Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
26.06.2019 13:31

Digitálna gramotnosť detí rozdeľuje Slovensko

Prieskum digitálnej gramotnosti detí ukázal, že to nie je až také ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Chudobná časť populácie výrazne zaostáva.

 Vedia sa hrať a chatovať. No iba 4 z 10 detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu. Deti už na základnej škole vedia so smartfónmi či tabletmi narábať mnohokrát zručnejšie ako ich rodičia. „Digitálni domorodci", aj tak označujeme deti, ktoré sa narodili do éry digitálnych technológií. Znamená to však aj to, že vedia múdro využívať potenciál internetu a IT technológií? 

Prieskum, ktorý si nechal vypracovať Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis ukázal, že čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí  z chudobnejších domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu.

Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Až 44 % (169 miliónov) Európanov vo veku 16 až 74 rokov však digitálne zručnosti nemá (ec.europa.eu, 2017). „V Telekome si uvedomujeme zodpovednosť za kvalitu života  všetkých generácií. Je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia. Jedným zo spôsobov, ako vieme prispieť, je digitalizácia cez nové technológie. Aby sme však vedeli, kde a koho tlačí topánka, potrebujeme vedieť, ako na tom na Slovensku dnes sme. Aj preto sme si nechali vypracovať tento prieskum," hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko Slovak Telekomu.  

Čo ukázal prieskum:
  • len 45 % detí z chudobných domácností si vie vyhľadať informácie pre školský projekt
  • iba 2 z 10 rómskych detí zvláda dobre tie najmenej sofistikované úlohy
  • 41 % detí z chudobných domácnosti nezvláda IT preto, lebo k nim nemá prístup
  • každé piate dieťa z chudobnej domácnosti tvrdí, že IT nezvláda aj preto, lebo ho to nemá kto naučiť
  • čím horší prospech, tým slabšie digitálne zručnosti

Rukojemníci vzdelávacieho systému

Prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus, porovnával na vzorke takmer 1000 respondentov digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabých prostredí. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich. 

Čo si však poriadne neuvedomujeme je fakt, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa nemôžu v tejto oblasti zlepšovať, pokiaľ nemajú prístup k IT technológiám. Prieskum ukázal, že deti zo sociálne slabých domácností zápasia s nedostatkom u takmer všetkých technológií. Napríklad len prístup k smartfónu je úplne bežný pre 95 % detí celej vzorky, medzi rómskymi je to len 55 %. Periférne zariadenia, ako napríklad tlačiarne a skenery sú skôr raritou. Problémom však nie je iba nedostupnosť IT v domácnosti. „Deti sa stávajú rukojemníkmi vzdelávacieho systému. Aj napriek tomu, že v škole majú informatiku, učivo je pre nich zložité, zaostávajú a navyše im nemá kto pomôcť, keďže ani rodičia to často sami nezvládajú," vysvetľuje Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky.  

Budúcnosť INAK

Na priepasť v digitálnych znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených prostredí reaguje program Nadácie Pontis. Budúcnosť INAK, mimoškolský vzdelávací program, chce vniknúť do regiónov a komunít a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť detí vo veku 11 – 15 rokov. Podstatou programu je poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť. „V rámci 3-ročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí," vysvetľuje Martina Kolesárová, programová riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva: „Celý program je vedený hravo a neformálne. Deti zažijú kopec zábavy, spoznajú ďalších skvelých ľudí nielen medzi svojimi rovesníkmi, dostanú sa blízko k špičkovým technológiám a navyše sa naučia veľa nových vecí spôsobom, ktorý ich bude baviť." 

Hlavným partnerom programu, ktorého pilotné centrum sa plánuje otvoriť už na jeseň, v školskom roku 2019/2020 v Trnave, je Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. „Podobne kvalitný a dlhodobý vzdelávací program pre deti v regiónoch na Slovensku chýba. Program Nadácie Pontis predstavuje riešenie, ktoré, pokiaľ bude úspešné, možno šíriť ďalej, aj do ďalších regiónov a to je pre nás podstatné," dopĺňa Švalek.


Viac informácií na www.buducnostinak.sk
 

Súvisiace články

23.06.2017 09:28

IT talenty z celého Slovenska budú súťažiť v sieťovaní

KOŠICE  – Technická univerzita Košice (TUKE) organizačne zabezpečuje už 12. ročník národného kola súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológii. Súťaž NAG 2017 je organizovaná v rámci národného proj...
17.04.2018 10:00

Ôsmakov s vyučovacím jazykom maďarským čaká v stredu generálka nových testov

Na žiakov ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským čaká v stredu 18. apríla generálna skúška inovovaných testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.
13.05.2020 10:16

ŠPÚ v spolupráci s odborníkmi vypracoval pracovný zošit pre žiakov prvého stupňa základných škôl z vylúčených rómskyc...

V snahe čo najviac pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19, Štátny pedagogický ústav, v spol...