Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.02.2018 11:07

Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie práce. Čo mladí získajú, ak ich v školách „priučíme“ manažérskym zručnostiam?

Na manažérske zručnosti sa v našich školách nekladie žiaden špeciálny dôraz. Podľa odborníkov však skúseností z tejto oblasti mladí vedia oceniť tak v súkromnom, ako aj v pracovnom živote. „V prípade mladých ľudí je kľúčovou vecou, aby v sebe objavili potenciál. Keď objavia manažérsky potenciál, dokážu dobre chápať tím, vedieť prepájať znalosti s potrebami či kriticky myslieť. A to je to, čo dnes trh práce potrebuje," hovorí Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia. 

O tom, že rozvoj manažérskych zručností zvýši šance mladých sa zamestnať alebo podnikať s vlastným biznis nápadom, je presvedčená aj Veronika Špaňárová, generálna riaditeľka Citibank Europe plc, pobočky zahraničnej banky na Slovensku. „Poznanie a využitie manažérskych zručností študentom pomôže aktívne premýšľať o svojej budúcnosti. Ako kľúčovú manažérsku zručnosť vnímam podnikateľské nastavenie mysle. Vyskúšať si už na školách, ako sa presadiť so svojou firmou na trhu a to, ako byť lepší oproti konkurencii, im prinesie úplne nový rozhľad, sebadôveru a skúsenosti, ktoré môžu využiť nielen pri podnikaní, ale i pri hľadaní zamestnania," hovorí V. Špaňárová. 

Práve spoločnosť Citi a jej nadácia Citi Foundation sa zaviazali do roku 2020 globálne investovať 100 mil. $ do programov, ktoré oslovia približne 500-tisíc mladých ľudí a pomôžu im v oblasti podnikania a zamestnateľnosti. Citi Foundation významne podporila aj vzdelávací program Nadácie Pontis Generácia 3.0, v rámci ktorého každoročne oceňuje výnimočné vzdelávacie prístupy. Jednou z kategórií, do ktorej sa môžu projekty hlásiť je zameraná na rozvoj kariérnych a podnikateľských zručností. Napríklad minulý rok boli finalistami Ceny Generácia 3.0 Slovenská debatná asociácia či iniciatíva Rozbehni sa!  

Ktoré manažérske zručnosti je dobré počas vyučovania u žiakov rozvíjať a ako na to?

Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

1.    Schopnosť komunikovať

Mnohí študenti majú  problém správne štruktúrovať svoje myšlienky, diskutovať, presadiť vlastný názor či prezentovať, čo im môže značne sťažiť pracovné pôsobenie. Túto schopnosť si študenti na školách môžu cvičiť spoločnými diskusiami, debatnými krúžkami, ale napríklad aj vypracovaním samostatnej prezentácie na zadanú tému. Užitočné je aj hranie rolí pri simulácii rôznych situácií, napríklad pracovného pohovoru.

2.    Samostatnosť, proaktivita, iniciatíva

„Mnohí študenti sú naučení urobiť len to, čo sa im zadá a prikáže, čakajú na pokyny od učiteľov či rodičov. Ak je niekto aktívny, často je terčom výsmechu," hovorí Norbert Maur, manažér vzdelávacieho projektu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis. Rozvíjať samostatnosť je možné problémovým vyučovaním, teda samostatným riešením zadaného problému, vypracovávaním prípadových štúdií, či riešením rozhodovacích úloh, kde treba vybrať jedinú možnosť z viacerých spolu s odôvodnením výberu. 

3.    Schopnosť spolupráce

Na jednej strane stojí samostatnosť a rozhodovanie sa, na druhej strane potreba zvládať spoluprácu v tíme, ktorá je nevyhnutná v prevažnej väčšine pracovných oblastí. Je treba vedieť nielen presadzovať svoj názor, ale počúvať aj názory iných a objektívne ich posúdiť. K rozvoju tejto oblasti slúži práca v skupinách, riešenie skupinových projektov, kde napríklad na odborných školách riešia študenti rôznych študijných odborov spoločné zadanie.  

4.    Líderstvo

Študenti by mali byť pripravovaní aj na líderské  pozície. „Niektorí majú priveľké sebavedomie a chcú byť lídrami, hoci vedomosti a základné schopnosti im chýbajú. Naopak, iní študenti, ktorí si veria menej, by často boli omnoho kvalitnejšími lídrami. Vzniká potreba rozpoznávať a rozvíjať talenty, ktoré sa v mladých ľuďoch skrývajú," myslí si N. Maur. Na to je priestor pri organizovaní mimoškolských akcií, ale napríklad aj pri rozvíjaní podnikania v rámci školy, organizovaním talentových súťaží, kde je možné odhaliť skryté schopnosti a talenty študentov.

5.    Podnikateľské nastavenie

Podnikateľské nastavenie mysle je sériou viacerých konceptov, ktoré prispievajú k aktivizácii študentov. Jedným z nich je, napríklad, chápanie neúspechu ako niečoho pozitívneho. Na našich školách ešte stále nie je zvykom vnímať chyby ako dobré. Zažiť neúspech je pritom jedna z kľúčových vecí pri podnikaní. Skúšať nové veci aj s chybami bez toho, aby za ne boli študenti trestaní by mal byť súčasťou vyučovacieho proces. Ďalším konceptom je aj to, že na príležitosť zamestnať sa nemusia mladí ľudia čakať, ale môžu si ju sami vytvoriť. Dnešná doba statupov ponúka široké možnosti a skvelé podmienky na otvorenie vlastného biznisu.

6.    Sociálne kompetencie 

Študenti by mali poznať morálne a etické hodnoty, empatiu, manažérsku kultúru, pravidlá slušného správania. To sa dá ovplyvňovať najmä poukazovaním na vzory – osobnosti, ktoré majú vysoké etické štandardy. Dôležitý je však aj vzor učiteľa a jeho správanie nielen na hodine, ale aj mimo vyučovania. Aj tu sa dajú využiť inscenačné metódy – hranie rolí, účasťou na súťažiach v reprezentačných priestoroch a s nárokmi na vhodné manažérske oblečenie, exkurziami vo vybraných firmách, pozývaním úspešných manažérov na besedy a podobne. 
 

Photo by Alexis Brown on Unsplash

_________________________

 

O Nadácii Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú a individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzujeme zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracujeme pri tvorení a napĺňaní ich filantropických stratégií a spravujeme ich nadačné fondy. Firemné dobrovoľníctvo a pro bono rozvíjame aj vďaka najväčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva v strednej Európe – Nášmu Mestu a Pro Bono Maratónu. Sme tiež administrátorom združenia zodpovedných firiem, Business Leaders Forum. Organizujeme ocenenie zodpovedného podnikania Via Bona Slovakia. Zameriavame sa aj na rozvíjanie individuálneho darcovstva, cez crowdfundingovú platformu DobraKrajina.sk, projekt Srdce pre deti aj individuálne fondy. Strategicky sa vo Fonde pre transparentné Slovensko venujeme odstraňovaniu korupcie. V oblasti vzdelávania sa zameriavania na rozširovanie inovatívnych prístupov. Presadzujeme tiež zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. 

O Citi Foundation

Citi Foundation prispieva k podpore ekonomického rozvoja a k zlepšeniu života ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investuje do projektov, ktoré sprístupňujú finančné služby širšiemu okruhu osôb, uľahčujú mladým ľuďom nájdenie práce a vnášajú svieži vietor do budovania ekonomicky pulzujúcich miest. Prístup „Viac ako filantropia", ktorý Citi Foundation vyznáva, v maximálnej možnej miere využíva mimoriadnu odbornosť banky a jej zamestnancov v prospech nášho poslania, líderstva a inovácií. Viac informácií nájdete na stránke www.citifoundation.com.


Citi

Citi je popredná globálna banková skupina, ktorá spravuje približne 200 miliónov klientskych účtov a podniká vo viac ako 160 krajinách sveta a jurisdikciách. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládam a inštitúciám širokú škálu finančných produktov a služieb vrátane osobného bankovníctva a úverových produktov, firemného a investičného bankovníctva, obchodovania s cennými papiermi, transakčných služieb a wealth managementu.

Pre viac informácií navštívte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Súvisiace články

15.05.2018 13:19

Fenomény sveta - zážitkové vyučovanie

Prečo loď pláva a ponorka sa neutopí? Čo dokáže voda v krajine? Aký je život kvapky? Prečo voda v mori prúdi? Je voda životodarná tekutina? Je voda nekonečná? Je na Marse voda? Ako vzniká tsunami? Ako para pohla svetom? Ako si ...
15.05.2018 12:53

Odborní operátori prevádzky a ekonomiky dopravy sa uplatnia v rôznych pozíciách železničnej dopravy

Absolventi odboru operátor prevádzky a ekonomiky dopravy nájdu uplatnenie ako výpravcovia, dozorcovia prevádzky, komandujúci, technológovia, prevádzkoví dispečeri, kontrolní dispečeri, kontrolóri dopravy či dopravní námestníci....
18.03.2019 12:18

TAJOMSTVO VYŠŠÍCH ZISKOV

v 13-dielnej knižnej edícii Herberta N. Cassona