Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
14.01.2018 08:00

Didaktické prostriedky EnglishGO

nielen kvalitné materiály na bežnú výučbu a maturitnú prípravu, ale aj odmeny pre aktívnych učiteľov

V závere roka 2017 prejavila záujem o prístup k digitálnemu obsahu EnglishGo ďalšia početná skupina angličtinárov z gymnázií, stredných škôl a konzervatórií z celého Slovenska. Pridali sa tak k 2000 stredoškolským angličtinárom, ktorí didaktické prostriedky EnglishGo už nejaký čas využívajú pri svojej výučbe.

O skutočnej kvalite ponúkaných materiálov svedčí aj fakt, že až 95 % z nich vníma tieto materiály ako veľmi prínosné pre svoju pedagogickú prax. Navyše, materiály slúžia nielen na bežnú výučbu, ale aj na maturitnú prípravu. Ich univerzálnosť vysoko oceňujú aj samotní pedagógovia – až 96 % z nich privítalo, že materiály EnglishGo obsahujú maturitné témy.

V súčasnosti už majú možnosť učiť s materiálmi EnglishGo všetci angličtinári s aktívnymi účtami. Na portáli anglictina.iedu.sk si môžu vybrať z takmer piatich stoviek lekcií, viac ako 6000 cvičení a 25 hodín autentických nahrávok. 

Učiť s EnglishGo sa oplatí :)

Tým, ktorí s digitálnym obsahom aktívne učia, ponúka EnglishGo aj rôzne zaujímavé bonusy. Pre svojich študentov môžu získať ukážkovú hodinu s lektorom EnglishGo, hodinu s rodeným hovoriacim priamo v ich škole alebo vyhrať týždenný pobyt v jazykovej škole vo Veľkej Británii. Podmienkou získania týchto benefitov je vypracovať na portáli v stanovenom období požadovaný minimálny, resp. najväčší počet úloh (viac o benefitoch a podmienkach ich získania na www.mpc-englishgo.sk/benefity). 

Okrem toho majú všetci učitelia EnglishGo, teda aj tí, ktorí dostali svoje prihlasovacie údaje ešte v školskom roku 2016/2017, možnosť osvojiť si viac zručností pri práci s materiálmi EnglishGo v rámci prezentačných školení. Tie budú prebiehať od polovice januára 2018. Hoci je účasť dobrovoľná, angličtinári, ktorí už školenie absolvovali, ho rozhodne odporúčajú aj svojim kolegom. Školenia v rozsahu 4 hodín vedú skúsení lektori Metodicko-pedagogického centra. Prehľad termínov školení nájdu učitelia EnglishGo na webovej stránke www.mpc-englishgo.sk

Metodicko-pedagogické centrum
 

Súvisiace články

22.06.2017 07:54

Spojité písané písmo alebo Comenia script?

V priebehu minulého mesiaca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý okrem iných vecí kladie tiež dôraz na písanie spojitým písan...
20.05.2019 09:27

Politická náuka do škôl patrí, nie však politika

„Propagáciu politickej strany či hnutia je na školách neprípustná, no politická náuka, prostredníctvom ktorej si žiaci formujú kritické myslenie a učia sa participovať na verejnom živote, by mala byť súčasťou výchovno-vzdelávac...
20.04.2020 11:10

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

Viac ako 360-tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je už v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich pripravilo na základe spolupráce zo slovens...