Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
17.07.2017 08:09

Duálne vzdelávanie je pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, tvrdí ŽSR

BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa zaradili medzi takmer dve desiatky firiem, ktoré sa počas tohtoročného leta zapojili do propagačno-informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania. Kampaň zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a jej cieľom je, aby si spoločnosti systematicky vychovávali svojich budúcich zamestnancov z radov študentov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Ilustračná foto - zdroj: Internet

Riaditeľ odboru ľudských zdrojov Generálneho riaditeľstva ŽSR Mário Oleš uvádza, že ŽSR sú súčasťou duálneho vzdelávania od samotného vzniku tohto modelu. „Preto sme privítali možnosť spolupráce so ŠIOV nielen pri formovaní príslušnej legislatívy, ale aj v oblasti samotnej propagácie duálneho systému. Duálne vzdelávanie a odborné vzdelávanie ako celok sú pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, ktorých výsledky očakávame už v blízkej budúcnosti. Hlavnou výhodou duálneho vzdelávania je, že firma a žiak, čiže zamestnávateľ a budúci zamestnanec, si budujú vzájomný vzťah dlhodobo a v čase uzavretia pracovnej zmluvy už obe strany detailne vedia, do čoho idú," uviedol Oleš.

Oleš zároveň priznal, že aj Železniciam SR ako najväčšiemu slovenskému zamestnávateľovi chýbajú mladí ľudia v odborných profesiách. Železnice Slovenskej republiky totiž budú v najbližších 10 rokoch potrebovať viac ako 2 000 nových zamestnancov, predovšetkým v odborných prevádzkových profesiách. „ I keď sa povolanie železničiar v minulosti väčšinou dedilo, dnes už to nie je pravidlom a systematická výchova mladých cez duálne vzdelávanie je dobrý spôsob, ako ich na železnicu pritiahnuť," uvádza ŽSR.

Železnice tvrdia, že súčasný stav vzdelávacieho systému nereflektuje potreby zamestnávateľov a trhu práce. „Zamestnávateľom doposiaľ chýbala celoplošná propagácia, ktorá by žiakom ukázala, že dnešná práca v priemysle už nie je to, čo si o nej pamätajú ich rodičia. Mnohé firmy boli nútené zobrať aktivitu do vlastných rúk a propagovať duálne štúdium z vlastných prostriedkov. Vítame preto letnú kampaň Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na propagáciu nedostatkových odborov na trhu práce," hovorí generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Oto Nevický.

V súčasnosti študuje v duálnom systéme vzdelávania ŽSR 31 žiakov. V školskom roku 2017/2018 ich pribudne predbežne ďalších 50. Aktuálne ŽSR spolupracujú v projekte duálneho vzdelávania so šiestimi školami. Medzi nimi sú Stredná odborná škola železničná Košice, Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa, Stredná odborná škola technická Šurany, Stredná odborná škola elektrotechnická na Rybničnej ulici v Bratislave, Stredná odborná škola dopravná na Sklenárovej ulici v Bratislave a Dopravná akadémia v Trenčíne.

Cieľom kampane ŠIOV je prilákať mladých ľudí na štúdium tých odborov, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce. Inštitút upozorňuje, že 32 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60 percent stredoškolských absolventov nepracuje v odbore. Prieskumy tiež podľa inštitútu ukazujú, že každý tretí absolvent vysokej školy si nenájde vysokoškolskú pozíciu do päť rokov od ukončenia štúdia. Inštitút tak chce upriamiť pozornosť na dôležitosť výberu strednej školy a najmä študijného či učebného odboru, kde ako riešenie vidí systém duálneho vzdelávania. Celkovo počas leta predstavia osem vybraných profesií, prinesú informácie o prognózach trhu práce, rozhovory s úspešnými ľuďmi v danej profesii ako aj informácie o školách a zamestnávateľoch zapojených do systému duálneho vzdelávania.

 

SITA

Súvisiace články

04.04.2018 10:57

Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiakovi...
14.02.2018 10:26

Ministerka obrany ČR chce nový školský predmet - deti sa majú učiť brániť vlasť

Česká ministerka obrany Karla Šlechtová chce do škôl vrátiť "brannú výchovu" - aj keď by sa staronový predmet nazýval určite ináč. Deti by sa tam učili o armáde alebo by preberali základy prvej pomoci. V utorok o tom informoval...