Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
27.01.2018 09:01

Klub 500 sa zapája do reformy školstva

Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku. Uviedli tak po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (25.1.). TASR o tom informoval v piatok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Predmetom rokovania bolo i napĺňanie jednotlivých úloh a záväzkov memoranda, ako i diskusia k ďalšiemu smerovaniu vysokého školstva na Slovensku. Zo strany Klubu 500 boli jednotlivým vysokým školám odovzdané zoznamy tém diplomových a dizertačných prác, na ktorých sú členovia Klubu 500 pripravení spolupracovať v rámci svojich spoločností. "Cieľom je poskytnúť študentom na riešenie témy, ktoré prispejú k ich osobnému a profesionálnemu rastu," skonštatoval Gregor.

________________

Členovia Klubu 500 v rámci diskusie uviedli, že súčasné nastavenie financovania vysokých škôl nie je previazané na uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore a normatív na študenta nezohľadňuje materiálovú náročnosť jednotlivých študijných odborov.

________________

Zároveň chcú univerzitám pomáhať pri zlepšení vybavenosti a zabezpečení financií pre skvalitnenie prípravy absolventov pre prax. "Za týmto účelom bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci s predstaviteľmi Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Žilinskej univerzity v Žiline," dodal Gregor.

Zdroj: TASR

 

Súvisiace články

24.09.2019 11:35

V Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v sobotu 21. septembra ďakovný list a pamätnú medailu ŠPÚ riaditeľke Slovenskej školy a škôlky PETIT SLAVIK pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži Alžbete de la ...
13.04.2018 11:01

Školáci v banke, bankári v škole

Štyridsať deviatakov zo základných škôl a rovnaký počet zamestnancov a manažérov banky sa prvýkrát stretlo na pôde banky a spoločne diskutovali o témach v oblasti finančnej gramotnosti, a to vďaka spolupráci programu Teach for...
14.10.2019 10:32

Diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v mesiacoch september a október 2019 realizuje vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamest...