Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
04.08.2017 09:30

Les prináša úžitok každému z nás. Pustime doň iba kvalifikovaných ľudí

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách lesníckych vzdelávajú vysoko kvalifikovaní odborníci vo svojom odbore. Každý žiak, ktorý má záujem venovať sa lesníctvu si určite vyberie ten svoj hlavný smer, ktorým by sa v lesníctve chcel uberať a to doslova od manuálnych až po manažérske pozície. #MojaPracaMaZmysel #dualnevzdelavanie

Foto: Ing. Mgr. Martina Slušná

Lesnícke odbory je u nás možné študovať na troch stredných odborných školách v Tvrdošíne, Banskej Štiavnici a v Levoči.

„Spomedzi viacerých študijných a učebných odborov je zaujímavým a dôležitým práve operátor lesnej techniky. Pri jeho štúdiu získate dôležité oprávnenia, ktoré vám dajú výhodu na trhu práce," hovorí Dávid Hančinský zo Slovenskej lesníckej komory.  

Absolvent v tomto štvorročnom študijnom odbore získa maturitné vysvedčenie, výučný list a osem druhov oprávnení. Zároveň ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov a zariadenív pestovnej činnosti, v  ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, na skladoch dreva".  Zároveň však vie aj vieriadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, vie čítať jednoduché strojárske výkresy a schémy, vie posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov, ktoré sám ovláda.  

 

Ktoré oprávnenia to teda sú?

-  zváračský preukaz na zváranie elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 - metóda Z-M 1,

-  oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,

-  oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora  ( UKT ) pri sústreďovaní dreva,

-  oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora ( ŠLKT ) pri sústreďovaní dreva,

-  oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača ( LPV ) pri sústreďovaní dreva,

- oprávnenie na obsluhu krovinorezu,

obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva a vývoznej kolesovej súpravy

vodičské  oprávnenia osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5t.

 

Viac o profesii lesníka nájdete vo videu: https://youtu.be/qYSygk-JWcs

 

Text a foto: Ing. Mgr. Martina Slušná

Súvisiace články

30.04.2018 10:17

Na pôde Univerzity Komenského bude v lete kurz tvorby videohier

Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského bude od 2. júla do 3. augusta päťtýždňový kurz tvorby videohier Summer Game Dev. Kurz je určený pre študentov stredných a vysokých škôl.
25.05.2020 08:15

VKÚ Harmanec vydal pre študentov geografie a učiteľov geografie novú didaktickú pomôcku

Cieľom vydania je kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie. Študenti predovšetkým učiteľského odboru geografia si tak môžu svoje vedomosti rozšíriť už aj štúdiom novej učebnej pomôcky, ktorú v týchto dňoch vydal Vojenský ...
26.06.2018 18:06

Inovatívne projekty EDULAB-u...

...využili v tomto školskom roku stovky škôl. Zaujali nielen žiakov, ale pozitívne ich hodnotili aj ich učitelia