Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
02.05.2018 13:00

Odborní poľnohospodári - mechanizátori sú rýchlo rozchytaní

Odbor poľnohospodár – mechanizácia je určený vyslovene chlapcom. Jeho absolvent si v poľnohospodárskom podniku vždy miesto nájde, pretože ovláda zariadenia ako z rastlinnej, tak aj z živočíšnej výroby. Oproti minulosti má širší záber na mechanizáciu celkovo.

Žiaka tretieho ročníka tohto odboru na Strednej odbornej škole v Pruskom Ondreja Panáka poľnohospodárstvo baví už od detstva. Doma má k nemu blízko, keďže jeho rodina chovala a chová rôzne domáce zvieratá. „Máme to v rodine, už môj pradedo bol poľnohospodár a dokonca mal prvý traktor v Hornej Súči,"  začal s nadšením v hlase Ondrej. 

Kto je šikovný a tento odbor ho baví, naučí sa podľa Ondreja  množstvo nových vecí. Keďže študuje v systéme duálneho vzdelávania, strieda sa mu v rozvrhu teoretické a praktické vzdelávanie. „To, čo sa naučím, si môžem hneď v praxi vyskúšať. A naopak, keď napríklad na praxi niečo predbehneme, tak sa v škole na to opýtame. Je to navzájom prepojené. Zvykám si na prácu a jej systém," vysvetlil. Navyše, ako dodal, za prácu dostávajú ako žiaci od zamestnávateľov tiež finančné ohodnotenie a zabezpečujú pre nich aj pracovné oblečenie. Na praxi majú tiež k dispozícii najnovšie technológie a mechanizmy, s ktorými sa učia pracovať. 

 

 

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom Janka Fedorová konštatuje, že absolventi, ktorí idú do praxe ovládajú základy rastlinnej a živočíšnej výroby, mechanizácie, opráv a vedenie traktora, prípadne si môžu dorobiť aj vodičské oprávnenie na vedenie osobného auta. „Dokážu v poľnohospodárskom podniku alebo na farme samostatne pracovať s mechanizačnými zariadeniami, prioritne traktormi a prídavnými strojmi ako sú rozhadzovače, rozmetadlá, sejačky, kosačky, stroje, ktoré sa používajú na kŕmenie zvierat a podobne. Takže absolvent tohto odboru zastrešuje celú mechanizačnú časť," spresnila. Odborný poľnohospodár-mechanizátor musí vedieť stroje nastaviť a poradiť by si mal aj s ich údržbou, prípadne drobnými opravami, ktoré sú v jeho kompetencii. 

 

Riaditeľka Fedorová 

Doba výrazne pokročila a modernizácia, ktorú so sebou priniesla sa stala tiež súčasťou poľnohospodárstva. Už teda v žiadnom prípade neplatí, že poľnohospodár robí od rána do večera alebo chodí zablatený. „Úroveň techniky v tejto oblasti je naozaj vysoká a práve na túto úroveň vieme žiakov pripraviť, aby boli pre zamestnávateľov zaujímaví. Na to je vynikajúci duálny systém, keďže v škole tieto stroje nemáme, no v podnikoch sú," priblížila riaditeľka. 

Jednoznačným prínosom spojenia školy a zamestnávateľa je podľa nej stretnutie žiakov s pracovnou realitou, pretože v škole zvyčajne aj v rámci praxe pracujú v relatívne sterilnom prostredí. Stále je to škola, ale keď prídu na pracovisko, stretnú sa s reálnym prostredím, reálnymi ľuďmi a reálnymi strojmi. 

„V systéme duálneho vzdelávania, je u nás štyri dni škola a šesť dní sú žiaci na pracoviskách. To je vynikajúce, pretože absolvent je lepšie pripravený, lepšie sa už od začiatku zžije s podnikom a dostane aj iné informácie než tie, ktoré sa vo výchovnovzdelávacom procese vyučujú," uviedla Fedorová. Absolventi odboru poľnohospodár-mechanizácia bývajú podľa jej slov rýchlo rozchytaní. 

Žiak Ondrej má na práci poľnohospodára-mechanizátora najradšej to, že je pestrá. „Niektorí ľudia pracujú vo fabrikách a stále robia to isté, to sa mne osobne nepáči. V poľnohospodárstve sa to mení, stále sa robí niečo iné. Orie sa, seje, potom je žatva. Keď sa dá sme vonku, niekedy musíme byť v dielňach, ale často chodíme aj do prírody," ozrejmil svoje dôvody výberu tohto odboru Ondrej. Rovnako ako riaditeľka pripomenul, že v poľnohospodárstve to už nie je  ako kedysi  o starých strojoch, ale pracujú už s novou technikou. „Poľnohospodárske stroje sú už pomaly lepšie ako autá, takže človek sa tam cíti veľmi pohodlne," uzavrel. 

ŠIOV
Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej
Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania 


 

Súvisiace články

22.03.2018 12:33

Dopyt po profesionálnych kuchároch pretrváva

Kuchár je napriek množstvu škôl a absolventov stále nedostatkovým odborom. Na dobrom kuchárovi totiž reštaurácia stojí a padá. Odbornosť a inovatívny prístup, ktoré žiak získa počas štúdia vedia oceniť zamestnávatelia aj zákazn...
28.01.2018 18:46

Šport je tá najkrajšia a najlepšia cesta inklúzie

Pravidelný pohyb je pre všetky deti bez rozdielu nesmierne dôležitý. Vďaka nemu sa dostávajú do formy, učia sa zdravým návykom, nachádzajú si nových priateľov. Pre deti s mentálnym postihnutím sú takéto zručnosti ešte dôležite...
31.05.2017 08:45

Ako si predstavujú náš svet deti? Vo výtvarnej súťaži bodovali mestá budúcnosti

Žiaci z celého Slovenska prihlásili do súťaže Budúcnosť sveta 850 výtvarných prác. Počet diel v druhom ročníku sa zvýšil. Súťažiaci pritom využívali inovatívne nahrávanie cez aktívne rozhranie.