Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.03.2020 10:12

Indícia spolupracuje s RTVS na novej relácii Školský klub

RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a operatívne do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 9.45 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

„Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa do nich vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obťažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností," upresnil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX.

Vysielaním bude deti sprevádzať jeden z moderátorov Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová a učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo základnej školy FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy. Vysielanie umožní aj interaktivitu detí za televíznymi obrazovkami – učitelia im budú zadávať úlohy a prostredníctvom e-mailu skolskyklub@rtvs.sk sa budú môcť podeliť o svoje riešenia. 

„Nepôjde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ reaguje na mimoriadnu situáciu reláciou plnou nových objavov z oblasti zdravia, prírodopisu, matematiky či geografie. Po 27. marci budeme na základe aktuálneho stavu v Školskom klube pokračovať, prípadne ho rozšírime," vysvetlil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Školský klub vzniká vďaka podpore nadácie ČSOB. Bea Kolodzievska správkyňa ČSOB nadácie hovorí: „V ČSOB nadácii patrí podpora vzdelávania medzi kľúčové a dlhodobé priority. Sme veľmi radi, že môžeme prispieť k fungovaniu projektu, ktorý môže v tejto mimoriadnej situácii deťom doplniť a ozvláštniť ich domáce samoštúdium. Zároveň veríme, že alternatíva v podobe interaktívneho vzdelávania pomôže aj samotným rodičom udržať pozornosť ich detí a zvládnuť aktuálnu výnimočnú situáciu."

So zbieraním námetov na vysielanie nám pomáhajú aj organizácie Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.
 

Súvisiace články

04.05.2020 16:09

Učebnice s rozšírenou realitou?

Aké by to bolo vzrušujúce, keby média informovali, že od začiatku nového školského roka sa budú žiaci učiť pomocou učebníc hodných digitálneho veku. Zatiaľ však situácia nenaznačuje, že by sme sa mohli začať tešiť. Na slovensk...
26.09.2019 09:17

Posunúť svoje zručnosti a mať pri tom pozitívny vplyv na ďalších? Dá sa to!

Ako nájsť prácu, kde sa dá osobnostne rásť, budovať profesionálny network a mať pri tom naozaj pozitívny dopad?
11.12.2019 10:40

Dočkali sme sa slovenského vydania medzinárodne uznávanej príručky o inklúzii

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená ...