Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.09.2017 10:53

EDULAB spúšťa projekt Misia modrá planéta. Záujem škôl je enormný

Nezisková organizácia EDULAB pripravila pre žiakov základných škôl inovatívny projekt environmentálnej výchovy s názvom Misia modrá planéta s Kozmixom. Registrácia škôl do projektu ukázala, že záujem škôl o inovatívne vzdelávanie je enormný. Svedčí o tom fakt, že počas prvých 24 hodín od otvorenia registrácie sa prihlásilo 350 škôl, čím sa kapacita projektu vyčerpala. Celkovo školy do projektu prihlásili takmer 6 800 žiakov.

Projekt Misia modrá planéta s Kozmixom je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl. Učiteľov zaujal nielen témou environmentálnej východy, ale aj atraktívnym metodickým spracovaním. „Záujem škôl o Misiu modrá planéta nás veľmi príjemne prekvapil. Svedčí o tom, že učitelia na Slovensku majú chuť učiť inovatívne, pokiaľ majú profesionálne pripravené učebné materiály. Vysoký záujem je aj dokladom dôležitosti témy environmentálnej výchovy ako takej", uviedol Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapojili, dostanú kompletnú sadu vzájomne prepojených materiálov na efektívnu výučbu základných tém environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy. Nemusia sa ani zdržovať prípravou, všetky materiály sú už hotové. Medzi nimi je napríklad aj metodická príručka s množstvom vzdelávacích aktivít, ktoré

stavajú na zážitkovom a experimentálnom učení. Deti sa tak trebárs naučia, ako funguje kolobeh vody v prírode, dokonca si môžu samy priamo v triede vytvoriť umelý dážď. Nebudú chýbať ani rôzne aktivity v teréne, mimo školy.

Projektové balíky s kompletnými podkladmi a metodickými pomôcky budú triedam odoslané po 22. septembri 2017.

Školy, ktoré sa nestihli zaregistrovať bezplatne, si môžu projektový balík dokúpiť za 99 eur na http://shop.kozmix.sk/. Žiaci budú na projekte Misia modrá planéta pracovať od začiatku októbra do konca novembra 2017.

 

Partnermi projektu sú spoločnosti Agemsoft, Asekol, Mircosoft a Smart.

 

Text a foto: Milan Kisztner

Súvisiace články

31.08.2018 08:55

Akreditované vzdelávanie v predmete dejepis

Múzeum SNP v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu ďalší akreditovaný vzdelávací program s názvom Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku.
18.03.2020 10:12

Indícia spolupracuje s RTVS na novej relácii Školský klub

RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a operatívne do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.
18.03.2020 10:45

Možnosti dištančného vzdelávania pre školy

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania.