Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
25.09.2018 19:31

EDULAB v spolupráci s britskou BBC pripravil inovatívny vzdelávací projekt

Nezisková organizácia EDULAB, s podporou partnerov, rozbieha inovatívny vzdelávací projekt pre základné školy a vybrané ročníky osemročných gymnázií - Expedícia Fenomény sveta. Reaguje tak na výsledky svojho prieskumu medzi učiteľmi. Ten ukázal, že napriek tomu, že Štátny vzdelávací program už predtým zaviedol výučbu prierezových tém, teda výučbu tém naprieč vyučovacími predmetmi, školy na Slovensku stále trpia nedostatkom vhodných vzdelávacích materiálov pre tento typ výučby.

Výsledky prieskumu

Podľa prieskumu, takmer štvrtina učiteľov (22 %) nemá k dispozícii žiadne vzdelávacie materiály na výučbu prierezových tém. Ďalších 62 % učiteľov nimi čiastočne  disponuje, ale privítalo by ich oveľa viac. Iba 16 % učiteľov v prieskume uviedlo, že má takýchto vzdelávacích materiálov dostatok.
 
Prieskum súčasne ukázal, že ak by učitelia mali k dispozícii kvalitné vzdelávacie materiály na vyučovanie prierezových tém, výrazne by to prispelo k zvýšeniu atraktivity tohto typu výučby. Myslí si to až 72 % opýtaných učiteľov, pričom opak si myslí iba 6 % , zvyšok to nevedel posúdiť. 

„V rámci projektu chceme poskytnúť školám, ktoré o to prejavia záujem, kompletné materiály v digitálnej a tlačenej podobe pre výučbu prierezových tém. Tieto vzdelávacie materiály sme pripravili v spolupráci so skúsenými pedagógmi z praxe, takže sú spracované tak, aby učiteľom umožnili rýchlu orientáciu v problematike a efektívne odučenie témy," informoval Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. 

Prierezová výučba sa radí medzi najmodernejšie vzdelávacie postupy. Je chápaná ako doplnok k tradičnému predmetovému vyučovaniu a jej hlavnou prednosťou je, že umožňuje učenie v súvislostiach, ktoré preberaná téma prepája. 

Vzdelávacie materiály využívané v projekte Expedícia Fenomény sveta sú unikátne aj v ďalších smeroch. Ich súčasťou sú aj obsahovo a vizuálne atraktívne videá od britskej spoločnosti BBC, takže žiaci sa môžu súbežne zlepšovať aj v anglickom jazyku (alternatívne so slovenskými titulkami).  Všetky zatiaľ spracované videá a témy – slnko, voda, vzduch, kultúra a komunikácia sú vybrané tak, aby sa dali využiť na naplnenie cieľov Štátneho vzdelávacieho programu.  

Prínosy projektu vidí aj hlavná inšpektorka

Pozitíva projektu Expedícia Fenomény sveta zameraného na inovatívnu prierezovú výučbu vníma aj hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová: „Projekt má potenciál prekonávať negatívne dôsledky čisto predmetového vyučovania o vlastnostiach, javoch a procesoch spätých s prírodným a spoločenským prostredím. Vnútorná štruktúra jednotlivých tém a ich didaktické spracovanie sú totiž predurčené na to, aby  rozvíjali dispozície žiakov vnímať kľúčové javy tohto sveta vo vzájomných súvislostiach. Okrem iných prínosov, za najpodstatnejšie považujem to, že učitelia a žiaci môžu znova objaviť to, čo sa zo škôl pomaly vytratilo, t. j. pôžitok z odovzdaného a získaného poznania."

Ako môžu školy získať vhodné vzdelávacie materiály

Súčasný nedostatok vhodných učebných materiálov pre výučbu prierezových tém môžu teraz základné školy čiastočne vyriešiť zapojením sa do projektu Expedícia Fenomény sveta. V súčasnosti sú na školy rozosielané detailnejšie informácie, ukážky vzdelávacích materiálov a pokyny, ako zapojiť triedy do projektu. Každá základná škola, ktorá prejaví záujem, získa bezplatne kompletné vzdelávacie materiály k jednej z piatich tém podľa svojho výberu.

Vzdelávacie materiály môžu školy získať v dvoch vlnách. V prvej, v októbri 2018, ak sa zástupca školy zúčastní na jednej z prezentácii projektu alebo v druhej, v januári 2019, ak sa škola zaregistruje do projektu na webovej stránke fenomenysveta.sk.

Projekt už získal aj pozornosť a podporu partnerov

„Kníhkupectvo Panta Rhei sa rozhodlo stať partnerom projektu "Expedícia Fenomény sveta", lebo knihy a vzdelávanie patria k sebe. Nakoľko tento projekt ponúka inovatívny a zároveň žiacky atraktívny spôsob zlepšovania vzdelávania, rozhodli sme sa od októbra 2018 pripraviť spoločne s prezentáciou projektu našim zákazníkom výber náučných kníh k daným témam, ktoré budú môcť nájsť žiaci, učitelia a rodičia v deviatich kamenných kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku a na eshope www.pantarhei.sk v časti Fenomény sveta," uviedol Miloš Božek, výkonný riaditeľ Panta Rhei, s.r.o.


Inovatívnosť projektu, ako jeho významnú črtu, vníma aj ďalší z partnerov projektu, Tatra banka. „Inovovanie je prirodzenou reakciou na meniaci sa svet okolo nás. Ak sa pozrieme do našich domácností a porovnáme ich s domácnosťami našich rodičov, vidíme obrovský posun vo využívaní zariadení, ktorých cieľom je šetriť náš čas. Ako banka musíme tiež neustále sledovať aktuálne trendy a investovať do vývoja nových produktov a služieb, ak chceme držať krok s našimi klientmi. Školstvo by nemalo zaostávať, preto podporujeme iniciatívu neziskovej organizácie EDULAB na inovovanie vzdelávania a zvyšovanie kvality vyučovacích materiálov. Investícia do vzdelávania je investícia do budúcnosti," vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.
Partnermi projektu Expedícia Fenomény sveta sú okrem Tatra banky a Panta Rhei aj BUBO, Snowparadise, Sony a NAY.


 

Súvisiace články

26.08.2018 14:44

Nový akreditovaný vzdelávací program Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov Múzeum SNP vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, náuky o spoločnosti a etickej výchovy akreditovaný vzdelávací program Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v...
20.04.2018 08:59

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril včera v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kd...
27.02.2018 18:01

Akadémia programovania chce priblížiť IT dievčatám

Viac než 120 slovenských pedagógov sa minulý týždeň začalo vzdelávať, ako učiť informatiku hravou formou a priblížiť ju aj dievčatám. Ďalšie kurzy sa uskutočnia v priebehu marca v Bratislave, Košiciach a na strednom Slovensku.