Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.04.2018 09:08

Keď je programovanie hrou

Žiadna nuda s nulami a jednotkami v programovacom jazyku, ale umenie si s ním poradiť tak, aby výsledkom bola funkčná počítačová hra. Žiaci a študenti, ktorí sa predstavili v súťaži IHRA 2018 to zvládli výborne.

Šiesty ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2018 zaujal 63 tímov. Našli sa tu tak žiaci základných či stredných škôl, ako aj študenti univerzít. Nakoľko nebolo možné z prihláseného množstva hier prezentovať na finálnej prehliadke všetky, vybralo sa desať hier v kategórii, v ktorej súťažili žiaci základných škôl, rovnaký počet v tej pre stredoškolákov a tri hry, ktoré pripravili vysokoškoláci.

Vybrané hry museli ich tvorcovia predstaviť odbornej hodnotiacej komisii, ktorú tvorili zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a slovenských IT firiem. Dôležitými kritériami, ktoré si porota všímala boli samozrejme nápad a spracovanie hry, ale podstatná bola aj miera jej hrateľnosti, technická náročnosť programovania, grafika a v neposlednom
rade schopnosť prezentovať sa.

Celoštátna finálová prehliadka vybraných tímov a ich hier sa konala 18.4. 2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Išlo zároveň o aktivitu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Súvisiace články

15.05.2018 13:19

Fenomény sveta - zážitkové vyučovanie

Prečo loď pláva a ponorka sa neutopí? Čo dokáže voda v krajine? Aký je život kvapky? Prečo voda v mori prúdi? Je voda životodarná tekutina? Je voda nekonečná? Je na Marse voda? Ako vzniká tsunami? Ako para pohla svetom? Ako si ...
24.07.2017 09:01

Mladí so vzťahom k farmárčine majú v poľnohospodárstve viacero možností

Práca v poľnohospodárstve a chov nie je práca ľahká a už vôbec nie práca pre ľudí bez vzdelania. Byť úspešným farmárom alebo pestovateľom si vyžaduje skĺbenie vedomostí o poľnohospodárstve a chove zvierat, vedomostí zo strojárs...
04.09.2018 18:17

Stredoškoláci začnú školu neskôr, skúšajú si štúdium na univerzite

Päťdesiatka stredoškolákov zo 140 škôl z celého Slovenska začne tento školský rok neskôr. Rozhodli sa totiž vyskúšať, čo ich čaká, keď budú študovať na univerzite.