Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
22.03.2018 12:33

Dopyt po profesionálnych kuchároch pretrváva

Kuchár je napriek množstvu škôl a absolventov stále nedostatkovým odborom. Na dobrom kuchárovi totiž reštaurácia stojí a padá. Odbornosť a inovatívny prístup, ktoré žiak získa počas štúdia vedia oceniť zamestnávatelia aj zákazníci.

Ako hovorí druhák odboru kuchár na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši Matúš Trnovský, správny kuchár by mal mať hlavne záujem o varenie, vedieť, že sa mu chce venovať a dokázať dať do prípravy jedla aj cit. „Často idem do obchodu, kúpim si napríklad nejakú rybu a pripravím si ju podľa seba. Skúšam nové recepty, ktoré sú z mojej hlavy, nové chute či bylinky," priblížil Matúš. 

Štúdium ho podľa jeho vlastných slov posunulo ďalej a naučil sa množstvo vecí, celý kuchársky základ, keďže priznáva, že keď začal študovať veľa toho nevedel. „Ale chcel som sa to naučiť na tejto škole, ktorá mi poskytla aj duálne vzdelávanie," dodal.

 

 

 

_______

Jeho vzormi sú kolegovia v kuchyni hotela, kde praxuje, pretože mu vedia naozaj pomôcť a poradiť, žartujú spolu a celkovo sú podľa Matúša veľmi dobrý kolektív.

„Neberú ma ako učňa, ale už ako kolegu. Cítim sa rovnocenný, aj keď kolegovia majú, samozrejme viac skúseností, sú starší a lepší, vždy mi pomôžu," popísal Matúš. 

_______


„Absolventi našej školy počas štúdia vykonávajú odborný výcvik v špičkových hoteloch doma, ale aj v zahraničí a tiež v školskej reštaurácii. Majú možnosti získavať skúsenosti  na rôznych odborných súťažiach, pod vedením našich majstrov odborného výcviku, učiteľov a významných šéfkuchárov z partnerských hotelov a reštaurácií," ozrejmila riaditeľka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši Katarína Uličná.

riaditelka Uličná

Domnieva sa, že globalizácia sveta a gastronómie zvlášť priniesla svetaskúsených zákazníkov, ktorí sú nároční, a to vytvára priestor pre tvorivých kuchárov, aby sa realizovali. Musia však podľa nej poznať netradičné alebo aj tradičné a zabudnuté suroviny, nové postupy, nové úpravy a nebáť sa experimentovať.

„Tí žiaci, ktorí riadne študujú a plnia si svoje povinnosti, absolvujú odborný výcvik na rôznych pracoviskách doma , prípadne využijú ponuku školy na stáž v zahraničí, úspešne ukončia štúdium a sú pre zamestnávateľov hotovými pracovníkmi," vysvetlila riaditeľka Uličná. Práca kuchára je podľa nej ako každé remeslo náročná a práve preto veľmi záleží od zamestnávateľa, aby vytvoril pre žiakov také podmienky odborného výcviku, aby sa veľa naučili, videli pozitívnu pracovnú klímu, možnosť svojej perspektívy, ako aj kariérneho rastu.

 

 

Aj Matúšovi sa na systéme duálneho vzdelávania páči najmä to, že má veľa praxe. „Duálne vzdelávanie je naozaj veľmi dobré, pre toho, koho odbor naozaj baví a chce sa mu venovať. Učím sa v praxi a prax ma učí samostatnosti. Kolegovia ma učia samostatnosti aj kolektivite," zhodnotil Matúš. Za veľkú výhodu považuje aj to, že zamestnávateľ poskytuje žiakom duálneho systému finančné prostriedky a učia sa sami hospodáriť s peniazmi. Praktické vzdelávanie priamo vo firme prináša okrem poznatkov aj prípravu na budúci pracovný život a pracovné návyky. 

 

ŠIOV

Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania


 

Súvisiace články

22.06.2017 07:54

Spojité písané písmo alebo Comenia script?

V priebehu minulého mesiaca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý okrem iných vecí kladie tiež dôraz na písanie spojitým písan...
17.01.2018 17:50

Do vzdelávacieho programu Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov

Do celoslovenského projektu výučby environmentálnej výchovy na základných školách s názvom Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov z 280 škôl. Uviedol to počas tlačovej konferencie v Bratislave Ján Machaj, riaditeľ ne...
04.09.2018 18:17

Stredoškoláci začnú školu neskôr, skúšajú si štúdium na univerzite

Päťdesiatka stredoškolákov zo 140 škôl z celého Slovenska začne tento školský rok neskôr. Rozhodli sa totiž vyskúšať, čo ich čaká, keď budú študovať na univerzite.