Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
27.01.2018 09:01

Klub 500 sa zapája do reformy školstva

Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku. Uviedli tak po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (25.1.). TASR o tom informoval v piatok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Predmetom rokovania bolo i napĺňanie jednotlivých úloh a záväzkov memoranda, ako i diskusia k ďalšiemu smerovaniu vysokého školstva na Slovensku. Zo strany Klubu 500 boli jednotlivým vysokým školám odovzdané zoznamy tém diplomových a dizertačných prác, na ktorých sú členovia Klubu 500 pripravení spolupracovať v rámci svojich spoločností. "Cieľom je poskytnúť študentom na riešenie témy, ktoré prispejú k ich osobnému a profesionálnemu rastu," skonštatoval Gregor.

________________

Členovia Klubu 500 v rámci diskusie uviedli, že súčasné nastavenie financovania vysokých škôl nie je previazané na uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore a normatív na študenta nezohľadňuje materiálovú náročnosť jednotlivých študijných odborov.

________________

Zároveň chcú univerzitám pomáhať pri zlepšení vybavenosti a zabezpečení financií pre skvalitnenie prípravy absolventov pre prax. "Za týmto účelom bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci s predstaviteľmi Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Žilinskej univerzity v Žiline," dodal Gregor.

Zdroj: TASR

 

Súvisiace články

28.04.2017 10:45

Čítam, čítaš, čítame, píšem, píšeš, píšeme...

Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Vyhlásili ho na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Aj my v ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach priebežne na hodinách SJL venujeme čítaniu veľkú pozorn...
15.03.2018 08:39

MATURITA 2018 - jazyky

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018).
18.05.2018 10:54

Vedomostné ostrovy prinášajú všetkým zapojeným školám veľkú súťaž v riešení vedomostných kvízov

Súťaž je špeciálne pripravená pre 100 podporených základných škôl a bude trvať od 15. mája do 31. mája 2018. Na výhercov čaká návšteva Zážitkového centra Aurelium v Bratislave a množstvo ďalších skvelých cien.