Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
15.02.2018 16:29

Mladí vedci budú až do prázdnin vyučovať v školách

Mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) budú až do letných prázdnin cestovať po celom Slovensku. S projektom Roadshow chcú navštíviť desiatky škôl v rôznych kútoch Slovenska. Informuje o tom SAV na svojom webe.

"Vážim si, že kolegovia zo SAV vyvinuli iniciatívu a chodia za žiakmi do škôl. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia práve v tomto veku stretli aktívnych vedeckých pracovníkov, aby videli ich entuziazmus aj ich erudíciu a aby mohli byť s nimi v priamom kontakte," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Podľa neho ide o jednu z ciest, ako priviesť mladých ľudí k vedeckej práci.

Odborníci z rôznych oblastí prírodných či spoločenských vied nahrádzajú v rámci projektu na vyučovacej hodine učiteľa, avšak do vzdelávacieho procesu prinášajú prvky interaktivity a vyzdvihujú skúsenosti z praxe. Vyučovanie korešponduje s učebnými osnovami a prispôsobuje sa aktuálnemu dianiu a trendom. 

Akadémia spustila projekt Roadshow mladých vedcov po školách vlani v októbri. Vo februári navštívili gymnazistov v Nitrianskom kraji a v rámci vyučovania spestril hodiny matematiky, biológie a dejepisu.

  • RNDr. Margaréta Fogelová, PhD., z Virologického ústavu SAV,
  • Ing. Igor Mračka, PhD., z Matematického ústavu SAV 
  • Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV sa počas niekoľkých vyučovacích hodín stali pedagógmi.
Foto: Monika Hucáková

„Názov mojej hodiny bol Európa v Afrike, Afrika v Európe. Tému som si zvolil predovšetkým z toho dôvodu, že sme v súčasnosti svedkami najväčšej migrácie afrického obyvateľstva do Európskej únie. V európskej, a rovnako v slovenskej spoločnosti sa objavujú rôzne kontroverzné reakcie, ktoré často ústia do otvorených prejavov rasizmu a xenofóbie," povedal Silvester Trnovec.

Margaréta Fogelová prednášala žiakom o chrípke, ako sa pred ňou brániť, ale aj o aktuálnej epidemiologickej situácii.

„Žiaci sa zaujímali o problematiku očkovania, o ochorenie ako také, pýtali sa na možnosti vzniku nových subtypov vírusov chrípky a pripravenosť na prípadné pandémie," povedala biologička.

Príbeh grafickej karty – od počítačovej hry ku vede, tak nazval svoju prednášku Igor Mračko z Matematického ústavu SAV.

„Každá trieda, kde som učil, bola jedinečná. Téma si získala pozornosť študentov aj učiteľov. Zaujímali sa o kvantové počítače a ich porovnanie s dnešnými počítačmi a superpočítačmi. Diskutovali sme však aj na tému umelej inteligencie a jej hrozieb," povedal matematik.

Foto: Monika Hucáková

 

Zdroj: TASR, oficiálna stránka SAV: Monika Hucáková

Súvisiace články

01.10.2017 17:52

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výsku...
28.04.2017 10:45

Čítam, čítaš, čítame, píšem, píšeš, píšeme...

Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Vyhlásili ho na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Aj my v ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach priebežne na hodinách SJL venujeme čítaniu veľkú pozorn...
15.03.2018 08:39

MATURITA 2018 - jazyky

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018).