Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.09.2019 11:57

Kreatívne čítanie, ktoré spája a vytvára priateľské vzťahy medzi českými a slovenskými rovesníkmi

Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 vyhlasuje dva projekty na podporu kreatívneho čítania.

Cieľom projektov je na jednej strane pomôcť slovenským a českým pedagógom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie prečítaného textu.

Na druhej strane majú vytvoriť príležitosť pre každého žiaka, aby si mohol nechať poradiť od učiteľa, školského knihovníka, spolužiaka alebo rovesníka knihu s odporúčaním „toto by sa ti mohlo páčiť, toto by ťa mohlo zaujať, toto by mohlo podporiť tvoj talent".  Takisto zámerom oboch projektov je, aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene dobrých príkladov z praxe a taktiež k poznávaniu histórie, kultúry, literatúry či regionálnych zvykov v Českej republike a Slovenskej republike.

 

Photo by João Silas on Unsplash

Prvý projekt

Prvým projektom je 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať, ktorý je organizovaný v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Je určený pre české a slovenské základné škola a osemročné gymnázia.

Druhý projekt

Druhým projektom je 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Do projektu sa môžu zapojiť slovenské stredné školy.

Photo by Jessica Ruscello on Unsplash

Pridanou hodnotou uvedených projektov je, že sa do neho môžu prihlásiť všetky školy bez ohľadu na to, či majú zriadenú školskú knižnicu, alebo majú na škole len kabinetnú zbierku kníh. Projekty sú zároveň súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie podrobnosti o uvedených projektoch sú uvedené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice k v časti Aktuality. 

Elektronické prihlášky nájdete nižšie:

 

Mgr. Rozália Cenigová
ústredná metodička pre školské knižnice

 

Súvisiace články

04.02.2018 19:24

Bilingválny digitálny edukačný obsah OBSTÁL v teste u pedagógov aj žiakov

Od septembra do decembra 2017 realizovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pilotný projekt IKATIKA. Bol zameraný na deti a žiakov z vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyuč...
22.01.2019 08:16

Ako v školách motivovať k úsporám energie s minimálnymi nákladmi

Približne 15 až 20 litrov vody možno ušetriť, ak nenecháte pri umývaní zubov po celý čas pustenú vodu. Aj to bolo jedným zo zistení experimentov, ktoré si vyskúšali žiaci na základnej škole v obci Výčapy Opatovce v rámci medzin...