Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Dušan Piršel
28.04.2020 11:44

Kam vedie humanitná veda?

Podnetom na napísanie mojej úvahy , bol nasledovný názor ."Humanitne "vedy" v prvom rade nie sú žiadne vedy, pretože sa neriadia vedeckou metodológiou„ .  Je  ťažké a neadresné reagovať na názor niekoho, keď nepoznám prinajmenšom jeho zameranie, jeho osobnostné spektrum. Je zrejmé, že veda má viacero, resp. nespočetne veľa zameraní a vzájomných prienikov v hrubom laickom členení na humanitné/spoločenské, prírodné a technické. Pritom navzájom sa potrebujú, ovplyvňujú, podmieňujú. Aj keď sa môže niekomu zdať, že najdôležitejšie sú technické alebo prírodné vedy, lebo nás viditeľne a najviac posúvajú, záleží od uhla pohľadu, osobných preferencií a vlastného zamerania.

Objektívne však veda akákoľvek vychádza zo "spoločenskej/humanitnej objednávky", inak by bola samoúčelná, bez výstupu, bez reálneho uplatnenia (či nezmyselná), aj keď občas môže byť postup opačný. Takže metodologicky spravidla najprv humanitné vedy  ak je to potrebné, stanovia požiadavky/podnety pre prírodovedné  a technické  vedy. Ak sa človek nad tým zamyslí, ak má jeho mozog na to potenciál , potom je zrejmá korelačná nevyhnutnosť vo vede. Pravdou však je, že v súčasnosti humanitné vedy stále nemajú veľkú autoritu. Som presvedčený, že väčšiu akceptáciu významu spoločenských disciplín by mali preukázať vedci samotní  a to publikáciou praktických výstupov, napríklad k stavu korupcie, zmene politického systému po roku 1989 a zastúpeniu "starých štruktúr" v spoločenskom živote, transformácii zdravotníctva, stavu súdnictva, k ekologickým limitom zeme,  pomoci sociálne vylúčeným skupinám, k problematike zomierania , k upevneniu zmyslu života, k vytváraniu alternatívy súčasného vládnutia,  a  ďalším témam, ktoré by boli pre Slovensko užitočné a ku ktorým by zároveň dokázali vyvolať verejnú diskusiu. Mnohí absolventi nie sú  dostatočne aktívni a nevedia  jasne vysvetliť, kto sú  a čo robia. Ja osobne som sa venoval sociológie medicíny ,sociologickým problémom stárnutia a staroby a sociálnej rehabilitácie. Z mojej osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je  chybou  redukovať  človeka na akýsi produkujúci stroj, ktorý nepotrebuje tzv. duševnú potravu.  Človek nie je len produkujúci stroj prijímajúci stravu. Existuje v nejakej spoločnosti, je súčasťou civilizácie, ktorej všemožné aspekty chce tiež poznať, intelektuálne uchopiť a skúmať. Prírodné vedy skúmajú beh sveta zvonku, spoločenské a humanitné zvnútra.  Myslím si, že aj samotní spoločenskí vedci v prvom rade prispeli k úplnej deštrukcii významu spoločenských disciplín  tým, že nariedili štúdium a vychrlili nepoužiteľné množstvo nepoužiteľných ľudí do praxe. Z vysokých škôl sa stala predajňa diplomov. „Extraligu sme zmenili na okresnú súťaž".

Napríklad za posledných 10 rokov máme tisíce absolventov masmediálnej komunikácie, politológie a ku všetkej úcte  úroveň slovenskej politiky a médií, za posledných 10 rokov v niektorých prípadoch  viac krát prerazila dno. Zjavne to chce využiť  vyššie mentálne procesy, schopnosť nadhľadu a predvídanie.

Súvisiace články

19.08.2017 15:15

O umeleckom kováčovi veľa prezradí jeho tvorba zo železa

Na svojej práci milujem tvorbu a fakt, že môžem tvoriť. Z kusa železa vytvorím predmet, ktorý má nielen spoločenskú hodnotu, ale zároveň aj remeselnú a udrží si svojho ducha ešte veľmi dlhú dobu, hovorí Ján Ostradický, ktorý je...
29.05.2017 07:57

Duálne vzdelávanie

Kde bolo, tam bolo, bola fabrika a vedľa nej stála učňovka. A žili spolu šťastne... až kým ich nezrušili.
03.10.2017 16:00

Maďarsko a Rumunsko sa koordinujú vo veci ukrajinského zákona o vzdelávaní

Maďarsko a Rumunsko sa dohodli, že budú koordinovať svoje snahy vo vzťahu k novému zákonu o vzdelávaní, ktorý bol schválený na Ukrajine. Informoval o tom dnes v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, kto...