Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Alžbeta Jánošíková
26.01.2021 15:21

Generácia Covid-19

Rok sa  s rokom stretol a my by sme mali čoraz viac pomýšľať na označovanie našich čias ako doba predcovidová, doba covidová a dúfajme aj doba pocovidová. Prežívame tieto chvíle na vlastnej koži a tak nemusím opisovať to, čo sa deje vôkol nás. Ako to však budeme hodnotiť s odstupom času.  

Ako budeme spomínať a hovoriť svojim deťom a detným deťom, aké to bolo, keď sme nenosili rúška, keď sme sa nebáli cudzím podať ruku a nemusela to byť len tá pomyselná pomocná, ale aj obyčajne ľudská ruka.  Dokážeme sa ešte nenútene zabávať, ak si pomyslíme nato, že sme v neustálom ohrození? A takto by som mohol opisovať dni a týždne, ktoré prežívame neraz i nasilu. Trápia nás premárnené pracovné príležitosti, nezarobené peniaze, ale otravujú nás aj ustavičné zákazy a usmernenia, príkazy a straty. Tie sú neraz na úrovni našej ľudskej podstaty. Strácame, ale uvedomujeme si, čo všetko strácajú naše deti? Čiže tí nasledovníci, ktorí budú žiť v dobe pocovidovej?  

Istotne  zatiaľ  hypoteticky  predpokladáme, že  COVID generácia bude menej vzdelaná,  ale je toto  vzdelanie   čo ponúkame a  dávame  aj múdrosťou ?  Budú tieto  COVID   deti menej úspešné výkonovo  v  živote  ?  Je  taká dynamika  zmien, že  sa   budú aj tak musieť  učiť  nanovo  alebo novo nové veci. Koľko z toho,  čo sme  klasicky  učili   si  človek  pár  rokov  po škole  alebo v dospelosti  bude  pamätať  ?  Budú  tieto deti menej  šťastné    v  dospelosti ?

Možno to bude  stimulovať  tieto  deti v  čase  ich dospievania  a dospelosti k väčšiemu sebazdokonaľovaniu  , čiže auto kreativite . Nemáme kontrolnú  skupinu  či  budú  tieto  COVID  deti menej vzdelané . Môžeme to porovnať  len v čase ,  ale to nie je metodologicky  ono. Vedieť  neznamená poznať  a  poznať  neznamená  ešte  tvoriť. Ani jedna  entita  z  tejto trojici nezaručuje  šťastie, pokiaľ  pre niekoho nie  je  šťastie  zmyslom života. Aj tak  sa prikláňam k názoru , že  v demografii sa používa označenie Husákove deti, tak v  spoločensko-vedných odboroch sa, žiaľ, bude musieť spracovať aj fenomén  COVIDOVÝCH  detí, a vôbec nemyslím demograficky zvýšenú pôrodnosť, ktorá  stúpla vďaka tomu, že sú ľudia spolu viac doma.

Ale ide mi o tie deti,  ktoré  budú ochudobnené nielen o vedomosti a znalosti, ale aj o sociálne zručnosti  a neblahý účinok nevyučovacieho procesu sa možno prejaví až po  rokoch..

Myslím si ,  že deti budú postihnuté , ale niektorým  to je asi  jedno, veď  ony aj tak niektorí moc nečítajú, neučia sa , mladá generácia má časť  duševnej potravy z internetu. A pritom, internet nie je vždy  zdrojom rozmýšľania, internet je často  pohrebisko mŕtvych faktov. Otázka je, či ľahký priebeh COVIDU 19  u deti nebude mat nejaký negatívny zdravotný impakt v budúcnosti (samozrejme, to platí aj o dospelých)

Dušan Piršel

Súvisiace články

24.01.2020 09:35

Induktívne vzdelávacie postupy ako východisko zvyšovania prírodovednej gramotnosti žiakov

Častokrát bývame svedkami emotívnych diskusií týkajúcich sa problematického stavu nášho školstva. Frekventovanou témou diskusií sú napríklad výsledky medzinárodných meraní úrovne prírodovednej gramotnosti, podľa ktorých je prír...
04.04.2018 10:57

Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiakovi...