Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
31.01.2020 11:08

Online konferencia UNPLUGGED

V rámci riešenia projektu UNPLUGGED  - Školský program univerzálnej prevencie medzi školákmi pod záštitou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-15-0662) sme realizovali online konferenciu. Aktuálne výsledky riešenia projektu je možné najsť na webových stránkach fakulty (https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/APVV-15-0662/) s názvom "Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov." 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofiská fakulta UPJŠ

Súvisiace články

29.09.2017 12:01

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných matersk...
04.04.2018 14:53

Skoncujme s podpriemernou čitateľskou gramotnosťou detí na Slovensku!

Čitateľská gramotnosť štvrtákov sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD. Taký bol záver ostatného medzinárodného testovania PIRLS. Alebo: Slovenskí 15-roční žiaci zaostávajú v čitateľskej gramotnosti. Taký bol zase výsled...
15.05.2018 12:53

Odborní operátori prevádzky a ekonomiky dopravy sa uplatnia v rôznych pozíciách železničnej dopravy

Absolventi odboru operátor prevádzky a ekonomiky dopravy nájdu uplatnenie ako výpravcovia, dozorcovia prevádzky, komandujúci, technológovia, prevádzkoví dispečeri, kontrolní dispečeri, kontrolóri dopravy či dopravní námestníci....