Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.03.2018 14:26

Deviataci absolvujú celoslovenské Testovanie 9

Už budúci týždeň si 37 400 deviatakov na celom Slovensku overí svoje vedomosti z matematiky a z vyučovacieho jazyka. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským aj zo slovenského jazyka a literatúry. Celoslovenské Testovanie 9 sa v tomto školskom roku bude konať v stredu 21. marca 2018 na 1 445 základných školách. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

 Cieľom Testovania 9 je overiť u žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom trhu.

Výsledky jednotného testovania poskytnú školám informáciu o úrovni vedomostí a zručností ich žiakov, čo napomôže pri skvalitňovaní  vzdelávania na ZŠ.

Do Testovania 9 je v tomto školskom roku prihlásených 34 865 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 509 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Z celkového počtu všetkých prihlásených žiakov je 3 296 deviatakov so zdravotným znevýhodnením.

Na vybraných certifikačných školách sa Testovanie 9 uskutoční opäť aj elektronickou formou. K dnešnému dňu je doň prihlásených cca 900 žiakov z viac než 50 škôl. Bližšie informácie o elektronickej forme testovania sú dostupné na stránke .

Výsledky žiakov v T9-2018 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy 17. apríla 2018, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené základným školám koncom apríla 2018.

Výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 sa zohľadňujú aj pri prijímacom konaní na stredné školy. O prijatí žiaka, ktorý v testovaní dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. To sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentovú skúšku. Okrem toho môžu byť vo všeobecnosti výsledky testovania deviatakov pre riaditeľa školy pomocným nástrojom pri rozhodovaní o prijatí žiaka na vybranú strednú školu.

Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9, ktorý sa uskutoční 5. apríla 2018 vo vybraných školách.

Podrobné informácie o Testovaní 9 - 2018 nájdete na internetovej stránke NÚCEM.

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

12.07.2018 21:59

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Vláda definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.
29.09.2017 12:16

Bezplatné školenia pre učiteľov pokračujú aj v októbri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom Dajme STOP-ku ex...
07.08.2017 09:22

Slovensko je na špičke v kyberbezpečnosti – získalo striebro

Máme dobré obranné štíty v cyber priestore, o čom svedčí i druhé miesto na medzinárodnom kybernetickom cvičení CyberEx 2017, ktorého sa zúčastnilo 65 zoskupení z celého sveta. Našu krajinu reprezentoval päťčlenný tím zložený zo...