Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.04.2018 09:08

Keď je programovanie hrou

Žiadna nuda s nulami a jednotkami v programovacom jazyku, ale umenie si s ním poradiť tak, aby výsledkom bola funkčná počítačová hra. Žiaci a študenti, ktorí sa predstavili v súťaži IHRA 2018 to zvládli výborne.

Šiesty ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2018 zaujal 63 tímov. Našli sa tu tak žiaci základných či stredných škôl, ako aj študenti univerzít. Nakoľko nebolo možné z prihláseného množstva hier prezentovať na finálnej prehliadke všetky, vybralo sa desať hier v kategórii, v ktorej súťažili žiaci základných škôl, rovnaký počet v tej pre stredoškolákov a tri hry, ktoré pripravili vysokoškoláci.

Vybrané hry museli ich tvorcovia predstaviť odbornej hodnotiacej komisii, ktorú tvorili zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a slovenských IT firiem. Dôležitými kritériami, ktoré si porota všímala boli samozrejme nápad a spracovanie hry, ale podstatná bola aj miera jej hrateľnosti, technická náročnosť programovania, grafika a v neposlednom
rade schopnosť prezentovať sa.

Celoštátna finálová prehliadka vybraných tímov a ich hier sa konala 18.4. 2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Išlo zároveň o aktivitu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Súvisiace články

04.04.2018 12:21

Detské spoznávanie prírody by malo byť o zážitkoch, nie memorovaní

Po veľkonočných sviatkoch mnoho škôl pripravuje pre svojich žiakov výlety do prírody. Nároky na kvalitu programu sa však zvyšujú, upozorňuje Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, ktorý sa venuje príprave aktivít pre deti aj vzd...
18.03.2019 12:18

TAJOMSTVO VYŠŠÍCH ZISKOV

v 13-dielnej knižnej edícii Herberta N. Cassona
10.04.2018 14:28

Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

Pre školy s vyučovaním v rómčine organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom: Quality educat...