Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
22.03.2018 12:33

Dopyt po profesionálnych kuchároch pretrváva

Kuchár je napriek množstvu škôl a absolventov stále nedostatkovým odborom. Na dobrom kuchárovi totiž reštaurácia stojí a padá. Odbornosť a inovatívny prístup, ktoré žiak získa počas štúdia vedia oceniť zamestnávatelia aj zákazníci.

Ako hovorí druhák odboru kuchár na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši Matúš Trnovský, správny kuchár by mal mať hlavne záujem o varenie, vedieť, že sa mu chce venovať a dokázať dať do prípravy jedla aj cit. „Často idem do obchodu, kúpim si napríklad nejakú rybu a pripravím si ju podľa seba. Skúšam nové recepty, ktoré sú z mojej hlavy, nové chute či bylinky," priblížil Matúš. 

Štúdium ho podľa jeho vlastných slov posunulo ďalej a naučil sa množstvo vecí, celý kuchársky základ, keďže priznáva, že keď začal študovať veľa toho nevedel. „Ale chcel som sa to naučiť na tejto škole, ktorá mi poskytla aj duálne vzdelávanie," dodal.

 

 

 

_______

Jeho vzormi sú kolegovia v kuchyni hotela, kde praxuje, pretože mu vedia naozaj pomôcť a poradiť, žartujú spolu a celkovo sú podľa Matúša veľmi dobrý kolektív.

„Neberú ma ako učňa, ale už ako kolegu. Cítim sa rovnocenný, aj keď kolegovia majú, samozrejme viac skúseností, sú starší a lepší, vždy mi pomôžu," popísal Matúš. 

_______


„Absolventi našej školy počas štúdia vykonávajú odborný výcvik v špičkových hoteloch doma, ale aj v zahraničí a tiež v školskej reštaurácii. Majú možnosti získavať skúsenosti  na rôznych odborných súťažiach, pod vedením našich majstrov odborného výcviku, učiteľov a významných šéfkuchárov z partnerských hotelov a reštaurácií," ozrejmila riaditeľka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši Katarína Uličná.

riaditelka Uličná

Domnieva sa, že globalizácia sveta a gastronómie zvlášť priniesla svetaskúsených zákazníkov, ktorí sú nároční, a to vytvára priestor pre tvorivých kuchárov, aby sa realizovali. Musia však podľa nej poznať netradičné alebo aj tradičné a zabudnuté suroviny, nové postupy, nové úpravy a nebáť sa experimentovať.

„Tí žiaci, ktorí riadne študujú a plnia si svoje povinnosti, absolvujú odborný výcvik na rôznych pracoviskách doma , prípadne využijú ponuku školy na stáž v zahraničí, úspešne ukončia štúdium a sú pre zamestnávateľov hotovými pracovníkmi," vysvetlila riaditeľka Uličná. Práca kuchára je podľa nej ako každé remeslo náročná a práve preto veľmi záleží od zamestnávateľa, aby vytvoril pre žiakov také podmienky odborného výcviku, aby sa veľa naučili, videli pozitívnu pracovnú klímu, možnosť svojej perspektívy, ako aj kariérneho rastu.

 

 

Aj Matúšovi sa na systéme duálneho vzdelávania páči najmä to, že má veľa praxe. „Duálne vzdelávanie je naozaj veľmi dobré, pre toho, koho odbor naozaj baví a chce sa mu venovať. Učím sa v praxi a prax ma učí samostatnosti. Kolegovia ma učia samostatnosti aj kolektivite," zhodnotil Matúš. Za veľkú výhodu považuje aj to, že zamestnávateľ poskytuje žiakom duálneho systému finančné prostriedky a učia sa sami hospodáriť s peniazmi. Praktické vzdelávanie priamo vo firme prináša okrem poznatkov aj prípravu na budúci pracovný život a pracovné návyky. 

 

ŠIOV

Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania


 

Súvisiace články

30.04.2018 10:17

Na pôde Univerzity Komenského bude v lete kurz tvorby videohier

Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského bude od 2. júla do 3. augusta päťtýždňový kurz tvorby videohier Summer Game Dev. Kurz je určený pre študentov stredných a vysokých škôl.
29.11.2018 08:51

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Predstavitelia vlády SR sa na dnešnom rokovaní dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok ...
08.10.2017 13:29

Detskú online univerzitu dokončilo 378 / 709 študentov

Prvú detskú online univerzitu dokončilo v tomto roku zo 709 študentov 378. Najviac študentov sa prihlásilo z Bratislavského, Prešovského a Košického kraja, pričom najčastejšie študovali v nedeľu. Taká je bilancia siedmeho roční...