Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Soňa Kaletová
08.11.2020 18:14

Digitálna škola na dosah. Stačí sa zapojiť do projektu

Digitálna škola nemusí byť len vzdialený pojem. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje prostredníctvom Národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie" digitálnu transformáciu vzdelávania a škôl. Zapojiť sa môže až 400 základných a stredných škôl.

V rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie majú školy možnosť zapojiť svojich riaditeľov a digitálnych koordinátorov do vzdelávania. Pokiaľ škola nemá digitálneho koordinátora, môže si ho určiť. „Vnímame potrebu podpory vzdelávania v tejto oblasti. Našou ambíciou je, aby tí, ktorí sa zapoja do projektu a následného vzdelávania, mohli
pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov, ktoré povedú k digitalizácii. Tá je totiž nevyhnutnou podmienkou skvalitnenia vzdelávania žiakov a rozvíjania ich zručností,"
ozrejmila generálna riaditeľka Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Katarína Kalašová.

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorí sa zapoja do vzdelávania, získajú prehľad o znakoch digitálnej školy ako komunity aktérov aj ako vzdelávacieho prostredia, o digitálnych kompetenciách žiakov a učiteľov, ktoré sa v digitálnej škole majú rozvíjať. Zároveň dokážu sformulovať víziu a plán transformácie vlastnej školy na digitálnu školu. Taktiež budú mať prehľad v digitálnych technológiách pre realizáciu synchrónnej a asynchrónnej hybridnej a dištančnej výučby a pre podporu vyučovania založeného na konštruktivizme. Výstupom vzdelávania bude aj poznanie väzieb medzi pedagogickými postupmi a výučbovým prostredím
(trieda a virtuálne prostredie). Dôležitá, vzhľadom na aktuálnu situáciu, je tiež pripravenosť na riešenie krízových situácií, ktoré
 obmedzujú prezenčnú výučbu.

Školy sa môžu prihlásiť a získať ďalšie informácie na http://itakademia.sk/ .

Zdroj text: www.minedu.sk

Zdroj foto: pexels.com

Súvisiace články

26.05.2020 08:53

Informačný materiál pre školských psychológov

Bude prostredie, do ktorého sa vrátim bezpečné? Ako bude prebiehať vyučovanie? Prídu do školy aj moji spolužiaci alebo učitelia? Budem v triede s kamarátmi a kamarátkami alebo s inými školákmi?
06.10.2017 19:17

Siroty študujúce v zahraničí musia predložiť potvrdenie z danej školy

Študent, ktorý študuje v zahraničí a je poberateľom sirotského dôchodku, má povinnosť štúdium preukazovať Sociálnej poisťovni potvrdením o štúdiu.
19.01.2018 20:00

Arteterapia na základnej škole

Slovami odborníčky Mgr. Zuzany Krnáčovej, MA, PhD. – artepsychoterapeutky, pedagogičky a výskumnej pracovníčky