Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
24.06.2019 09:29

Letné tvorivé dielne v Škole dizajnu

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať.

www.skoladizajnu.sk

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj skúsenejší, lektorka sa bude každému venovať individuálne.

Účasť na kurze nie je podmienená  žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami výtvarných techník, alebo špeciálnym talentom. Deti sa formou výtvarných hier v uvoľnenej a priateľskej atmosfére zoznámia so základmi kresby, maľby, koláže, modelovania, fotografovania a animácie, vyskúšajú si, ako sa kreslí spamäti, alebo naslepo, zistíme, že maľovať sa nemusí iba štetcom, tvoriť sa dá aj spoločne a umenie nemusí visieť iba na stene galérie, ale môžeme ho nájsť aj v zošite matematiky, alebo v prírode.

Počas týždňového tvorivého kurzu sa žiaci stretávajú a tvoria každý pracovný deň od 9:00 do 14:00. Kurzy sa budú konať v areáli a v ateliéroch Školy dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava. Prihlásiť sa môžete mailom na adresu workshopy.sd@gmail.com. Všetky informácie nájdete na stránke www.skoladizajnu.sk.
 

Súvisiace články

14.03.2018 09:11

MATURITA 2018

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám.
22.02.2019 08:55

ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy

Tá reflektuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko
08.05.2018 20:26

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši podľa komory učiteľov atraktivitu povolania

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši podľa Slovenskej komory učiteľov atraktivitu povolania.