Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.03.2020 10:12

Indícia spolupracuje s RTVS na novej relácii Školský klub

RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a operatívne do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 9.45 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

„Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa do nich vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obťažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností," upresnil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX.

Vysielaním bude deti sprevádzať jeden z moderátorov Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová a učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo základnej školy FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy. Vysielanie umožní aj interaktivitu detí za televíznymi obrazovkami – učitelia im budú zadávať úlohy a prostredníctvom e-mailu skolskyklub@rtvs.sk sa budú môcť podeliť o svoje riešenia. 

„Nepôjde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ reaguje na mimoriadnu situáciu reláciou plnou nových objavov z oblasti zdravia, prírodopisu, matematiky či geografie. Po 27. marci budeme na základe aktuálneho stavu v Školskom klube pokračovať, prípadne ho rozšírime," vysvetlil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Školský klub vzniká vďaka podpore nadácie ČSOB. Bea Kolodzievska správkyňa ČSOB nadácie hovorí: „V ČSOB nadácii patrí podpora vzdelávania medzi kľúčové a dlhodobé priority. Sme veľmi radi, že môžeme prispieť k fungovaniu projektu, ktorý môže v tejto mimoriadnej situácii deťom doplniť a ozvláštniť ich domáce samoštúdium. Zároveň veríme, že alternatíva v podobe interaktívneho vzdelávania pomôže aj samotným rodičom udržať pozornosť ich detí a zvládnuť aktuálnu výnimočnú situáciu."

So zbieraním námetov na vysielanie nám pomáhajú aj organizácie Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.
 

Súvisiace články

25.02.2019 08:13

Škola v Bratislave testovala vo výučbe najmodernejšie vzdelávacie inovácie

Formou tematického týždňa si učitelia a žiaci na druhom stupni Základnej školy na Karloveskej 61 v Bratislave odskúšali v priebehu tohto týždňa tzv. prierezovú výučbu.
09.04.2018 10:47

Žiakov s vyučovacím jazykom maďarským čaká generálka nových testov

Súčasťou nového typu testov je samostatná oblasť počúvanie s porozumením
12.06.2017 07:03

Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa

BRATISLAVA - Slovenská komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa. Komora pritom deklaruje, že je pripravená byť partnerom ministerstva školstva pri vytváraní definitívnej podoby etického kódexu. Ako agentúru SIT...