Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
10.09.2018 06:00

Novy projekt na medzipredmetovú výučbu

Nezisková organizácia EDULAB je v prostredí škôl etablovanou značkou, známou medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl svojimi inovatívnymi projektami s vysokou kvalitou. Projekty ako Moja prvá škola, Misia Modrá planéta s Kozmixom, či Malá finančná akadémia, do ktorých sa zapojili stovky učiteľov s tisíckami svojich žiakov sú toho najlepším dôkazom. V aktuálnom školskom roku prichádza EDULAB s ďalším projektom zameraným na výučbu prierezových tém - EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA (www.fenomenysveta.sk). O detailoch projektu informuje Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Názov Expedícia FENOMÉNY SVETA znie tak trocha cestovateľsky. O čo ide? 

Pre žiaka sú Fenomény sveta vzdelávacia expedícia, počas ktorej spoznáva jednu z tém, ktorá formuje svet okolo nás. Momentálne Fenomény sveta tvoria témy: Voda, Vzduch, Slnko, Kultúra a Komunikácia. Tematika expedície pokračuje spoluprácou s youtuberom The Bača, ktorý pripravuje svoju youtuberskú verziu putovania po fenoménoch sveta. No a nakoniec sa expedícia prenáša aj do reality, pretože jedna zo zapojených tried pôjde na ozajstnú objavnú expedíciu. 

Ako sú spracované jednotlivé témy, ktoré sa budú v projekte používať?

Pod každou témou si treba predstaviť kompletné materiály v digitálnej a tlačenej podobe, ktoré umožnia učiteľovi rýchlu orientáciu v problematike a odučenie témy. Vymenujem len dva najdôležitejšie materiály - vzdelávacie videá od BBC a zážitkové vzdelávacie modely z dielne EDULABU. Kľúčovou charakteristikou Fenoménov sveta je - atraktivita pre žiakov, medzipredmetové vyučovanie a zrozumiteľnosť pre učiteľa. Témami, ktoré prinášame chceme do školy dostať tak potrebné učenie v súvislostiach, ktoré prepája a obohacuje ostatné predmetové vyučovanie. 

Komu je projekt určený?

Všetky vzdelávacie materiály, ktoré budú v rámci projektu využívané, sme pripravovali univerzálne pre celý druhý stupeň ZŠ aj prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Samozrejme, úroveň vedomostí a schopností deviataka a piataka sú odlišné. Aktivity sú preto tvorené tak, aby bolo možné prispôsobiť ich náročnosť vekovej kategórii. Dôležité je, že všetky modely a videá použité v projekte napĺňajú ciele Štátneho vzdelávacieho programu. 

Čo môžu od Fenoménov sveta očakávať učitelia, resp. ich žiaci?

Učitelia môžu očakávať odpoveď na to, ako učiť medzipredmetovo a zážitkovo s prepracovanými vzdelávacími materiálmi. Od Fenoménov sveta si sľubujeme prebudenie zvedavosti a záujmu o učenie v žiakoch. Obsahovo a vizuálne atraktívne videá od spoločnosti BBC, zážitkovo orientované vyučovacie bloky a hra Fenomény sveta pre celú triedu je ten správny mix na vzbudenie záujmu u žiakov. Veríme, že pomocou našich materiálov sa bude učiteľom hľadať ľahšie odpoveď na stále aktuálnejšiu otázku: Ako zaujať dnešné deti?

Počítate aj so zaškolením učiteľov? 

Materiály obsahujú aj informačnú časť pre učiteľov, rovnako tak budeme vzdelávať učiteľov prostredníctvom krátkych videí na portáli. V budúcnosti plánujeme aj vzdelávanie priamo v teréne, alebo u nás v EDULABE. 

Aké technické zázemie si vyžaduje výučba s Fenoménmi sveta? 

Základom je interaktívna tabuľa, alebo dataprojektor, počítač pre učiteľa a kvalitné pripojenie na internet. V aktivitách je často využitá tímová spolupráca, pričom jednotlivé skupiny pracujú s odlišnými materiálmi. Vtedy prídu vhod mobilné zariadenia ako tablety, alebo osobné zariadenia žiakov pripojené na školskú sieť. 

Ako sa škola môže prihlásiť do projektu Expedícia Fenomény sveta? 

Školy sa môžu prihlásiť do projektu prostredníctvom registračného formulára na www.fenomenysveta.sk
Vďaka našim partnerom, bude môcť  počas školského roku 2018/2019 získať každá zaregistrovaná škola minimálne jeden balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta bezplatne.
V týchto dňoch aktívne oslovujeme všetky školy, aby sa do projektu zapojili a pripravili sme aj sériu bezplatných prezentácií, kde sa dozvedia podrobnosti o projekte. Na prezentácie je možné sa prihlásiť na stránke projektu, kde si môžu riaditelia a učitelia vybrať z nasledovných termínov: 

  • 18.októbra 2018 v Košiciach, 
  • 23. októbra 2018 v Nitre, 
  • 24. októbra 2018 v Žiline alebo 
  • 26. októbra 2018 v Bratislave 

Školy, ktoré sa zúčastnia prezentácií, budú môcť získať vzdelávacie materiály prednostne. 

Súvisiace články

11.12.2019 10:40

Dočkali sme sa slovenského vydania medzinárodne uznávanej príručky o inklúzii

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená ...
19.01.2018 20:00

Arteterapia na základnej škole

Slovami odborníčky Mgr. Zuzany Krnáčovej, MA, PhD. – artepsychoterapeutky, pedagogičky a výskumnej pracovníčky
25.09.2018 19:31

EDULAB v spolupráci s britskou BBC pripravil inovatívny vzdelávací projekt

Nezisková organizácia EDULAB, s podporou partnerov, rozbieha inovatívny vzdelávací projekt pre základné školy a vybrané ročníky osemročných gymnázií - Expedícia Fenomény sveta. Reaguje tak na výsledky svojho prieskumu medzi uči...