Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Alžbeta Jánošíková
03.10.2020 13:48

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2020

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa realizuje každoročne už piaty krát a jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Mottom iniciatívy je Objav svoj talent!

Hlavné podujatie tento rok bude mať kombinovanú formu – bude prebiehať v Berlíne od 09. do 13. novembra 2020 za účasti niektorých účastníkov, ako aj online v rámci celej EÚ, počas ktorej si budú rôzni účastníci vymieňať svoje názory, skúsenosti a  príklady dobrej praxe.

Hlavnou témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!" v súlade s prioritami Komisie v oblasti „Európska zelená dohoda" a „Európa pripravená pre digitálny vek".

Cieľmi Týždňa sú:

 • ukázať a propagovať akým spôsobom môže OVP pomôcť mladým ľuďom a dospelým „objaviť svoj talent",
 • demonštrovať zamestnávateľom enormné benefity v oblasti investovania do ľudských zdrojov prostredníctvom podpory počiatočnej prípravy mladých ľudí, ako aj cesty zvyšovania úrovne zručností dospelých,
 • zvyšovať povedomie o Európskom týždni odborných zručností prostredníctvom dosiahnutých úspechov počas minulých ročníkov.

V roku 2020 Európska komisia vymenovala Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) za Národné kontaktné miesto pre Európsky týždeň odborných zručností.

Jeho hlavnou úlohou je:

 • Posilniť kampaň na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.
 • Posilniť mediálny dopad národných Ambasádorov
 • Poskytnúť pomoc organizátorom podujatí vo svojej krajine.
 • Odborné vzdelávanie a príprava v EURÓPE

  • pomer zamestnaných súčasných absolventov OVP v Európe je 78,9 %. Zdroj: Eurostat – Employment rates of recent graduates, str. 2
  • 10,8 % európskej populácie vo veku od 25 do 64 sa aktívne zúčastňuje vo vzdelávaní dospelých (2019). Zdroj: Eurostat – Adult learning statistics
  • 60 % absolventov OVP si nájde svoju prvú prácu v rozpätí jedného mesiaca od ukončenia ich štúdia (80 % po šiestich mesiacoch) (2018). Zdroj: A quick guide to EU action on vocational education and training str. 11
  • pandémia COVID-19 vystupňovala existujúcu medzeru vo využívaní digitálnych nástrojov, s čím súvisia veľké rozdiely v daných zručnostiach. Zdroj: EuropeanSkills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, str. 1

  KVÍZ

  ŠIOV ako Národné kontaktné miesto pre ETOZ, v spolupráci s Úradom vlády SR, organizuje v rámci Týždňa kvíz so zaujímavými cenami – Otestujte si svoje vedomosti o význame zručností, Európskej únii a rôznych aspektoch Slovenska ako členskej krajiny EÚ.

  Viac informácií nájdete na: https://mesiacvzdelavania.sk/

   

  Zdroj: www.siov.sk

  Súvisiace články

  09.01.2018 17:00

  Študovali by ste v zahraničí?

  Od štúdia v zahraničí odrádza mladých ľudí najmä finančná náročnosť. Vyplýva to z prieskumu programu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovak Professionals Abroad Program.
  18.12.2019 08:33

  SAMO ocenila najlepšie študentské práce o kvalite a bezpečnosti potravín

  Duálna kvalita potravín a Výskyt voľne žijúcich zvierat v potravinárskych prevádzkach ako zdroj kontaminácie – to sú témy, ktorými sa vo svojich bakalárskych prácach zaoberali vysokoškoláčky Miriama Mokošáková, študentka Sloven...
  11.10.2019 11:23

  Ako vzdelávať tých, ktorí sa nevzdelávajú? Odborníci hľadajú odpoveď

  Slovensko eviduje cca 170-tisíc nezamestnaných, z čoho takmer 60-tisíc má najnižšiu úroveň vzdelania. Podobný počet nízkokvalifikovaných osôb je mimo evidencie úradov práce. Dá sa nájsť spôsob, ako im poskytnúť primerané vzdela...