Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
26.05.2020 08:53

Informačný materiál pre školských psychológov

Bude prostredie, do ktorého sa vrátim bezpečné? Ako bude prebiehať vyučovanie? Prídu do školy aj moji spolužiaci alebo učitelia? Budem v triede s kamarátmi a kamarátkami alebo s inými školákmi?

Už v pondelok sa do základných škôl a materských škôl vrátia tisícky žiakov. Návrat môže u mnohých detí vyvolať stres a obavy. Tieto a podobné otázky očakávajú odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zo strany detí, prípadne ich rodičov.

Zostavili preto informačný materiál, ktorý obsahuje rady, odporúčania a informácie pre školských psychológov ako žiakom uľahčiť novú a neznámu situáciu či zvládnuť obavy spojené s pandémiou koronavírusu. Dokument je verejne dostupný na webovej stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a čerpať z neho môžu aj ďalší odborní a pedagogickí zamestnanci v školstve či rodičia.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamo riadená organizácia ministerstva školstva, ktorá sa zameriava na riešenie otázok vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied.

Informačný materiál pre školských psychológov

Zdroj: minedu

Súvisiace články

20.04.2018 14:55

Globálne kompetencie, časť 2 - Aktuálne možnost rozvoja

V Metodicko-pedagogickom centre na detašovanom pracovisku Žilina sme v marci 2018 pripravili seminár s ukážkami vyučovacích jednotiek rozvíjajúcich globálne kompetencie detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl....
24.04.2017 20:51

Program Erasmus + oslavuje!

Erasmus + oslavuje 30. výročie a chystá množstvo zaujímavých aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť!    
04.08.2017 09:30

Les prináša úžitok každému z nás. Pustime doň iba kvalifikovaných ľudí

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách...