Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
14.02.2018 19:00

Digitálne zručnosti sú dnes kľúčom k úspechu - časť 2.

Rokovanie okrúhleho stola na tému: „Prečo je najmä u dievčat malý záujem o technické a prírodovedné predmety?“

V diskusii za okrúhly stolom pod vedením IT Asociácie Slovenska a spoločnosti Microsoft sa zišli zástupcovia štátneho, komerčného a neziskového sektora, aby spoločne dospeli k odporúčaniam a krokom, ktoré by zvrátili tento nepriaznivý trend.

Stanovisko spoločnosti Microsoft:

Po realizovaných prieskumoch zameraných na príčiny nízkeho záujmu mladých ľudí a najmä dievčat o technické a prírodovedné predmety a očakávania súčasných študentov od školy v roku 2030, dnes vieme povedať, že sme identifikovali tieto príčiny:

 • Nedostatok praktických zážitkov a skúseností na vyučovaní. 
 • Učitelia, ktorí nedokážu motivovať študentov zaujímavou formou vyučovania. 
 • Nedostatočné prepojenie získaných vedomostí a reálneho života. 
 • Nedostatok ženských vzorov v oblasti vedy, techniky a informatiky. 
 • Nedostatočná personalizácia vzdelávania.
 • Slabý záber na zručnosti pre 21. storočie a 4. priemyselnú revolúciu.

Stanovisko IT asociácie Slovenska:

„Obavy, ktoré majú mladí ľudia a predovšetkým dievčatá z informatických povolaní sú neopodstatnené. IT odborníci už dávno nie sú „exoti" alebo „postavy zo sitcomu". Mladí ľudia navyše nie sú dostatočne informovaní o tom, že informačno-komunikačný (IKT) sektor ponúka zaujímavú prácu, slušné platy a dlhodobú stabilitu aj pre ženy. Darí sa im najmä v analytických pozíciách, projektovom manažmente, testovaní, príprave dokumentácie a konzultáciách pri nastavovaní štandardných programových balíkov. 

Pre ženy – matky – je výhodou IKT aj fakt, že v tomto sektore je už dnes bežnou praxou práca z domu a čoraz viac sa využívajú aj čiastočné úväzky, na rozdiel od úradníckych alebo učiteľských profesií. Pozitívne príklady žien v IT sú pritom všade okolo – či už sú to analytičky, testerky informačných systémov či tvorkyne používateľskej dokumentácie."


Kľúčové odporúčania pre rozvoj digitálnych zručností pre 21. storočie

Diskusia s odborníkmi, ktorí zastrešovali rôzne oblasti (NUCEM, ŠIOV, IT Asociácia ako stavovská organizácia, akademické prostredie zamerané na prípravu budúcich učiteľov, firemný sektor, učitelia, neziskový sektor) priniesla tieto odporúčania na riešenie diskutovanej problematiky:

Zmeny v systéme školstva

 • Integrovať digitálnu vzdelanosť do širšieho kurikula.
 • Zjednotenia vzdelávacích programov aj v prípade STEM predmetov 
 • Vytvoriť viac príležitostí pre výučbu IKT na školách aj mimo nich. 
 • Klásť väčší dôraz na STEM ako súčasť stratégie na rozvoj digitálnych zručností. 

Zmeny v oblasti vzdelávania

 • Využiť nové technológie na podnietenie záujmu o STEM.  
 • Školiace programy pre učiteľov, ktoré pomôžu urobiť vyučovací proces interaktívnejší. Učitelia sa potrebujú cítiť komfortne a mať oporu v zavádzaní technológií do svojich tried, potrebujú pomoc, aby využívali technológie vizionársky a dláždili im cestu ku kvalitnejšiemu vyučovaniu a lepším výsledkom študentov. 
 • Vniesť do tried kreatívnejšie postupy a praktické zážitky. Pracovať so žiakmi v menších skupinách.
 • Vniesť do tried viac riešenia problémov, viac kreativity a viac príležitostí na používanie technológií.
 • Digitálne technológie nám umožňujú pracovať interdisciplinárne a prepájať vyučovacie predmety.

Zmeny v spolupráci so súkromným sektorom

 • Spojiť sa so štátom a neziskovým sektorom na podporu aktivít rozvíjajúcich digitálnu vzdelanosť. 
 • Viditeľnejšie vzory. Potrebujeme viac vzorov z oblasti STEM, ktoré by dokázali inšpirovať dnešných študentov
 • Využívať potenciál a know-how firiem pri realizácii projektov zameraných na rozvoj zručností pre priemysel 4.0
 • Podporiť aktívnych a inovatívnych učiteľov v školstve a zabrániť tak ich odlivu do súkromného sektora.
 • Umožniť žiakom/dievčatám praktickú osobnú skúsenosť zo stáží či praxe v IT firmách. 

Zmeny v spoločenskom vnímaní STEM povolaní

 • Zapojiť médiá, ktoré dokážu žiakov motivovať. Učiteľ a rodič totiž nie sú v tomto dostatočným motivátorom. Vonkajšia motivácia detí síce vzrástla (deti si uvedomujú, že STEM má význam), ale vnútorná motivácia klesla (deti vyučovanie chémie, fyziky nebaví). 

Zdroj: Microsoft Czech Republic & Slovakia

Súvisiace články

20.02.2018 11:07

Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie...
03.07.2019 10:17

Pätina dievčat uvažuje o štúdiu informatiky a kariére v tejto oblasti

Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) o štúdiu informatiky alebo podobného odboru uvažuje celkovo 21% dievčat vo veku 14 – 17 rokov. Ďalších 22% dievčat si vie predstaviť svoju budúcu...
09.02.2018 08:54

Národný program duálneho vzdelávania sa realizuje podľa harmonogramu

Do duálneho vzdelávania sa má do roku 2020 zapojiť 12.000 študentov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR uviedlo, že vyjadrenie poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) o riziku nenaplnenia očak...