Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
24.11.2020 19:15

Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania

Cieľom Česko-slovenského webinára na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorý sa uskutočnil 22. októbra 2020 bola výmena skúseností v rôznych oblastiach zabezpečovania kvality OVP aplikovaných v českom a slovenskom vzdelávacom systéme. Webinár organizovali Národné referenčné miesta pre EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy), ktoré pôsobia v rámci Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).
 

Česko-slovenský webinár na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy
Zdroj ŠIOV

Každá z krajín používa v rámci zabezpečovania kvalitného OVP iné postupy a procesy, avšak s rovnakým cieľom – zabezpečiť kvalitné OVP, vysokokvalifikovanú pracovnú silu, podporiť zamestnanosť, ako i výchovno-vzdelávací proces na vysokej úrovni kvality.

Webinár otvoril Ing. Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV, ktorý vyzdvihol pridanú hodnotu vzájomnej výmeny skúseností v tejto oblasti.  Počas seminára odzneli informácie o aktivitách národných referenčných bodov EQAVET s dôrazom na rozvoj metódy vzájomného hodnotenia (v SR), ako aj podporu spolupráce škôl a zamestnávateľov, pilotného overovania žiackeho e-portfólia a prepojenie akčného plánovania a zabezpečovania potrieb zamestnávateľov v oblasti priemyslu 4.0 (v ČR).

Hlavná časť webinára sa venovala dvom tematickým okruhom, ktoré patria k ťažiskovým témam v oboch krajinách.  České prezentácie sa zamerali na výsledky národného projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) a ich využitiu a na úrovni školy (Mgr. Hana Novotná, hlavná analytička projektu P-KAP, PhDr. Roman Liška, MBA., riaditeľ Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie). Dôležitú tému eliminácie predčasných odchodov zo vzdelávania a poznatky z tejto oblasti nadobudnuté v rámci projektu P-KAP predstavila Ing. Jana Trhlíková, analytička oddelenia analýz a medzinárodnej spolupráce NPI ČR.

Slovenská časť webinára priblížila skúsenosti s implementáciou metódy vzájomného hodnotenia (peer review) na regionálnej úrovni (Ing. Eva Žernovičová, Trenčiansky samosprávny kraj). Talianska expertka Sylvia Liuti, riaditeľka pre európske projekty talianskej organizácie Forma.azione predstavila svoje osobné skúsenosti s implementáciou metódy na národnej úrovni v Taliansku. Webinár bol ukončený diskusiou o zabezpečovania kvality vzdelávania počas pandémie COVID-19.

Záznam webinára je prístupný na kanáli YouTube Európsky týždeň odborných zručností: https://www.youtube.com/watch?v=2D45k13yolQ&feature=youtu.be
 
NRM EQAVET na Slovensku 23. októbra 2020 zorganizovalo informačný webinár pre zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov, ktorý sa venoval výhradne metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP - peer review. Viac o metóde sa dočítate aj na stránke https://okvalite.sk/co-je-to-peer-review/ a v zázname informačného webinára: https://www.youtube.com/watch?v=WQ7nqLFkLMk&feature=youtu.be.

Obe podujatia sa konali v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Viac o aktivitách NRM EQAVET sa dozviete na oficiálnych stránkach:
NPI ČR: https://www.npicr.cz/  
NRM EQAVET CZ: www.eqavet.cz  
ŠIOV: https://siov.sk/
NRM EQAVET SK: https://okvalite.sk/
Európsky týždeň odborných zručností: www.tyzdenzrucnosti.eu

 

Zdroj: siov.sk

Súvisiace články

20.11.2017 15:30

Učebnice budúcnosti (podľa štandardu Web 3.0)

Aký majú potenciál? Žijeme v dobe masívneho nástupu inteligentných informačných technológií. Naše mobily majú v sebe zabudovaných inteligentných asistentov (napr. Siri, Cortana), do praxe sa dostávajú autonómne humanoidné robo...
21.07.2020 09:59

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo...
22.01.2019 08:16

Ako v školách motivovať k úsporám energie s minimálnymi nákladmi

Približne 15 až 20 litrov vody možno ušetriť, ak nenecháte pri umývaní zubov po celý čas pustenú vodu. Aj to bolo jedným zo zistení experimentov, ktoré si vyskúšali žiaci na základnej škole v obci Výčapy Opatovce v rámci medzin...