Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
26.05.2020 08:53

Informačný materiál pre školských psychológov

Bude prostredie, do ktorého sa vrátim bezpečné? Ako bude prebiehať vyučovanie? Prídu do školy aj moji spolužiaci alebo učitelia? Budem v triede s kamarátmi a kamarátkami alebo s inými školákmi?

Už v pondelok sa do základných škôl a materských škôl vrátia tisícky žiakov. Návrat môže u mnohých detí vyvolať stres a obavy. Tieto a podobné otázky očakávajú odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zo strany detí, prípadne ich rodičov.

Zostavili preto informačný materiál, ktorý obsahuje rady, odporúčania a informácie pre školských psychológov ako žiakom uľahčiť novú a neznámu situáciu či zvládnuť obavy spojené s pandémiou koronavírusu. Dokument je verejne dostupný na webovej stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a čerpať z neho môžu aj ďalší odborní a pedagogickí zamestnanci v školstve či rodičia.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamo riadená organizácia ministerstva školstva, ktorá sa zameriava na riešenie otázok vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied.

Informačný materiál pre školských psychológov

Zdroj: minedu

Súvisiace články

24.01.2020 09:35

Induktívne vzdelávacie postupy ako východisko zvyšovania prírodovednej gramotnosti žiakov

Častokrát bývame svedkami emotívnych diskusií týkajúcich sa problematického stavu nášho školstva. Frekventovanou témou diskusií sú napríklad výsledky medzinárodných meraní úrovne prírodovednej gramotnosti, podľa ktorých je prír...
18.03.2018 14:24

Týždeň písomných maturít uzavrel maďarský a ukrajinský jazyk

Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry ako vyučovacích jazykov národnostných menšín uzavreli týždeň písomných maturít (13. – 16. marec 2018) .