Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
31.01.2020 11:08

Online konferencia UNPLUGGED

V rámci riešenia projektu UNPLUGGED  - Školský program univerzálnej prevencie medzi školákmi pod záštitou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-15-0662) sme realizovali online konferenciu. Aktuálne výsledky riešenia projektu je možné najsť na webových stránkach fakulty (https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/APVV-15-0662/) s názvom "Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov." 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofiská fakulta UPJŠ

Súvisiace články

27.07.2017 07:27

Duálne vzdelávanie z pohľadu dm drogerie markt

Spoločnosť dm drogerie markt sa dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm ne...
20.05.2019 09:27

Politická náuka do škôl patrí, nie však politika

„Propagáciu politickej strany či hnutia je na školách neprípustná, no politická náuka, prostredníctvom ktorej si žiaci formujú kritické myslenie a učia sa participovať na verejnom živote, by mala byť súčasťou výchovno-vzdelávac...
11.10.2017 08:42

QUO VADIS, TURECKÉ ŠKOLSTVO? - O VÝZNAME VZDELANIA A O TOM, AKO MÔŽE BYŤ VZDELÁVACÍ SYSTÉM KĽÚČOM K MOCI V KRAJINE

Vzdelávací systém sa môže stať mocným prostriedkom kontroly nad obyvateľstvom, ale zároveň môže slúžiť ako nástroj, ktorý zvrhne starý poriadok a nahradí ho novým. Turecký príklad ukazuje, ako národ formuje školstvo, ale tiež a...