Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
03.12.2020 15:11

Nadácia Pontis rozširuje sieť EDUpointov – miest inšpirácií o inovatívnom vzdelávaní

Pribudnú v Prešove, Snine a Trnave.

Bratislava, 3. decembra 2020 – Lepšie vzdelávanie dosiahneme skôr, ak sa spoja snahy aktívnych riaditeľov a učiteľov, predstaviteľov mimovládnych organizácií či samospráv, ktorí chcú priniesť do škôl moderné postupy. To je základná myšlienka EDUpointov, ktoré Nadácia Pontis otvára po celom Slovensku v spolupráci s lokálnymi vzdelávacími organizáciami alebo samosprávami. V januári sa na zoznam miest zaradia aj Prešov, Snina a Trnava a celkový počet EDUpointov tak stúpne na 9. V aktuálnej situácii ponúkajú EDUpointy svoj program najmä online a pomáhajú učiteľom a učiteľkám napríklad aj zlepšovať dištančné vzdelávanie.

Zámerom EDUpointov je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj ďalším záujemcom, prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. Program EDUpointov spočíva v praktických workshopoch, diskusiách či školeniach na aktuálne témy. Účastníci sa tiež navzájom spoznávajú a zdieľajú svoje skúsenosti a riešenia. V aktuálnej situácii ponúkajú EDUpointy svoj program najčastejšie online.

„Nadácia Pontis stojí v rámci programu Generácia 3.0 za šiestimi EDUpointmi, ku ktorým od nového roka pribudnú ďalšie tri. Dva vzniknú v spádových mestách na východe – Snine a Prešove, pretože vnímame silnú potrebu podporovať učiteľov v tejto časti Slovenska. Tretím mestom je Trnava," upresňuje Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0. Ďalšie mestá, kde prebiehajú inšpiratívne vzdelávacie stretnutia, sú Bratislava, Košice, Nitra, Poprad, Zvolen a Žilina.

Každý z EDUpointov organizuje raz do mesiaca vzdelávaciu aktivitu pre vyššie spomínanú cieľovúskupinu. Program vždy odpovedá na aktuálnu celospoločenskú situáciu. Inšpirácie na témy a hostí organizáciám poskytuje aj Nadácia Pontis, ktorá v rámci programu Generácia 3.0 mapuje zaujímavé vzdelávacie projekty a iniciatívy a najlepším pomáha šíriť sa do čo najviac škôl.

„Uplynulé tri roky existencie EDUpointov ukázali, že záujem o takýto druh vzdelávania a zdieľania skúseností, je v regiónoch veľmi vysoký. Takmer každé podujatie naplní svoje kapacity, ktoré sa obvykle pohybujú okolo počtu 20 účastníkov," spresňuje N. Maur.

Podľa prieskumu Inštitútu pre vzdelávaciu politiku, počas prvej vlny pandémie používali učitelia a učiteľky pri online výučbe väčšinou tzv. asynchrónnu výučbu. To znamená, že žiakom a žiačkam síce zasielali úlohy prostredníctvom internetu, ale neorganizovali online hodiny. Zároveň, až 80 % učiteľov a učiteliek hovorili, že by potrebovali školenia a vzdelávanie zamerané na technické zručnosti.

Aj v prvej, aj počas druhej vlny pripravovali koordinátori EDUpointov webináre na zlepšenie dištančného vzdelávania. Dokázali promptne reagovať na potreby učiteľov a učiteliek a pomôcť im pri príprave online hodín.

EDUpointy by nemohli existovať bez spolupráce s lokálnymi organizáciami. Vo Zvolene a v Snine tvorí Nadácia Pontis program EDUpointov v spolupráci s Komenského inštitútom, v Bratislave s organizáciou Indícia, v Poprade a Prešove s organizáciou V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, v Žiline s OZ Komunitné vzdelávanie Kalimba a tiež s mestom Nitra. V Trnave zase s organizáciou Lifestarter. EDUpoint Košice koordinuje aktívna učiteľka Ibolya Straussová.

Všetky podujatia sú zverejňované na stránke www.generacia30.sk/edupoint, prípadne na Facebooku Nadácie Pontis.

Kontakt a doplňujúce informácie: Zuzana Schaleková, senior PR manažérka,
zuzana.schalekova@nadaciapontis.sk, 0902 558 567

Súvisiace články

13.04.2018 11:01

Školáci v banke, bankári v škole

Štyridsať deviatakov zo základných škôl a rovnaký počet zamestnancov a manažérov banky sa prvýkrát stretlo na pôde banky a spoločne diskutovali o témach v oblasti finančnej gramotnosti, a to vďaka spolupráci programu Teach for...
04.07.2018 22:07

Manifest na podporu nemeckého jazyka na Slovensku

Účastníci Deutschkongresu v Ružomberku schválili Manifest na podporu nemeckého jazyka na Slovensku. Takmer 400 účastníkov kongresu zahlasovalo za posilnenie pozície nemeckého jazyka vo vzdelávaní, vede, hospodárstve a jazykovej...
14.01.2018 08:00

Didaktické prostriedky EnglishGO

nielen kvalitné materiály na bežnú výučbu a maturitnú prípravu, ale aj odmeny pre aktívnych učiteľov