Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Dušan Piršel
28.04.2020 11:44

Kam vedie humanitná veda?

Podnetom na napísanie mojej úvahy , bol nasledovný názor ."Humanitne "vedy" v prvom rade nie sú žiadne vedy, pretože sa neriadia vedeckou metodológiou„ .  Je  ťažké a neadresné reagovať na názor niekoho, keď nepoznám prinajmenšom jeho zameranie, jeho osobnostné spektrum. Je zrejmé, že veda má viacero, resp. nespočetne veľa zameraní a vzájomných prienikov v hrubom laickom členení na humanitné/spoločenské, prírodné a technické. Pritom navzájom sa potrebujú, ovplyvňujú, podmieňujú. Aj keď sa môže niekomu zdať, že najdôležitejšie sú technické alebo prírodné vedy, lebo nás viditeľne a najviac posúvajú, záleží od uhla pohľadu, osobných preferencií a vlastného zamerania.

Objektívne však veda akákoľvek vychádza zo "spoločenskej/humanitnej objednávky", inak by bola samoúčelná, bez výstupu, bez reálneho uplatnenia (či nezmyselná), aj keď občas môže byť postup opačný. Takže metodologicky spravidla najprv humanitné vedy  ak je to potrebné, stanovia požiadavky/podnety pre prírodovedné  a technické  vedy. Ak sa človek nad tým zamyslí, ak má jeho mozog na to potenciál , potom je zrejmá korelačná nevyhnutnosť vo vede. Pravdou však je, že v súčasnosti humanitné vedy stále nemajú veľkú autoritu. Som presvedčený, že väčšiu akceptáciu významu spoločenských disciplín by mali preukázať vedci samotní  a to publikáciou praktických výstupov, napríklad k stavu korupcie, zmene politického systému po roku 1989 a zastúpeniu "starých štruktúr" v spoločenskom živote, transformácii zdravotníctva, stavu súdnictva, k ekologickým limitom zeme,  pomoci sociálne vylúčeným skupinám, k problematike zomierania , k upevneniu zmyslu života, k vytváraniu alternatívy súčasného vládnutia,  a  ďalším témam, ktoré by boli pre Slovensko užitočné a ku ktorým by zároveň dokázali vyvolať verejnú diskusiu. Mnohí absolventi nie sú  dostatočne aktívni a nevedia  jasne vysvetliť, kto sú  a čo robia. Ja osobne som sa venoval sociológie medicíny ,sociologickým problémom stárnutia a staroby a sociálnej rehabilitácie. Z mojej osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je  chybou  redukovať  človeka na akýsi produkujúci stroj, ktorý nepotrebuje tzv. duševnú potravu.  Človek nie je len produkujúci stroj prijímajúci stravu. Existuje v nejakej spoločnosti, je súčasťou civilizácie, ktorej všemožné aspekty chce tiež poznať, intelektuálne uchopiť a skúmať. Prírodné vedy skúmajú beh sveta zvonku, spoločenské a humanitné zvnútra.  Myslím si, že aj samotní spoločenskí vedci v prvom rade prispeli k úplnej deštrukcii významu spoločenských disciplín  tým, že nariedili štúdium a vychrlili nepoužiteľné množstvo nepoužiteľných ľudí do praxe. Z vysokých škôl sa stala predajňa diplomov. „Extraligu sme zmenili na okresnú súťaž".

Napríklad za posledných 10 rokov máme tisíce absolventov masmediálnej komunikácie, politológie a ku všetkej úcte  úroveň slovenskej politiky a médií, za posledných 10 rokov v niektorých prípadoch  viac krát prerazila dno. Zjavne to chce využiť  vyššie mentálne procesy, schopnosť nadhľadu a predvídanie.

Súvisiace články

24.04.2017 21:00

Čitateľský oriešok 3

Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Odborná porota aj laická verejnosť určili poradie na prvých troch prieč...
04.08.2017 09:30

Les prináša úžitok každému z nás. Pustime doň iba kvalifikovaných ľudí

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách...
18.05.2018 10:54

Vedomostné ostrovy prinášajú všetkým zapojeným školám veľkú súťaž v riešení vedomostných kvízov

Súťaž je špeciálne pripravená pre 100 podporených základných škôl a bude trvať od 15. mája do 31. mája 2018. Na výhercov čaká návšteva Zážitkového centra Aurelium v Bratislave a množstvo ďalších skvelých cien.