Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.06.2019 16:40

Mladí slovenskí vedci sa v USA v konkurencii rovesníkov opäť nestratili

Viac ako 1 500 stredoškolákov z vyše 70 krajín sveta sa predstavilo na najprestížnejšej projektovej súťaži tejto kategórie Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Konala sa v dňoch 13.-17. mája 2019 v meste Phoenix v americkom štáte Arizona. Ani v tomto roku sa na nej mladí vedci zo Slovenska nestratili.

Stredoškoláci Aneta Dunajová (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine) Peter Škripko a Ján Maťúfka (obaja z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove) si postup na ISEF zaslúžili ako finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET. Peter a Ján získali veľmi pekné 4. miesto v kategórii Materiálové vedy so spoločným projektom „Náhrada syntetických UV-absorbentov lignínom". Aneta prezentovala v kategórii Biomedicínske inžinierstvo projekt „Detekcia vírusu chrípku impedimetrickým biosenzorom".

„Som rád, že na tejto najprestížnejšej svetovej súťaži pre stredoškolákov opäť zaviala slovenská vlajka. Z Festivalu vedy a techniky AMAVET viem, že máme veľmi šikovných a talentovaných žiakov, len im treba vytvoriť priestor na sebarealizáciu a „posunúť" ich do sveta, aby svoje vedátorské projekty mohli porovnať so svojimi rovesníkmi vo svete," uviedol vedúci slovenskej výpravy a jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

20.04.2018 14:55

Globálne kompetencie, časť 2 - Aktuálne možnost rozvoja

V Metodicko-pedagogickom centre na detašovanom pracovisku Žilina sme v marci 2018 pripravili seminár s ukážkami vyučovacích jednotiek rozvíjajúcich globálne kompetencie detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl....
18.04.2018 09:51

Potravinári sú po škole vďaka praktickej príprave vo výrobe ako doma

Žiak odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín prechádza postupne celou výrobou. Ovláda správnu výrobnú prax, potravinárske suroviny, vie s nimi pracovať, pozná záručné doby surovín, ovláda technologické p...
04.02.2018 19:24

Bilingválny digitálny edukačný obsah OBSTÁL v teste u pedagógov aj žiakov

Od septembra do decembra 2017 realizovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pilotný projekt IKATIKA. Bol zameraný na deti a žiakov z vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyuč...