Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.03.2018 17:28

Obrábač kovov má istotu, že sa po škole zamestná

Obrábač kovov je nedostatkový, finančne celkom vysoko hodnotený odbor, ktorý má navyše aj dobré pracovné podmienky. Štúdium a následná práca v tejto oblasti sa veľmi posunuli najmä z hľadiska nových technológii. Žiaci sa s nimi stretávajú už počas štúdia aj vďaka duálnemu systému vzdelávania.

„Myslím, že štúdium obrábača kovov sa veľmi posunulo v technológii obrábania. Samozrejme, že dnes máme rôzne nové náradie, nové materiály a k tomu aj novú techniku, numerické stroje. Takže odbor sa pomaly presúva k numerike," konštatoval riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici Štefan Capák.

riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici Štefan Capák

Po ukončení školy je podľa neho isté, že si žiak v tomto odbore nájde zamestnanie a určite nebude musieť ísť ani ďaleko od svojho bydliska. „Okrem toho je to odbor, ktorý je celkom dobre platený, zamestnávatelia odborníkov v tejto oblasti aj patrične ohodnotia," dodal. 

Obrábač kovov je univerzálne obrábanie, ktoré umožňuje získať vedomosti a zručnosti  potrebné pri prácach na sústruhoch, frézovačkách, brúskach, vŕtačkách a vyvrtávačkách. „To znamená, že žiak je po skončení školy pripravený zaradiť sa do pracovného procesu v obrábaní sústružením, frézovaním, vŕtaním aj brúsením. Samozrejme, obrábanie je dnes napojené aj na numericky riadené stroje, takže dokáže aj obsluhovať CNC stroj sústružením a frézovaním," konkretizoval riaditeľ Capák. Pripomenul tiež, že tento odbor je na trhu práce absolútne žiadaný a po jeho absolventoch je veľký dopyt. 

Žiak druhého ročníka odboru obrábač kovov na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici Miroslav Janec zdôrazňuje, že výsledky práce obrábačov kovov nájdeme všade, kde sa pozrieme. „Všetko, čo je z kovu je väčšinou od nás. Tak či tak to musel vyrábať niekto, kto sa učil na strojárstve," zauvažoval. Osobne ho úplne z obrábania najviac baví sústruženie a chcel by sa mu venovať aj v budúcnosti v rámci zamestnania. Za veľmi dôležité a potrebné Miroslav považuje aj to, že už ako žiaci pracujú s najnovšími technológiami. 

Obrábač kovov by mal vedieť strojné obrábanie, obrábanie pomocou počítačov, ako v prípade CNC strojov a tiež ručné spracovanie kovov. „Takže ovládam sčasti klampiarstvo, zámočníctvo, frézy, brúsky, sústruhy, vŕtačky, CNC frézy a CNC sústruhy. Dajú sa robiť aj rôzne zváračské kurzy, ktoré si tiež pôjdem spraviť," vymenoval Miroslav.

Duálny systém vzdelávania, v ktorom svoj odbor študuje je ako hovorí výhodou najmä preto, že má o budúcnosť postarané. „Po škole ma zamestnávateľ, u ktorého som na praxi môže podržať. Duálna zmluva funguje tak, že teraz ma zamestnávateľ akoby sponzoruje a potom by som tam zase mal zostať pracovať," spresnil budúci profesionálny obrábač kovov. 

Duálne vzdelávanie považuje riaditeľ Capák za prínos preto, že je do vzdelávania zapojený partner, ktorým je zamestnávateľ. „Toho sme v minulosti nemali, takže sme museli iba my na škole vytvoriť podmienky. V našom „inkubátore" sme žiakov vzdelali a potom sme ich pustili do reality a niektorí boli dosť prekvapení," povedal Capák. Ako doplnil, tento systém vzdelávania im priniesol nové poznanie a väčší záujem žiakov. 


Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

ŠIOV

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania

 
 

Galéria

Súvisiace články

14.03.2018 09:11

MATURITA 2018

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám.
10.09.2018 06:00

Novy projekt na medzipredmetovú výučbu

Nezisková organizácia EDULAB je v prostredí škôl etablovanou značkou, známou medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl svojimi inovatívnymi projektami s vysokou kvalitou. Projekty ako Moja prvá škola, Misia Modrá planéta s Kozmixom, či...
26.11.2017 12:30

Vzdelávanie ako výsledok ideológií

V Európe sa čoraz častejšie skloňuje téma spolužitie kresťanov a moslimov, Európanov a Arabov. Pre veľkú časť európskeho obyvateľstva prebiehajúca vlna migrantov so sebou prináša množstvo nových a neznámych prvkov, ktoré sú súč...