Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
22.02.2019 08:44

Microsoft podporí rozvoj digitálnych zručností

Česká a slovenská pobočka získala korporátny grant na pokračovanie Akadémie programovania, spoločného projektu s neziskovými organizáciami Aj TY v IT a Czechitas.

Stovky detí a učiteľov na Slovensku aj v Česku môžu v tomto roku získať zadarmo digitálne zručnosti. Akadémia programovania, spoločný projekt Microsoftu Česká republika a Slovensko a neziskových organizácií Aj TY v IT a Czechitas, získala pre veľký úspech aj v tomto roku podporu materskej spoločnosti.

„Medzi uchádzačmi o Microsoft grant Digitálne zručnosti bolo množstvo kvalitných projektov z celého sveta a výberový proces bol veľmi náročný. Sme veľmi radi, že medzi vybranými projektmi bola aj naša úspešná Akadémia programovania. Projekt dokonca získal vyššiu finančnú podporu než v minulosti, čo potvrdzuje jeho kvalitu a dosah. Digitálne zručnosti budú pre získanie práce v budúcnosti rovnako nevyhnutné, ako je dnes napríklad znalosť angličtiny," hovorí Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoftu Česká republika a Slovensko.

Cieľom projektu je v tomto roku vyškoliť na Slovensku a v Česku spolu priamo, online a nepriamo vyše 1 600 učiteľov a takmer 6 500 detí. Ďalších odhadom 13 500 detí oslovia vyškolení pedagógovia v školách.

Cieľom Akadémie programovania je zvyšovať kvalifikáciu učiteľov nielen informatiky na základných a stredných školách, vzdelávať deti a mladých ľudí v počítačových vedách a vybudovať komunitu prívržencov programovania. Veľká časť aktivít sa zameriava najmä na dievčatá a ženy, ktoré získajú digitálne zručnosti vrátane základov programovania. Môžu sa tak lepšie uplatniť na trhu práce.

Aj TY v IT na Slovensku

Na Slovensku bolo vlani počas prvého ročníka projektu Akadémia programovania v spolupráci s neziskovkou Aj TY v IT vyškolených 120 učiteľov a 90 dievčat. Na jednej z akcií v rámci iniciatívy Hodina kódovania viedol workshop programovania pre takmer 30 dievčat aj Rudolf Urbánek.
„V súčasnosti nenájdete na slovenských vysokých školách zameraných na IT veľa študentiek. Prevláda stereotyp, že IT je doménou mužov. Cieľom Aj TY v IT je zmena tohto presvedčenia, a to prostredníctvom seminárov, praktických diskusií, stretnutí so ženami už aktívnymi na poli IT. Sme radi, že s projektom Akadémia programovania s Microsoftom ideme ďalej. Plánujeme osloviť a pracovať s dievčatami v rámci školského systému tak, aby boli lepšie pripravené na trh práce," vysvetľuje Petra Kotuliaková, riaditeľka združenia Aj TY v IT.

Na Slovensku sa školenia pedagógov  v tomto roku zamerajú najmä na učiteľov informatiky, ktorým lektori predstavia učebnú pomôcku BBC micro:bit  a jej rozsiahle využitie vo výučbe programovania na základných a stredných školách. Viac ako tri desiatky vzdelávacích aktivít pre deti sa sústredia na dievčatá. Celkovo má byť vyškolených 60 pedagógov a 180 dievčat sa zúčastní na pravidelných krúžkoch alebo jednorazových workshopoch. Ďalších 1 500 detí na základných a stredných školách projekt zasiahne prostredníctvom vyškolených učiteľov.

Czechitas pomôže v Česku

Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje Akadémiu programovania v spolupráci s Czechitas v Českej republike už viac ako štyri roky. Za ten čas bolo vyškolených vyše 250 učiteľov, ktorí mohli následne digitálne vzdelávať štyri tisícky žiakov. Ďalších tritisíc českých detí sa vďaka projektu zúčastnilo na jednodňových intenzívnych IT seminároch a celonárodných podujatiach ako Európsky týždeň programovania, Hodina programovania či Dievčenský deň.

Ambície projektu v Česku v tomto roku opisuje riaditeľka a zakladateľka Czechitas Dita Přikrylová: „Tento rok plánujeme vyškoliť v digitálnych zručnostiach v školstve 180 učiteľov a ďalších 300 online, čo je viac, ako sa podarilo za štyri roky. Plánujeme dovzdelávať v oblasti IT a digitalizácie viac ako šesťtisíc detí a študentov, či už prostredníctvom celodenných seminárov, špeciálnych vyučovacích hodín alebo online. Ďalej chceme, aby ďalších 20-tisíc mladých ľudí počulo o našom projekte a vedelo, prečo je dobré pracovať v IT."

 

Súvisiace články

05.12.2018 09:07

Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie.
09.07.2019 15:08

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektiv...
11.10.2017 08:42

QUO VADIS, TURECKÉ ŠKOLSTVO? - O VÝZNAME VZDELANIA A O TOM, AKO MÔŽE BYŤ VZDELÁVACÍ SYSTÉM KĽÚČOM K MOCI V KRAJINE

Vzdelávací systém sa môže stať mocným prostriedkom kontroly nad obyvateľstvom, ale zároveň môže slúžiť ako nástroj, ktorý zvrhne starý poriadok a nahradí ho novým. Turecký príklad ukazuje, ako národ formuje školstvo, ale tiež a...