Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Škola dizajnu
24.06.2019 09:29

Letné tvorivé dielne v Škole dizajnu

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať.

www.skoladizajnu.sk

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvora si vlastné originálne diela, budú rozvíjať svoju individualitu, ale naučia sa aj spolupracovať. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj skúsenejší, lektorka sa bude každému venovať individuálne.

Účasť na kurze nie je podmienená  žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami výtvarných techník, alebo špeciálnym talentom. Deti sa formou výtvarných hier v uvoľnenej a priateľskej atmosfére zoznámia so základmi kresby, maľby, koláže, modelovania, fotografovania a animácie, vyskúšajú si, ako sa kreslí spamäti, alebo naslepo, zistíme, že maľovať sa nemusí iba štetcom, tvoriť sa dá aj spoločne a umenie nemusí visieť iba na stene galérie, ale môžeme ho nájsť aj v zošite matematiky, alebo v prírode.

Počas týždňového tvorivého kurzu sa žiaci stretávajú a tvoria každý pracovný deň od 9:00 do 14:00. Kurzy sa budú konať v areáli a v ateliéroch Školy dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava. Prihlásiť sa môžete mailom na adresu workshopy.sd@gmail.com. Všetky informácie nájdete na stránke www.skoladizajnu.sk.
 

Súvisiace články

21.10.2018 20:58

Seminár Učíme nadaných žiakov

Odborníci z praxe pozývajú učiteľov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov aj študentov vysokých škôl na odborný seminár Učíme nadaných žiakov. Seminár sa uskutoční 24. októbra od 8.00 do 13.00 na Pedagogickej f...
18.05.2020 11:03

Portál Učíme na diaľku má nový dizajn z dielne stredoškolákov

Vzdelávací portál Učíme na diaľku, ktorý má počas prerušenia vyučovania v školách pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu, zriaďovateľom škôl, žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčan...
01.04.2019 07:36

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

V dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.