Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
03.05.2018 19:22

Kariéra vo vede či IT? Slovenským dievčatám chýbajú inšpiratívne vzory

Záujem dievčat o kariéru vo vede či IT sa takmer zdvojnásobí, keď majú vo svojom okolí vzor.

Takmer polovica mladých Sloveniek prejavila záujem o kariéru vo vede či IT, no napriek tomu si túto cestu naozaj zvolí iba štvrtina z nich, ako ukazujú štatistiky.

Podľa nedávneho prieskumu na vine nie je nedostatočná podpora rodiny, ale skôr nedostatok ženských vzorov z praxe.

Nové zistenia z európskej štúdie spoločnosti Microsoft, ktorá zahŕňala 11 500 dievčat a mladých žien vo veku 11 až 30 rokov odhalila úzke prepojenie medzi životnými vzormi a motiváciou či záujmom dievčat o kariéru v technických či prírodovedných odboroch (STEM). 

Do prieskumu sa zapojilo aj 500 slovenských dievčat a mladých žien a čísla ukázali, že ich záujem o prírodovedné a technické predmety sa takmer zdvojnásobil, keď mali vo svojom okolí pozitívny vzor z odboru (iba 14 % dievčat bez vzoru prejavilo záujem o STEM v porovnaní s 27 % dievčat, ktoré vzor mali).

Najviac vzory ovplyvnili ich záujem o kariéru v IT, kde záujem dievčat stúpol až o 21 %, čo je pozitívna správa najmä v situácii, keď dievčatá predstavujú iba približne 12 % z celkového počtu študentov na technických vysokých školách na Slovensku.

"Najväčším a jediným motivátorom zájmu slovenských dievčat o technické a prírodovedné odbory sú praktické zážitky a skúsenosť s aplikáciou STEM v reálnom živote. Podpora zo strany rodiny hrá výrazne menšiu rolu ako v iných európskych krajinách," povedala Lenka Čábelová z Microsoft Česká republika a Slovensko.

Čo je však dôležitejšie, mladé ženy so vzorom preukázali výrazne viac nadšenia pre kariéru v týchto oboroch – 57 % tých, čo vzor majú v porovnaní s 32 % bez vzoru. To je 25 % nárast a podstatne viac ako európsky priemer (15 %), čo ukazuje, aké sú vzory a preklady pre slovenské mladé ženy dôležité. 

"Alarmujúce ale je, že iba štvrtina mladých žien, ktoré majú záujem o prácu v STEM odboroch, v ních dnes aj naozaj pracuje. To predstavuje obrovskú príležitosť premeniť túto vášeň na realitu. Ženy dnes reprezentujú iba 30 % pracovníkov v európskom IT a čím skôr príde spoločnosť s komplexnou stratégiou, ako motivovať viac slovenských dievčat pre štúdium technických a prírodovedných smerov a následne pre prácu v týchto odboroch, tým lepšie sa dokážeme pripraviť a formovať budúcnosť," povedala Lenka Čábelová z Microsoftu. 

Zatiaľ čo prieskum zdôraznil pozitívny vplyv životných vzorov na záujem dievčat o štúdium technických smerov, takisto odhalil aj znepokojujúcu skutočnosť, že IT a iné technické smery o dievčatá prichádzajú už vo veku 12 rokov, kedy sa väčšina ešte len rozhoduje pre štúdium na strednej škole.


 

Súvisiace články

10.10.2017 09:08

Virtuálna pracovná skúsenosť pre študentov s odborným vzdelaním

Manažéri potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov východného Slovenska sa zapájajú do projektu, ktorého cieľom je prekonávanie bariér medzi firmami a školami s rovnakým zameraním. Podniky v súčasnosti pociťujú nedostatok k...
19.02.2018 08:33

NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec

Deň 14. február bol v tomto roku charakterizovaný tromi výnimočnosťami. Tou prvou, už dlhšie roky sa tradujúcou bol sviatok Valentína, patriaci mladým ľuďom. Zároveň bol i prvým pôstnym dňom Popolcovou stredou, ktorý sa traduje...
25.04.2018 09:51

Mechanik elektrotechnik sa postupne inovuje a prispôsobuje automatizácii

Absolvent tohto odboru je pripravený nielen na elektrotechniku, ale aj na ostatné odvetvia priemyslu, v ktorých sú jej prvky. Je schopný samostatne pracovať na elektrických zariadeniach vrátane ich konštrukcie, výroby, montáže ...