Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Metodicko-pedagogické centrum v Žiline
26.04.2018 12:30

Globálne kompetencie, časť 4 - alternitíva pre iné predmety

Pokračovanie: Alternatíva pre predmety MAT, GEO, OBN, ETV

Predošlé časti:

 

Za všetkým hľadaj vodu

 

Cieľ: Žiaci spočítajú, koľko vody je treba k výrobe rôznych výrobkov; analyzujú globálnu prepojenosť prostredníctvom výroby tovarov, ktoré kupujeme; posudzujú svoju vlastnú rolu ako spotrebiteľa v globálnom systéme.

 • Odporúčané predmety: občianska a etická výchova, geografia, matematika nižších ročníkov, prierezové tematiky (environmentálna výchova)
 • Čas: 45 minút
 • Vek: 14+
 • Počet žiakov: 6+
 • Priestor: trieda
 • Pomôcky: veľký kus papiera pre každú skupinu na brainstorming, vystrihnuté kartičky s rôznymi výrobkami – jedna sada na skupinu (Príloha 1)13, popisy výrobkov s matematickými úlohami (1 až 3 na skupinu v závislosti na čase a matematických schopnostiach študentov; vyberte tie, ktoré sú primerané pre vašich študentov a kultúru – (Príloha 2) 13.

Príklad: Hovädzie mäso

Photo by Theo Leconte on Unsplash
 • V priemyslovom poľnohospodárstve trvá priemerne tri roky než je zviera porazené, čím sa získa približne 200 kg čistého mäsa bez kostí.
 • V priebehu týchto troch rokov zviera spotrebuje takmer 1 300 kg zrna (pšenice, ovos, jačmeň, kukurica, hrach, sójový šrot a ďalšie drobné zrná) a 7 200 kg objemných krmív (pastva, seno, siláž, atď.). 
 • Výroba tohto množstva krmiva vyžaduje v priemere asi 3 060 m3 vody. Okrem toho, zviera potrebuje ešte 24 m3 vody na pitie a 7 m3 vody na prevádzkové účely.
 • Koľko litrov vody je použité k výrobe jedného kilogramu hovädzieho mäsa bez kostí?

Kľúč k matematickým úlohám

 • Ryža 2300 / 0,67 = 3 432 litrov = cca 3 400 litrov
 • Cukor 175 / 0,11 = 1 590 litrov
 • Čaj 2400 / 0,26 x 0,003 = 27.69 litrov = cca 30 litrov
 • Hovädzie mäso (3060 + 24 + 7) / 200 x 1000 = 15 455 litrov = cca 15 500 litrov
 • Papier 6000 / 10 / 300 x 0,005 x 1000 =10 litrov
 • Bavlna (3600 / 0,35 / 0,9 + 30 + 140 + 190) x 0,25 = 2 947 litrov = cca 2 900 litrov
 

Alternatíva pre predmet Občianska náuka 

filozofia: Argumentatívna esej

Photo by Aaron Burden on Unsplash 

 

Evokácia: Antonio Vivaldi, Perpetuum Jazzile – Africa

Uvedomenie:

 • Pojmová alebo obrazová mapa (spísať argumenty, okruhy pre esej)
 • Za všetkým hľadaj vodu

Témy eseje:

 • Ako som spojený so zvyškom sveta prostredníctvom vody
 • Je právo na prístup k pitnej vode základným ľudským právom?
 • Voda – ničiteľ života ľudí.

Reflexia: interpretácia esejí podľa kritérií.

Verím, že takýmto alebo podobným vyučovaním určite dokážeme posúvať globálne kompetencie na čoraz vyššiu úroveň a budeme ich môcť smelo odmerať v nasledujúcich meraniach PISA.

Globálne vzdelávanie je t. č. zabezpečené rozsiahlym množstvom publikácií a aktivít, na ktorých sa podieľali pracovníci občianskych združení, mimovládnych organizácií, učiteľov kontinuálneho vzdelávania aj mnohí nadšenci zo strany učiteľov z praxe a sú voľne dostupné v podobe praktických metodík na weboch ako http://www.globalnevzdelavanie.sk/ , http://www.zivica.sk/, http://www.ekostopa.sk/, v podobe učiteľských príprav na https://www.zborovna.sk/novinky/index.php, aj v podobe interaktívnych programov na https://programalf.com/alf/sk/, http://www.activucitel.cz/ alebo v podobe publikácií a zdrojov k akreditovaným vzdelávaniam na https://mpc-edu.sk/.

Smelo a odvážne implementujte ciele globálneho vzdelávania do svojich vzdelávacích oblastí, podoblastí, predmetov a ich tematických celkov, reagujte na aktuálne svetové udalosti a problémy, využívajte citové zaangažovanie, pomáhajte si pritom umením, rozširujte potrebné vedomosti, formujte potrebné zručnosti, postoje, hodnoty, aby sa nakoniec dostavila niektorá z globálnych kompetencií.

V jazyku PISA by to mohli byť tieto:

 

Súvisiace články

18.03.2018 14:24

Týždeň písomných maturít uzavrel maďarský a ukrajinský jazyk

Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry ako vyučovacích jazykov národnostných menšín uzavreli týždeň písomných maturít (13. – 16. marec 2018) .
18.04.2018 09:30

Enviroprojekt Lesov SR má upozorniť na lykožrúta ako na spoločenský problém

Dovedna dvadsať študentov zo Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku a gymnázií z Banskej Bystrice sa v týchto dňoch spoločne s lesníkmi štátneho podniku Lesy SR zapojí na Donovaloch do projektu S lapačmi do lesa.
11.03.2018 21:33

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl.