Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.03.2018 17:28

Obrábač kovov má istotu, že sa po škole zamestná

Obrábač kovov je nedostatkový, finančne celkom vysoko hodnotený odbor, ktorý má navyše aj dobré pracovné podmienky. Štúdium a následná práca v tejto oblasti sa veľmi posunuli najmä z hľadiska nových technológii. Žiaci sa s nimi stretávajú už počas štúdia aj vďaka duálnemu systému vzdelávania.

„Myslím, že štúdium obrábača kovov sa veľmi posunulo v technológii obrábania. Samozrejme, že dnes máme rôzne nové náradie, nové materiály a k tomu aj novú techniku, numerické stroje. Takže odbor sa pomaly presúva k numerike," konštatoval riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici Štefan Capák.

riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici Štefan Capák

Po ukončení školy je podľa neho isté, že si žiak v tomto odbore nájde zamestnanie a určite nebude musieť ísť ani ďaleko od svojho bydliska. „Okrem toho je to odbor, ktorý je celkom dobre platený, zamestnávatelia odborníkov v tejto oblasti aj patrične ohodnotia," dodal. 

Obrábač kovov je univerzálne obrábanie, ktoré umožňuje získať vedomosti a zručnosti  potrebné pri prácach na sústruhoch, frézovačkách, brúskach, vŕtačkách a vyvrtávačkách. „To znamená, že žiak je po skončení školy pripravený zaradiť sa do pracovného procesu v obrábaní sústružením, frézovaním, vŕtaním aj brúsením. Samozrejme, obrábanie je dnes napojené aj na numericky riadené stroje, takže dokáže aj obsluhovať CNC stroj sústružením a frézovaním," konkretizoval riaditeľ Capák. Pripomenul tiež, že tento odbor je na trhu práce absolútne žiadaný a po jeho absolventoch je veľký dopyt. 

Žiak druhého ročníka odboru obrábač kovov na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici Miroslav Janec zdôrazňuje, že výsledky práce obrábačov kovov nájdeme všade, kde sa pozrieme. „Všetko, čo je z kovu je väčšinou od nás. Tak či tak to musel vyrábať niekto, kto sa učil na strojárstve," zauvažoval. Osobne ho úplne z obrábania najviac baví sústruženie a chcel by sa mu venovať aj v budúcnosti v rámci zamestnania. Za veľmi dôležité a potrebné Miroslav považuje aj to, že už ako žiaci pracujú s najnovšími technológiami. 

Obrábač kovov by mal vedieť strojné obrábanie, obrábanie pomocou počítačov, ako v prípade CNC strojov a tiež ručné spracovanie kovov. „Takže ovládam sčasti klampiarstvo, zámočníctvo, frézy, brúsky, sústruhy, vŕtačky, CNC frézy a CNC sústruhy. Dajú sa robiť aj rôzne zváračské kurzy, ktoré si tiež pôjdem spraviť," vymenoval Miroslav.

Duálny systém vzdelávania, v ktorom svoj odbor študuje je ako hovorí výhodou najmä preto, že má o budúcnosť postarané. „Po škole ma zamestnávateľ, u ktorého som na praxi môže podržať. Duálna zmluva funguje tak, že teraz ma zamestnávateľ akoby sponzoruje a potom by som tam zase mal zostať pracovať," spresnil budúci profesionálny obrábač kovov. 

Duálne vzdelávanie považuje riaditeľ Capák za prínos preto, že je do vzdelávania zapojený partner, ktorým je zamestnávateľ. „Toho sme v minulosti nemali, takže sme museli iba my na škole vytvoriť podmienky. V našom „inkubátore" sme žiakov vzdelali a potom sme ich pustili do reality a niektorí boli dosť prekvapení," povedal Capák. Ako doplnil, tento systém vzdelávania im priniesol nové poznanie a väčší záujem žiakov. 


Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

ŠIOV

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania

 
 

Galéria

Súvisiace články

10.05.2017 14:36

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. N...
31.01.2018 07:19

EnglishOne ocenili učitelia ako prínos pre prax

Školenia MPC zamerané na prácu s materiálmi EnglishOne ocenili zúčastnení učitelia ako kvalitné a prínosné pre ich prax
22.03.2018 12:33

Dopyt po profesionálnych kuchároch pretrváva

Kuchár je napriek množstvu škôl a absolventov stále nedostatkovým odborom. Na dobrom kuchárovi totiž reštaurácia stojí a padá. Odbornosť a inovatívny prístup, ktoré žiak získa počas štúdia vedia oceniť zamestnávatelia aj zákazn...