00 a 15.00 h," informovala Slávka Boldocká. Výhodou online štúdia je podľa slov Boldockej, že je kapacitne a priestorovo neobmedzené, pričom stačí mať počítač, tablet alebo mobil s internetom a chuť vzdelávať sa.

Deti počas celého leta videli záznam živej prednášky jedného z profesorov. "Tento rok prednášali odborníci napríklad z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Farmaceutickej, Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ale aj Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity či Fakulty architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe. Deťom prednášal aj rektor Univerzity Karlovej v Prahe a bonusom bola úvodná videoprednáška profesorky z britského Oxfordu," priblížila Boldocká.

Študenti po prednáške cez online formulár vyplnili skúšobný test a diplom získali tí študenti, ktorí úspešne absolvovali aspoň šesť z deviatich testov. Z 378 detí, ktoré štúdium dokončili, získalo osem červený diplom.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

19.05.2017 09:08

Učitelia na 1. stupni základnej školy: príďte a získajte osobne informácie o možnostiach výučby prierezových tém v praxi

Problémy riešené v bežnom živote presahujú rigidné hranice školských predmetov. Tým vzniká problém: čo s témami, ktoré sa do vyučovacích predmetov jednoducho nezmestia? Chápe sa akosi samozrejme, že učiteľ si pomôže sám. Ale sk...
19.08.2017 15:15

O umeleckom kováčovi veľa prezradí jeho tvorba zo železa

Na svojej práci milujem tvorbu a fakt, že môžem tvoriť. Z kusa železa vytvorím predmet, ktorý má nielen spoločenskú hodnotu, ale zároveň aj remeselnú a udrží si svojho ducha ešte veľmi dlhú dobu, hovorí Ján Ostradický, ktorý je...
08.05.2017 13:00

Hlavné ceny v súťaži IHRA na UPJŠ si odniesli súťažiaci z Bardejova a z Košíc

Súťaž v programovaní počítačových hier IHRA na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa niesla v znamení viacerých hier určených aj pre súčasné mobilné zariadenia.