Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
07.12.2020 15:09

Nová metodika aj pripojenie na online vzdelávanie pre chudobné deti

Teach for Slovakia vytvorilo novú metodiku online vzdelávania. Reaguje na aktuálnu situáciu, využiť sa dá aj v budúcnosti. Organizácia zabezpečila ďalšie smartfóny vybavené špeciálnym softvérom, ktoré na vzdelávanie využívajú deti z chudobných rodín.

V apríli Teach for Slovakia spoločne s Komenského inštitútom spustili projekt Na každom dieťati záleží. Tím z Teach for Slovakia sa projekt rozhodol ďalej prepracovať a vytvoriť novú metodiku, ktorá pomáha učiteľom lepšie vzdelávať online.

Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky nemá smartfón 40 percent detí z chudobných domácnostía 45 percent detí z rómskych domácností. Podľa  odhadov škôl nebolo počas prvej vlny koronakrízy do dištančného vzdelávania zapojených až 52 000 žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

Projekt Na každom dieťati záleží sa aj dnes snaží pomôcť aspoň časti najohrozenejších žiakov, ktorí sa v dôsledku pandémie mali vzdelávať dištančne, no chýbalo im na to technologické vybavenie.

„Vďaka podpore verejnosti a podpore ďalších partnerov sme mohli veľmi efektívne zareagovať a pokračovať vo vyučovaní. Zistili sme však, že znovu oživenie použitých smartfónov, ktoré sme získali cez zbierku na sociálnej sieti, nie je jednoduchá úloha a často sme narážali na obmedzenia technického rázu," hovorí Tomáš Macko z Teach for Slovakia.

S kolegami z Teach for Slovakia Petrom Šinálym a Radom Chalupkom preto projekt rozšírili. Z grantového programu Férovej nadácie O2 Digitálna škola získali financie na ďalší rozvoj efektívneho online vzdelávania detí počas krízy i po nej.

„Zakúpili sme 77 jednoduchých smartfónov, dezinfekčné prostriedky a rúška. Firma Eset nám zapožičala rodičovskú aplikáciu, ktorú sme mohli využiť tak, aby sme zabezpečili bezpečné používanie mobilov. Mobily sme spojazdnili, nainštalovali sme potrebné aplikácie, aby online vyučovanie mohlo fungovať," opisuje Macko.

Macko a jeho tím zozbierali skúsenosti a dobrú prax z prvej vlny koronakrízy, keď sa školy zavreli na viac ako dva mesiace a vypracovali novú metodiku online vzdelávania pre učiteľov a rodičov. Vznikla z aktuálnych potrieb, keď množstvo škôl a pedagógov nebolo pripravených na dištančné vzdelávanie a nové formy komunikácie so žiakmi.

Metodika je univerzálna a dá sa využiť v súčasnej situácii ale aj inokedy v budúcnosti. Nateraz sa s ňou oboznámili učitelia zo siete partnerských škôl programu Teach for Slovakia.Podobne aj mobily s rodičovskou zámkou spolu s rúškami a dezinfekčnými prostriedkami putovali do vybraných partnerských škôl Teach for Slovakia: Základná škola Ľ. Podjavorinskej Košice, Základná škola Spišský Štvrtok a Základná škola Komenského Svit. 

Žiaci nové smartfóny využívajú počas vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu. Deti, ktoré to potrebujú, si ich požičiavajú domov, aby sa mohli spojiť so učiteľom a robiť si domáce úlohy.

Menšiu časť mobilov využívajú žiaci na košickom sídlisku Luník IX aj v spolupráci s organizáciou ETP Slovensko na online mentoring. Prostredníctvom mobilov majú nie len prístup k vzdelávacím aplikáciám, ale môžu tiež komunikovať so svojimi mentormi z ETP Slovensko, ktorí ich podporujú a pomáhajú im.
 
ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?
Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 50 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú  identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému, a to s dôrazom na problém vzdelávania detí zo znevýhodnených komunít.

Cieľom programu pritom nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All túto zmenu chce dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ludí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.

Viac o programe www.teachforslovakia.sk

Kontakt pre média:
Veronika Pavlíková Klindová
0948519112
veronika.klindova@teachforslovakia.sk

Súvisiace články

15.02.2018 17:49

Takmer 80 SOŠ získa vyše 50 mil. eur na svoju modernizáciu

Matečná: "K dnešnému dňu podporíme 77 odborných škôl, ktoré získajú viac ako 50 miliónov eur na technické vybavenie. Tieto školy sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Peniaze pôjdu na materiálno-technické vybavenie pracovís...
24.04.2017 20:51

Program Erasmus + oslavuje!

Erasmus + oslavuje 30. výročie a chystá množstvo zaujímavých aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť!    
28.10.2017 18:48

Nadácia Orange uzavrela 4. ročník programu e-Školy pre budúcnosť. Školám opäť prerozdelila 50 000 eur.

Bratislava 27. októbra 2017 – Vo štvrtom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov aktívnych pedagógov základných a stredných škôl i m...