Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
24.06.2019 09:29

Letné tvorivé dielne v Škole dizajnu

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať.

www.skoladizajnu.sk

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj skúsenejší, lektorka sa bude každému venovať individuálne.

Účasť na kurze nie je podmienená  žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami výtvarných techník, alebo špeciálnym talentom. Deti sa formou výtvarných hier v uvoľnenej a priateľskej atmosfére zoznámia so základmi kresby, maľby, koláže, modelovania, fotografovania a animácie, vyskúšajú si, ako sa kreslí spamäti, alebo naslepo, zistíme, že maľovať sa nemusí iba štetcom, tvoriť sa dá aj spoločne a umenie nemusí visieť iba na stene galérie, ale môžeme ho nájsť aj v zošite matematiky, alebo v prírode.

Počas týždňového tvorivého kurzu sa žiaci stretávajú a tvoria každý pracovný deň od 9:00 do 14:00. Kurzy sa budú konať v areáli a v ateliéroch Školy dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava. Prihlásiť sa môžete mailom na adresu workshopy.sd@gmail.com. Všetky informácie nájdete na stránke www.skoladizajnu.sk.
 

Súvisiace články

11.03.2018 21:33

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl.
31.08.2018 08:55

Akreditované vzdelávanie v predmete dejepis

Múzeum SNP v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu ďalší akreditovaný vzdelávací program s názvom Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku.
14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvor...