Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
10.04.2018 14:28

Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

Pre školy s vyučovaním v rómčine organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom: Quality education in Romani for Europe (QualiRom).

Cieľom podujatia, ktoré sa koná v dňoch 10. a 11. apríla v Bratislave, je podporovať kvalitné vzdelávanie v rómčine v rámci ľudských práv poskytovaním školení o využívaní materiálov medzinárodného projektu QualiRom a poradenstva k rámcovým učebným osnovám pre rómčinu vypracovaných Radou Európy v nadväznosti na Európsky jazykový referenčný rámec.

Na seminár v Bratislave prijali pozvanie zástupcovia týchto škôl, vysokoškolskí pedagógovia z Prešova a Nitry, tvorcovia učebných textov, ako aj metodickí a odborní pracovníci rôznych inštitúcií. Súčasťou dvojdňového programu je tiež workshop k práci s vytvorenými metodickými listami.

Na Slovensku funguje sedem škôl, v ktorých sa v tomto školskom roku vyučuje rómsky jazyk. V Košiciach ide o Súkromnú základnú školu na Galaktickej ul., Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium a Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ďalej sú to Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote, Súkromná stredná odborná škola v Kežmarku a Súkromné gymnázium Z. J. Mallu v Kremnici.

Na výučbu a štúdium rómskeho jazyka boli Radou Európy vypracované aj dve verzie Európskeho jazykového portfólia podľa vekovej kategórie. Jedna je určená pre žiakov prvého stupňa vo veku od 6 do 11 rokov a druhá verzia je určená žiakom od 11 do 16 rokov. Ich účelom je podporovať študentov rómskeho jazyka v škole, pri vyučovanú mimo školy alebo v rámci neformálneho štúdia.

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

14.03.2018 14:25

Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zam...
23.05.2017 09:04

Nová mobilná hra deti zabáva, vzdeláva, ale aj motivuje k pohybu

Zábavná logická hra „Záhada grafiťáckej šifry“ je určená hlavne žiakom na 2. stupni základnej školy, za pomoci rodičov ju však môžu hrať aj mladšie deti. Nainštalovaním bezplatnej aplikácie do  smartfónu je tak možné získať hru...
23.04.2019 08:12

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk sa stretol so študentkami Katedry pedagogiky a andragogiky FF UK

Študentky študijného odboru pedagogika Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave navštívili desiateho apríla Štátny pedagogický ústav, v ktorom by mali záujemi pôsobiť v rámci odbo...