Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.04.2018 09:08

Keď je programovanie hrou

Žiadna nuda s nulami a jednotkami v programovacom jazyku, ale umenie si s ním poradiť tak, aby výsledkom bola funkčná počítačová hra. Žiaci a študenti, ktorí sa predstavili v súťaži IHRA 2018 to zvládli výborne.

Šiesty ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2018 zaujal 63 tímov. Našli sa tu tak žiaci základných či stredných škôl, ako aj študenti univerzít. Nakoľko nebolo možné z prihláseného množstva hier prezentovať na finálnej prehliadke všetky, vybralo sa desať hier v kategórii, v ktorej súťažili žiaci základných škôl, rovnaký počet v tej pre stredoškolákov a tri hry, ktoré pripravili vysokoškoláci.

Vybrané hry museli ich tvorcovia predstaviť odbornej hodnotiacej komisii, ktorú tvorili zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a slovenských IT firiem. Dôležitými kritériami, ktoré si porota všímala boli samozrejme nápad a spracovanie hry, ale podstatná bola aj miera jej hrateľnosti, technická náročnosť programovania, grafika a v neposlednom
rade schopnosť prezentovať sa.

Celoštátna finálová prehliadka vybraných tímov a ich hier sa konala 18.4. 2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Išlo zároveň o aktivitu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Súvisiace články

02.02.2018 13:32

Rozvíjanie záujmovej orientácie žiakov vďaka národnému projektu

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ už od februára minulého roka motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy...
09.02.2018 17:34

Blíži sa obdobie rozhodovania o strednej škole

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať, ktorú strednú školu a odbor si vybrať na ďalšie štúdium. Už do 20. februára 2018 totiž treba riaditeľovi základnej školy odovzdať prihlášky na štúdium o...
15.07.2018 18:11

Petržalka chce opäť finančne motivovať učiteľov k inováciám výučby

Bratislavská Petržalka chce už štvrtým školským rokom finančne motivovať učiteľov na základných školách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti k zvýšeniu kvality vyučovacieho a vzdelávacieho procesu. Vo svojom rozpočte má na to vyčle...