Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
08.03.2019 09:15

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky pomôže vyriešiť bezplatná iniciatíva Digital Skills

Učitelia informatiky na základných školách nemajú dostatok učebných pomôcok a často dokonca ani dostatočné vzdelanie. Podľa údajov školskej inšpekcie až 45 % škôl nemá ani jedného kvalifikovaného učiteľa informatiky.

Digitálne zručnosti budú pritom v budúcnosti nevyhnutné pri uplatnení sa na pracovnom trhu. Na tento nedostatok sa rozhodla zareagovať platforma firiem Business Leaders Forum, ktorá v rámci programu Digital Skills poskytuje učiteľom bezplatné školenia v oblasti programovania a IT bezpečnosti.  

Slovenské firmy reagujú na nedostatky v školstve

Iniciatíva Digital Skills vznikla na pôde združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum na podnet spoločnosti Accenture. K projektu expertného dobrovoľníctva, ktorý Accenture realizuje už niekoľko rokov, sa pridali firmy ESET, Orange Slovensko, Slovak Telekom a TNT Express Worldwide. Dobrovoľníci z týchto piatich firiem od februára 2019 školia učiteľov informatiky zo základných škôl v témach programovania a IT bezpečnosti.

V rámci časti školení venovanej programovaniu využívajú stránku Code.org, ktorá obsahuje bezplatné materiály pre učiteľov, aj hotové kurzy, ktoré môžu použiť počas vyučovania. Vďaka nim môžu oveľa kreatívnejšie a pútavejšie naučiť svojich žiakov základy programovania, ale i logického myslenia. Zameriavajú sa pritom hlavne na rozvoj kreativity, kritického myslenia a schopnosti pracovať v tíme – teda na zručnosti, ktoré budú pre deti v budúcnosti kľúčové pri hľadaní si zamestnania či rozbehnutia vlastného biznisu.

„Okrem výučby konkrétnych programátorských konceptov kurzy Code.org cielene rozvíjajú aj mäkké schopnosti žiakov," hovorí Martina Pometlová, manažérka z Accenture, ktorá iniciatívu vedie od jej začiatku. „Obsahujú cvičenia zamerané na prácu s chybou, kde je úlohou žiakov identifikovať a opraviť predpripravenú chybu, na podporu vytrvalosti a odolávanie frustrácie či na podporu spolupráce a komunikácie medzi žiakmi. Tieto postupy sú známe aj v slovenskom školstve, nie vždy je však pre učiteľa jednoduché preniesť ich z teórie do praxe. Práve túto prekážku kurzy Code.org odstraňujú, čím ich vedia uplatniť všetci pedagógovia, a to aj bez náročnej prípravy," dodáva. Kurzy Code.org z pohľadu slovenského Štátneho vzdelávacieho programu pokrývajú časť nazvanú Algoritmické riešenie problémov.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na webovej stránke www.ds.blf.sk. Kurzu sa môžu zúčastniť učitelia základných škôl prvého aj druhého stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, pretože kurikulum je vystavané tak, že umožňuje učiť predmet aj bez predchádzajúcich skúseností.

Bojujú aj proti kyberšikane

Dôležitou súčasťou kurzov je aj obsah týkajúci sa digitálnej bezpečnosti. Firmy ESET a Orange Slovensko k školeniu pripojili vlastný obsah práve v týchto témach. „Témy ako sú „hackovanie" hesiel, kyberšikana či krádež identity sú pre mnohé deti dennou realitou. Poznať tieto riziká a vedieť sa im ubrániť je pritom jednou zo zásadných zručností, ktoré budú vo svete plnom digitálnych zariadení a online služieb jednoznačne potrebovať. Práve preto sme sa rozhodli prispieť a vytvoriť Príručku digitálnej bezpečnosti, ktorá poskytne základné informácie na jednom mieste a vďaka konkrétnym aktivitám ukáže učiteľom a ich žiakom, čo môžu robiť," vysvetlili spoločne autori materiálu Ondrej Kubovič a Jakub Daubner z ESET-u.

Telekomunikačný operátor Orange Slovensko už v roku 2006 poukázal na narastajúci trend rizika internetu a spustil kampaň, ktorá sa snažila zvyšovať povedomie o negatívach používania mobilných telefónov a internetu medzi deťmi. V spolupráci s odborníkmi pomáhajú rodičom, učiteľom i deťom zorientovať sa a nájsť správny balans medzi výhodami komunikačných technológií a rizikami online sveta. „Základnou platformou je naša stránka www.detinanete.sk, ktorá je plná informácií, rád odborníkov, hravých testov či inšpirácií detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej, s ktorou dlhodobo spolupracujeme. O svoje doterajšie know-how sme sa v prvom rade podelili s tvorcami vzdelávacej príručky o Internetovej bezpečnosti z ESET-u a ďalej ho chceme šíriť aj medzi učiteľmi informatiky," dodáva Milica Danková, manažérka nadácie a špecialistka korporátnej zodpovednosti Orangeu.

Do konca roku 2019 vo všetkých okresoch

Výhodou kurzu je, že ho učitelia na svojich hodinách môžu začať využívať hneď po absolvovaní. Podľa doterajších výsledkov ho využíva takmer polovica absolventov kurzu. Aj preto je ambíciou Business Leaders Forum priniesť tieto školenia do všetkých okresov na Slovensku. Prebiehať budú v dvoch vlnách, od februára do mája a od septembra do decembra. „Podpora expertného dobrovoľníctva je jednou z dôležitých tém zodpovedného podnikania. Prepája sa v nej dvojaký pozitívny dopad – na spoločnosť, aj na zamestnancov firmy, ktorí sa angažujú v prospech pozitívnych spoločenských zmien," uzatvára Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum.

Termíny najbližších školení

 • 7. marec 2019 – Piešťany
 • 11. marec 2019 – Šamorín
 • 13. marec 2019 – Levice
 • 14. marec 2019 – Trenčín
 • 19. marec 2019 – Handlová
 • 20. marec 2019 – Banská Bystrica
 • 21. marec 2019 – Poprad
 • 22. marec 2019 – Myjava
 • 26. marec 2019 – Bratislava
 • 27. marec 2019 – Lučenec
 • 29. marec 2019 – Ružomberok

Viac termínov nájdete na tejto webovej stránke.

Súvisiace články

04.09.2018 18:17

Stredoškoláci začnú školu neskôr, skúšajú si štúdium na univerzite

Päťdesiatka stredoškolákov zo 140 škôl z celého Slovenska začne tento školský rok neskôr. Rozhodli sa totiž vyskúšať, čo ich čaká, keď budú študovať na univerzite.
22.12.2018 19:02

V Bratislave ocenili najlepšie projekty slovenských a francúzskych škôl k 1. svetovej vojne

Prezentáciou podporených projektov vyvrcholila včera v Bratislave súťaž škôl v rámci Slovensko-francúzskej výzvy 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti štátnej t...
01.04.2019 07:36

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

V dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.