Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
10.04.2018 14:28

Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

Pre školy s vyučovaním v rómčine organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom: Quality education in Romani for Europe (QualiRom).

Cieľom podujatia, ktoré sa koná v dňoch 10. a 11. apríla v Bratislave, je podporovať kvalitné vzdelávanie v rómčine v rámci ľudských práv poskytovaním školení o využívaní materiálov medzinárodného projektu QualiRom a poradenstva k rámcovým učebným osnovám pre rómčinu vypracovaných Radou Európy v nadväznosti na Európsky jazykový referenčný rámec.

Na seminár v Bratislave prijali pozvanie zástupcovia týchto škôl, vysokoškolskí pedagógovia z Prešova a Nitry, tvorcovia učebných textov, ako aj metodickí a odborní pracovníci rôznych inštitúcií. Súčasťou dvojdňového programu je tiež workshop k práci s vytvorenými metodickými listami.

Na Slovensku funguje sedem škôl, v ktorých sa v tomto školskom roku vyučuje rómsky jazyk. V Košiciach ide o Súkromnú základnú školu na Galaktickej ul., Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium a Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ďalej sú to Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote, Súkromná stredná odborná škola v Kežmarku a Súkromné gymnázium Z. J. Mallu v Kremnici.

Na výučbu a štúdium rómskeho jazyka boli Radou Európy vypracované aj dve verzie Európskeho jazykového portfólia podľa vekovej kategórie. Jedna je určená pre žiakov prvého stupňa vo veku od 6 do 11 rokov a druhá verzia je určená žiakom od 11 do 16 rokov. Ich účelom je podporovať študentov rómskeho jazyka v škole, pri vyučovanú mimo školy alebo v rámci neformálneho štúdia.

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

24.04.2018 09:56

Žiaci základných škôl sa už môžu hlásiť na Nitriansku letnú univerzitu

Žiaci základných škôl, ktorí si chcú počas prázdnin vyskúšať štúdium na vysokej škole, sa môžu do 11. mája prihlásiť na Nitriansku letnú univerzitu (NLU). Projekt každoročne organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU...
11.03.2018 21:33

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl.
23.04.2018 09:54

Príležitosť pre učiteľov rozvíjať sa prostredníctvom mentoringu

Nezisková organizácia LEAF otvára ďalší ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť p...