Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.11.2017 12:37

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Prvé skúsenosti pedagogických pracovníkov z pilotných materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym s výučbou pomocou inovatívnych vzdelávacích materiálov prepojených na bilingválny digitálny edukačný obsah v rámci projektu IKATIKA sú pozitívne.

„V našej materskej škole využívame materiály v projekte IKATIKA, vrátane digitálneho edukačného obsahu na vzdelávanie v rómskom aj maďarskom jazyku. Naše doterajšie skúsenosti sú zatiaľ veľmi pozitívne. Vedomosti osvojené zážitkovou interaktívnou formou, na rozdiel od informácií získaných memorovaním, si deti pamätajú lepšie, a práve to je cieľom každého vzdelávania. Jazykové spracovanie digitálneho edukačného obsahu je veľmi kvalitné a ukázalo sa, že aj vďaka tomu sa osmelili aj deti, ktoré sa doteraz prejavovali menej, a to vďaka lepšiemu porozumeniu zadaných úloh. Ďalšou prednosťou projektu IKATIKA je, že maďarsky hovoriace deti si prirodzenou formou osvojujú aj slovenský jazyk, lebo úlohy si vypočujeme aj po slovensky," vysvetľuje Mgr. Gabriela Szentpétery zo Spojenej školy J. A. Komenského v Rožňave,  kde sa vyučuje v maďarskom jazyku.

 

Rovnako pozitívne skúsenosti s využívaním vzdelávacích materiálov a digitálneho edukačného obsahu v rámci projektu IKATIKA majú aj v ďalšej pilotnej materskej škole na ulici gen. Svobodu vo Svidníku, kde sú využívané v rámci krúžkovej činnosti na vzdelávanie v rusínskom jazyku. „Tieto materiály na jednej strane uľahčujú prípravu učiteľkám, pretože metodiky sú spracované naozaj odborne, so širokou škálou tém. Na druhej strane sú digitálne cvičenia a lekcie, na ktoré sú tieto metodiky prepojené, pre deti veľmi atraktívne. Keďže sú dvojjazyčné, v slovenskom aj rusínskom jazyku, deti sa hravou formou oboznamujú s novými poznatkami a slovíčkami. Úlohy sú zoradené podľa náročnosti, od najľahších po ťažšie a aj po grafickej stránke sú spracované veľmi pútavo," hovorí riaditeľka materskej školy, Anna Kurečková.

 

Cieľom projektu IKATIKA je otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do projektu bolo vybraných 30 materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.  „Realizácia projektu je naplánovaná do decembra 2017 a následne prebehne analýza jeho výsledkov," potvrdila Mgr. Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.ikatika.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súvisiace články

07.09.2018 18:36

Psychologická príprava a mentálny koučing v športe

Národné športové centrum Vás spoločne s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave srdečne pozýva na konferenciu pre športových odborníkov. Témou bude Psychologická príprava a mentálny koučing v športe.
08.05.2018 20:26

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši podľa komory učiteľov atraktivitu povolania

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši podľa Slovenskej komory učiteľov atraktivitu povolania.
26.06.2017 08:55

V septembri 2017 môže do systému duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník nastúpiť ďalších 61 žiakov

Neustále rozširovanie predajnej siete členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (ďalej len SAMO) a prirodzená fluktuácia pracovníkov v obchode. To sú hlavné dôvody, prečo členovia SAMO dlhodobo pociťujú na Slovensku nedostat...