Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
17.01.2018 17:50

Do vzdelávacieho programu Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov

Do celoslovenského projektu výučby environmentálnej výchovy na základných školách s názvom Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov z 280 škôl. Uviedol to počas tlačovej konferencie v Bratislave Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie Edulab, ktorá projekt organizovala.

Projekt bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl. Žiaci podľa organizátorov získali vedomosti a zručnosti, ako chrániť životné prostredie a tiež ako sa šetrne správať k prírodným zdrojom. Práve v týchto oblastiach dosiahli najväčší rozvoj.

"Projekt je jednou z odpovedí na aktuálne problémy nášho školstva a ukážkou toho, ako možno úspešne implementovať teóriu do praxe. Učiteľom a žiakom základných škôl sprostredkoval výučby prierezovej témy, kde prevažovali aktuality smerujúce k tímovej práci, inklúzii, a to všetko so zohľadnením individuálnych schopností žiakov," povedal Machaj.

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapojili, dostali sadu prepojených materiálov na efektívnu výučbu environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy. Deti sa tak naučili, ako funguje kolobeh vody v prírode či ako sa má správne recyklovať odpad. Podľa Machaja vo veľkej miere bolo pred frontálnym vyučovaním uprednostňované zážitkové, terénne a problémové vyučovanie. "Rovnako sa využívala aj gamifikácia, teda uplatňovanie vzdelávacích hier, napríklad Minecraft: Education Edition," priblížil Machaj.

Podľa učiteliek, ktoré sa zapojili do projektu spolu so žiakmi, silnou stránkou projektu bola atraktívnosť výučby pre žiakov, pretože kombinovala obsah so zábavnou formou. To sa podľa nich následne premietlo do silnej motivácie žiakov získať nové poznatky. Za silnú stránku označili aj vzdelávacie materiály, ktoré boli prepojené s interaktívnym učivom.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

25.05.2020 08:15

VKÚ Harmanec vydal pre študentov geografie a učiteľov geografie novú didaktickú pomôcku

Cieľom vydania je kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie. Študenti predovšetkým učiteľského odboru geografia si tak môžu svoje vedomosti rozšíriť už aj štúdiom novej učebnej pomôcky, ktorú v týchto dňoch vydal Vojenský ...
02.05.2018 11:37

STU ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách jednotlivých fakúlt. Jednou zo študentiek, ktorá už túto možnosť využila, je Karin Demková z Gymnázia J. Hronc...
31.08.2018 09:15

"The Real Deal" konferencia angličtinárov

Pozývame všetky učiteľky a učiteľov angličtiny na 4. konferenciu Slovenskej komory angličtinárov/iek(SKA/SCET) v dňoch 28. - 29. septembra 2018 do Košíc. Tentokrát nás bude hostiť Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šaf...