Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
21.07.2017 08:36

Druhý ročník aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným úspešne ukončený

Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zameraných na nadaných žiakov má za sebou ďalší úspešný rok. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal nadaných žiakov základných a stredných škôl, množstvo učiteľov, rodičov žiakov i širokú verejnosť.

Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Vznik celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným podporil začiatkom školského roka 2015/2016 vtedajší minister školstva SR Juraj Draxler. Netradičné vyučovanie, aktivity a projekty, rozvoj čitateľských zručností a matematiky, finančnej gramotnosti, logického úsudku, verbálneho myslenia, rozvoja talentu a rôznych druhov inteligencie, boli predsavzatia, ktoré sa naplnili.

Mladých fotografov zaujal projekt iniciatívy pod názvom Mladý fotograf, prostredníctvom ktorého žiaci základných škôl spoznali prácu s digitálnym fotoaparátom a získali základné informácie o fotografii, či fotografovaní. Nezabudnuteľnými boli stretnutia mladých fotografov a výlety „za nádhernými fotografiami". Jedinečným bolo fotografovanie nakrúcania rozprávky Perinbaba, ktorého sa členovia projektu fotografie zúčastnili na pozvanie slovenského režiséra Juraja Jakubiska.

Možnosť zasúťažiť si v umení fotografie priniesla celoslovenská súťaž Fotografia očami detí. Súčasťou projektu fotografovania boli i náučné fotografické workshopy pre žiakov základných škôl.

Aj v tomto ročníku vycestovali nadaní žiaci z Prešova za poznávaním európskych inštitúcií v Štrasburgu na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku.

„Lov na talenty" sme odštartovali súťažou Talent základných škôl regiónu Šariš. Stovky žiakov základných škôl  malo možnosť preveriť si logické myslenie, najprv v školských kolách a neskôr aj vo finálovom kole, ktoré sa konalo v zasadačke MsÚ v Prešove.

V druhom ročníku aktivít pre nadaných žiakov sme podporili žiakov štvrtého ročníka z Prešova pri realizácii netradičného vlastivedného projektu spoznávania regiónu Šariša. Cestovaním po dedinách v sprievode starostov sa školáci oboznamovali so životom na dedine, chovom domácich zvierat a učili sa o histórii i súčasnosti. Prostredníctvom Šariš Tour navštívili žiaci Uzovce, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Ratvaj, Hubošovce, Terňu, Mošurov, Malý Slivník, Veľký Slivník a Chminiansku Novú Ves.

Úspešne sa skončilo i celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády nadaných žiakov. Množstvo zaregistrovaných žiakov z celého Slovenska, veľký záujem zo strany škôl, učiteľov i rodičov stavia súťaž v logickom myslení pre intelektovo nadaných žiakov na piedestál aktivít určených nadaným. Logická olympiáda patrí, už tradične, medzi obľúbené a najväčšie akcie určené intelektovo nadaným žiakom. Súťaž organizujeme v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.

Súčasťou olympiády nadaných žiakov bol odborný seminár Rozumieme nadaným, na ktorom zazneli prednášky odborníkov na výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov. Nadaným žiakom boli zasa určené nemenej zaujímavé prednášky o Šarišskej galérii a jej logický kurz kresleného humoru a O divadle i predstavenie a ukážka práce Dívadla Komika.   

Po prvýkrát sme verejne ocenili poďakovaním kyticou i pamätnou plaketou Rozumieme nadaným odborníkov na výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov, a to priamo počas otvorenia Logickej olympiády.

 

Viac ako tisíc predškolákov z celého Slovenska sa zapojilo do Malej Logickej Olympiády. Testovanie logického myslenia najmenších prinieslo zábavu, rozvoj predstavivosti a v neposlednom rade zisk certifikátu o absolvovaní súťaže pre všetkých súťažiacich.

IQáčik – logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov opäť zaujalo školákov z Humenného i Prešova. Trojdňové sústredenie bolo plné zábavy, experimentov zameraných na fyzikálne deje okolo nás, čítania knihy všetkých generácií - Malého princa, pohybu na čerstvom vzduchu, ale aj riešení logických úloh.

Premiéru mal projekt Žime zdravo, v ktorom žiaci z Prešova predviedli, že naozaj vedia, čo je zdravý životný štýl. Potešili mydlá z farmy, netradičné pozvania na zdravé raňajky, či informačná kampaň zameraná na mladších spolužiakov.

Nechýbali ani aktivity a projekty žiakov na celom Slovensku, ktoré celoslovenská iniciatíva podporila: hodiny logického myslenia, rozvoj komunikácie a reči, rôzne vzdelávacie hry i ekologické hračky.

Zaujímavým projektom, ktorý získal podporu je súkromná iniciatíva prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných deti pod názvom Klub nadaných detí Prešov. Desiatky aktivít počas celého školského roka a zanietenosť učiteľov si zaslúžia pozornosť.

Druhý ročník aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným je za nami. Úspešný priebeh, široká podpora a obrovská zaangažovanosť detí, rodičov a učiteľov nás veľmi teší. Ďakujeme!

Tretí ročník aktivít a projektov Rozumieme nadaným predstavia organizátori už začiatkom nového školského roka.

 

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Súvisiace články

01.03.2018 17:17

Schopnosť žiakov a študentov pracovať v tíme a hľadať vlastné riešenia upadá

Deti vymýšľajú lietajúcu posteľ, špión myšku aj kolobežku
25.07.2017 09:13

V Bratislave sa zišli ženy, aby spolu programovali pod jednou strechou

V sobotu 22. júla 2017 sa konal populárny programátorsky workshop Rails Girls Bratislava, ktorý je výhradne určený dievčatám a ženám. O tom, že práve ony chcú byť programátorky a zaujímajú sa o svet informačných technológii, pr...
05.02.2018 16:05

Jaguar pomôže strednej škole naštartovať výučbu v odbore mechatronik

Automobilka Jaguar Land Rover ponúkla strednej odbornej škole na Novozámockej ulici v Nitre podporu pri naštartovaní výučby v odbore mechatronik. Je pripravená poskytnúť jej študijné podklady a má záujem aj o výmenu skúseností....