Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
17.01.2018 17:50

Do vzdelávacieho programu Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov

Do celoslovenského projektu výučby environmentálnej výchovy na základných školách s názvom Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov z 280 škôl. Uviedol to počas tlačovej konferencie v Bratislave Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie Edulab, ktorá projekt organizovala.

Projekt bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl. Žiaci podľa organizátorov získali vedomosti a zručnosti, ako chrániť životné prostredie a tiež ako sa šetrne správať k prírodným zdrojom. Práve v týchto oblastiach dosiahli najväčší rozvoj.

"Projekt je jednou z odpovedí na aktuálne problémy nášho školstva a ukážkou toho, ako možno úspešne implementovať teóriu do praxe. Učiteľom a žiakom základných škôl sprostredkoval výučby prierezovej témy, kde prevažovali aktuality smerujúce k tímovej práci, inklúzii, a to všetko so zohľadnením individuálnych schopností žiakov," povedal Machaj.

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapojili, dostali sadu prepojených materiálov na efektívnu výučbu environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy. Deti sa tak naučili, ako funguje kolobeh vody v prírode či ako sa má správne recyklovať odpad. Podľa Machaja vo veľkej miere bolo pred frontálnym vyučovaním uprednostňované zážitkové, terénne a problémové vyučovanie. "Rovnako sa využívala aj gamifikácia, teda uplatňovanie vzdelávacích hier, napríklad Minecraft: Education Edition," priblížil Machaj.

Podľa učiteliek, ktoré sa zapojili do projektu spolu so žiakmi, silnou stránkou projektu bola atraktívnosť výučby pre žiakov, pretože kombinovala obsah so zábavnou formou. To sa podľa nich následne premietlo do silnej motivácie žiakov získať nové poznatky. Za silnú stránku označili aj vzdelávacie materiály, ktoré boli prepojené s interaktívnym učivom.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

12.03.2018 13:32

Malá finančná akadémia - registrácia

Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou AGEMSOFT dnes spustila registráciu do druhého ročníka Malej finančnej akadémie - projektu, ktorý učí žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ...
06.10.2017 19:17

Siroty študujúce v zahraničí musia predložiť potvrdenie z danej školy

Študent, ktorý študuje v zahraničí a je poberateľom sirotského dôchodku, má povinnosť štúdium preukazovať Sociálnej poisťovni potvrdením o štúdiu.
07.02.2019 08:16

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvorí brány svojho areálu pre záujemcov o štúdium

Tradičný DOD sa uskutoční pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie