Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Škola dizajnu
24.06.2019 09:29

Letné tvorivé dielne v Škole dizajnu

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať.

www.skoladizajnu.sk

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj skúsenejší, lektorka sa bude každému venovať individuálne.

Účasť na kurze nie je podmienená  žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami výtvarných techník, alebo špeciálnym talentom. Deti sa formou výtvarných hier v uvoľnenej a priateľskej atmosfére zoznámia so základmi kresby, maľby, koláže, modelovania, fotografovania a animácie, vyskúšajú si, ako sa kreslí spamäti, alebo naslepo, zistíme, že maľovať sa nemusí iba štetcom, tvoriť sa dá aj spoločne a umenie nemusí visieť iba na stene galérie, ale môžeme ho nájsť aj v zošite matematiky, alebo v prírode.

Počas týždňového tvorivého kurzu sa žiaci stretávajú a tvoria každý pracovný deň od 9:00 do 14:00. Kurzy sa budú konať v areáli a v ateliéroch Školy dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava. Prihlásiť sa môžete mailom na adresu workshopy.sd@gmail.com. Všetky informácie nájdete na stránke www.skoladizajnu.sk.
 

Súvisiace články

21.04.2020 07:04

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych...
08.03.2019 09:15

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky pomôže vyriešiť bezplatná iniciatíva Digital Skills

Učitelia informatiky na základných školách nemajú dostatok učebných pomôcok a často dokonca ani dostatočné vzdelanie. Podľa údajov školskej inšpekcie až 45 % škôl nemá ani jedného kvalifikovaného učiteľa informatiky.
12.07.2018 21:59

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Vláda definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.