Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
04.08.2017 09:30

Les prináša úžitok každému z nás. Pustime doň iba kvalifikovaných ľudí

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách lesníckych vzdelávajú vysoko kvalifikovaní odborníci vo svojom odbore. Každý žiak, ktorý má záujem venovať sa lesníctvu si určite vyberie ten svoj hlavný smer, ktorým by sa v lesníctve chcel uberať a to doslova od manuálnych až po manažérske pozície. #MojaPracaMaZmysel #dualnevzdelavanie

Foto: Ing. Mgr. Martina Slušná

Lesnícke odbory je u nás možné študovať na troch stredných odborných školách v Tvrdošíne, Banskej Štiavnici a v Levoči.

„Spomedzi viacerých študijných a učebných odborov je zaujímavým a dôležitým práve operátor lesnej techniky. Pri jeho štúdiu získate dôležité oprávnenia, ktoré vám dajú výhodu na trhu práce," hovorí Dávid Hančinský zo Slovenskej lesníckej komory.  

Absolvent v tomto štvorročnom študijnom odbore získa maturitné vysvedčenie, výučný list a osem druhov oprávnení. Zároveň ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov a zariadenív pestovnej činnosti, v  ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, na skladoch dreva".  Zároveň však vie aj vieriadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, vie čítať jednoduché strojárske výkresy a schémy, vie posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov, ktoré sám ovláda.  

 

Ktoré oprávnenia to teda sú?

-  zváračský preukaz na zváranie elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 - metóda Z-M 1,

-  oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,

-  oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora  ( UKT ) pri sústreďovaní dreva,

-  oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora ( ŠLKT ) pri sústreďovaní dreva,

-  oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača ( LPV ) pri sústreďovaní dreva,

- oprávnenie na obsluhu krovinorezu,

obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva a vývoznej kolesovej súpravy

vodičské  oprávnenia osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5t.

 

Viac o profesii lesníka nájdete vo videu: https://youtu.be/qYSygk-JWcs

 

Text a foto: Ing. Mgr. Martina Slušná

Súvisiace články

17.07.2019 08:00

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“ hodnotia takmer všetci absolventi vzdelávania pozit...

Efektívnejšia komunikácia so žiakmi, lepšia orientácia vo svete médií či zdokonalenie prezentačných zručností. To sú niektoré z oblastí, na ktoré bol zameraný pilotný projekt Štátneho pedagogického ústavu s názvom Komunikácia -...
14.01.2018 08:00

Didaktické prostriedky EnglishGO

nielen kvalitné materiály na bežnú výučbu a maturitnú prípravu, ale aj odmeny pre aktívnych učiteľov
18.09.2019 11:57

Kreatívne čítanie, ktoré spája a vytvára priateľské vzťahy medzi českými a slovenskými rovesníkmi

Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 vyhlasuje dva projekty na podporu kreatívneho čítania.