Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
17.01.2018 17:50

Do vzdelávacieho programu Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov

Do celoslovenského projektu výučby environmentálnej výchovy na základných školách s názvom Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov z 280 škôl. Uviedol to počas tlačovej konferencie v Bratislave Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie Edulab, ktorá projekt organizovala.

Projekt bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl. Žiaci podľa organizátorov získali vedomosti a zručnosti, ako chrániť životné prostredie a tiež ako sa šetrne správať k prírodným zdrojom. Práve v týchto oblastiach dosiahli najväčší rozvoj.

"Projekt je jednou z odpovedí na aktuálne problémy nášho školstva a ukážkou toho, ako možno úspešne implementovať teóriu do praxe. Učiteľom a žiakom základných škôl sprostredkoval výučby prierezovej témy, kde prevažovali aktuality smerujúce k tímovej práci, inklúzii, a to všetko so zohľadnením individuálnych schopností žiakov," povedal Machaj.

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapojili, dostali sadu prepojených materiálov na efektívnu výučbu environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy. Deti sa tak naučili, ako funguje kolobeh vody v prírode či ako sa má správne recyklovať odpad. Podľa Machaja vo veľkej miere bolo pred frontálnym vyučovaním uprednostňované zážitkové, terénne a problémové vyučovanie. "Rovnako sa využívala aj gamifikácia, teda uplatňovanie vzdelávacích hier, napríklad Minecraft: Education Edition," priblížil Machaj.

Podľa učiteliek, ktoré sa zapojili do projektu spolu so žiakmi, silnou stránkou projektu bola atraktívnosť výučby pre žiakov, pretože kombinovala obsah so zábavnou formou. To sa podľa nich následne premietlo do silnej motivácie žiakov získať nové poznatky. Za silnú stránku označili aj vzdelávacie materiály, ktoré boli prepojené s interaktívnym učivom.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

05.12.2018 09:07

Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie.
24.04.2017 21:00

Čitateľský oriešok 3

Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Odborná porota aj laická verejnosť určili poradie na prvých troch prieč...
01.03.2019 07:42

Základná škola s inkluzívnou edukáciou v kontexte psychológie - výsledky experimentálneho overovania

Súkromná základná škola v Bratislave získala súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na experimentálne overovanie dopadu inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi ...