Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
01.10.2018 06:52

Elektrofyzika ožíva vo virtuálnom laboratóriu

Do jedného z najmodernejších školských laboratórií na výučbu elektrofyziky na Slovensku študenta privezie virtuálny výťah. Pri veľkom montážnom stole si žiak zvolí fyzikálnu schému a zrazu sa pred ním objavia všetky potrebné súčiastky. Je už len na ňom, aby z nich podľa schémy zostavil funkčný obvod. O úspechu sa môže presvedčiť aj sám - môže obvod premerať a zistiť, či ním napríklad prechádza prúd.

Do takéhoto výťahu sa momentálne dá nastúpiť na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, no dostupnosť moderného laboratória nie je obmedzená. Nachádza sa totiž vo virtuálnej realite. Trnavskí študenti ju testujú v rámci projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu výučby prírodovedeckých a technických predmetov. Prvé výsledky naznačujú, že úspešne.

Nové možnosti výučby

„Využitie simulácie pri objavovaní, osvojovaní a aplikovaní princípov a postupov, môže významne pomôcť preklenúť priepasť medzi naučenými znalosťami a skutočným porozumením a využitím poznatkov," vysvetľuje prínos modernej technológie Barbora Kamrlová, odborníčka spoločnosti Atos IT Solutions and Services (Atos).

Expertka upozorňuje, že pilotný projekt okrem zlepšenia vedomostí odhalil aj nové možnosti kooperatívneho učenia, ktoré moderné technológie prinášajú. „Pri štandardnom postupe je vždy aktívny len jeden študent, ktorý s nasadenými okuliarmi na virtuálnu realitu prechádza laboratórium, skúma, poznáva, zisťuje, odhaľuje, skladá, rieši, hľadá a odpovedá. Už pilotné nasadenie pre testovanie však ukázalo, že deti po vlastnej práci zostávajú pri počítači a nielenže pomáhajú ďalším žiakom v orientácii, ale púšťajú sa i do diskusií o tom, čo žiak vo virtuálnej realite vidí či ako rieši jednotlivé úlohy," povedala odborníčka, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.

 

 

 


Európsky projekt

Projekt NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), je spoločným dielom IT odborníkov a pedagógov zo šiestich európskych krajín vrátane Slovenska. Do škôl chce pomocou inovatívnych technológií priniesť novú kvalitu, zlepšiť proces výučby a dosiahnuť lepšie výsledky. Už dnes je k dispozícii viacero programov a množstvo digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Trnavskí študenti tak nemusia len skladať virtuálne obvody. Okuliare na virtuálnu realitu ich zavedú aj do teoretického sveta, kde si môžu vybrať z množstva súčiastok a študovať ich 3D modely. Dostanú sa tak i k ťažko dostupným či drahým komponentom, ktoré ich skutočné školské laboratórium nemá. Navyše majú vždy istotu, že všetky informácie prešli pedagogickou kontrolou a sú správne. 

Súčasťou projektu je i laboratórium na výučbu priestorovej geometrie, ktoré možno v budúcnosti budú využívať aj slovenskí žiaci. Podobne praktickým spôsobom im priblíži vzťahy medzi reálnymi predmetmi a ich matematickými vyjadreniami. Útvary ako elipsoid pre nich nezostanú len nič nehovoriacimi pojmami - v laboratóriu si ich môžu prezrieť zo všetkých strán, otáčať ich a prácou s parametrami pretvárať matematické rovnice na meniaci sa objekt. 

Lepšia príprava na prax

„Moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a školstvo nemôže zostať pozadu," hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. „Inovácie ako virtuálna realita umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú," hovorí.
To podniky už pochopili - mnohé z nich sami po virtuálnej realite siahajú pri vzdelávaní zamestnancov v rôznych odboroch. Virtuálna realita so vzdelávacím obsahom od spoločnosti Atos už dnes ponúka lacnejší a bezpečnejší spôsob zaškolenia nových zamestnancov. Tí si s pomocou okuliarov na virtuálnu realitu môžu preskúšať nielen montáž alebo demontáž zariadení, ale i cvičiť na zariadeniach, ktoré sú trebárs pre nepretržitú prevádzku alebo geografickú vzdialenosť bežne nedostupné.

Súvisiace články

15.03.2018 17:52

Odhalenie na Night of Chances Technology: „Hackol som vašu banku“

Keď študenti zostanú po škole, a ešte ich to aj baví! Takáto atmosféra už šiestykrát zavládla na podujatí Night of Chances (NOC) Technology. Hovorilo sa nielen o predpovedi počasia pomocou meteofirmy podnikateľa roka Michala We...
06.02.2019 08:17

Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu - Škola bez nenávisti

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 29. – 31. januára 2019 vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti.
11.03.2018 21:33

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl.