Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
03.07.2019 10:17

Pätina dievčat uvažuje o štúdiu informatiky a kariére v tejto oblasti

Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) o štúdiu informatiky alebo podobného odboru uvažuje celkovo 21% dievčat vo veku 14 – 17 rokov. Ďalších 22% dievčat si vie predstaviť svoju budúcu kariéru v oblasti informačných technológií, napríklad ako programátorky, analytičky, vývojárky, administrátorky sietí, webové dizajnérky, grafičky, multimediálne špecialistky, či špecialistky na internetovú reklamu a marketing.

Výsledky prieskumu na vzorke 400 respondentiek vo veku 14-17 rokov odhalili, že potenciál dievčat študovať a následne pracovať v oblasti informačných technológií korešponduje s niekoľkými faktormi.

Na jednej strane ho zvyšujú také predpoklady ako výborné výsledky v škole (dievčatá, ktoré majú celkový prospech s vyznamenaním), relatívne dobrý rozsah a úroveň digitálnych zručností a pozitívny vzťah dievčat k informatike na základnej alebo strednej škole. Na druhej strane sú to motivačné faktory ako je záujem a príťažlivosť infotechnológií a odhodlanie ísť študovať informatiku ovplyvnené relevantnými informáciami o nárokoch na štúdium informatiky (resp. odbúravanie stereotypov o informatike ako náročnom štúdiu). Dôležité je tiež informatické sebavedomie – teda, keď dievčatá veria, že ich zručnosti a schopnosti sú aspoň také dobré ako u chlapcov v ich veku", hovorí autor projektu a analytik IVO Marián Velšic.

Ako ukázala ďalšia analýza výsledkov prieskumu, problémom je najmä pevnosť rozhodnutia dievčat, ktorá je pomerne nízka. Iba 3% z nich tvrdia, že pre štúdium informatiky sú už rozhodnuté. Naproti tomu 18% tvrdí, že o tom „zatiaľ iba uvažuje, ale možno sa ešte rozhodne inak". Obdobne je to v prípade úvah o kariére v oblasti IT. Na otázku, či by si vedeli predstaviť v budúcnosti prácu v oblasti IT, odpovedalo 6% „určite áno" a ďalších 16% „skôr áno".

„Nedostatok informácií o profesiách v IT oblasti je kritickým miestom rozhodovania dievčat, ale i podpory zo strany rodičov. Väčšina z nich si totiž myslí, že IT = programovanie. No práve rôznorodosť smerov v IT je najväčším benefitom daného odvetvia, v ktorom sa vedia realizovať naozaj rôzne profily ľudí", uviedla Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT, organizácie podporujúcej dievčatá a ženy v IT sektore.

Úvahy o štúdiu informatiky pritom determinujú rôzne okolnosti. Medzi dievčatami, ktoré odmietajú študovať (79%) je dôvodom najmä nezáujem, resp. orientácia na niečo iné ako informatiku (49%), prílišná náročnosť štúdia (35%) a neschopnosť porozumieť počítačom a technike (26%). Pomerne odlišná je váha argumentov u dievčat, ktoré sa stále rozhodujú.

Aj medzi nimi rezonuje „strašiak" náročnosti štúdia (31%) alebo neschopnosť porozumieť počítačom a technike (25%).

No nadpriemerne často sa objavujú aj dôvody ako je nedostatok informácií o kariére informatičky (24%) a odhováranie rodičmi, napr. keď ich predstavy o budúcom povolaní dcéry sú iné (19%) a pod.

Dôležité pre rozhodnutie vydať sa na dráhu „ajťáčky" sú predstavy o náročnosti štúdia informatiky. Dievčatá sú najčastejšie presvedčené, že je dôležité vedieť programovať, alebo aspoň zvládať základy programovania (39%). Druhou podmienkou je podľa 30% mať talent na techniku, a treťou presvedčenie, že treba mať oveľa viac vedomostí, ako sa vyžaduje na informatike v škole (27%). Pätina dievčat si tiež myslí, že treba mať praktické skúsenosti s počítačmi, softvérom a pod., zvládať učivo informatiky na základnej/strednej škole alebo zvládať matematiku.

„Dievčatá sú voči sebe veľmi kritické. Ak sú občas na hodinách informatiky pomalšie, alebo v niečom drobnom zaostávajú, automaticky vyhodnotia, že IT nie je pre ne vhodné, lebo je príliš náročné. Pričom sa jedná často iba o to že dané zadanie nemali čas rozpracovať a niekto v triede bol rýchlejší," uviedla Kotuliaková.

Na druhej strane, pre aktivity v oblasti motivácie dievčat je dôležitá príťažlivosť toho, čo svet IT ponúka. Ukázalo sa, že pre dievčatá, ktoré ju plánujú študovať, je na IT najatraktívnejšia možnosť realizovať sa a tvoriť (46%). O odlišnom „nastavení" dievčat s ambíciou študovať svedčí aj ich nadpriemerný záujem o nové technológie a pokrok v tejto oblasti (23%) či zdôrazňovanie širokého využitia a potenciálu nových technológií (23%).

„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že ak chceme systémovo zvýšiť podiel žien v IT sektore, musíme začať pracovať už s dievčatami na prvom stupni základnej školy. Podmienkou toho je, aby výučba informatiky mala relevantný obsah a preto aj naša firma v spolupráci s ďalšími partnermi realizuje program školení učiteľov 'Digital Skills'. Jeho cieľom je, aby aj na školách, ktoré nemajú kvalifikovaných učiteľov, boli vyučovacie hodiny informatiky naplnené kvalitným obsahom," hovorí Alena Kanabová zo spoločnosti Accenture.

„Výsledky obdobných projektov sa samozrejme prejavia až v budúcnosti, no my v Accenture už teraz reagujeme na akútny nedostatok žien v IT tým, že realizujeme a podporujeme vzdelávacie programy, ktoré umožňujú ženám so záujmom o prácu v tomto odvetví získať potrebné zručnosti. Sami im aj ponúkame pracovné uplatnenie priamo u nás. Len v minulom roku sme takto zamestnali 30 absolventiek takýchto programov," dodáva Kanabová. 

Ďalšie zaujímavé zistenia o postojoch dievčat a žien k IT sa dozviete zo štúdie Ženy vo svete informačných technológií, ktorú podporil Nadačný fond Telekom a spoločnosť Accenture. Štúdia je voľne dostupná na www.ivo.sk.


Metodologické údaje prieskumu

Dátum zberu údajov: apríl 2019
Veľkosť vzorky: 400 respondentov
Výskumná metóda: reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi dievčatami vo veku od 14 - 17 rokov
Výberové znaky: pohlavie, vek, veľkosť sídla, kraj SR
Metodika zberu dát: face-to-face interview (osobný rozhovor zaznamenávaný do dotazníka)
Terénny zber údajov: agentúra FOCUS

Súvisiace články

08.02.2018 17:40

O absolventov IT odborov je na trhu práce záujem, o environmentalistov nie

Špecialisti na informačné technológie sú na Slovensku stále žiadaní, pritom je jedno, či sú to ľudia s praxou, alebo ide o absolventov vysokých škôl. Naopak, o environmentalistov nie je záujem. TASR o tom informovala Jitka Souč...
21.08.2018 21:41

Rozumieme nadaným odštartuje ďalší ročník aktivít pre nadané deti

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným ohlásila projekty, ktoré sú v novom školskom roku (2018/2019) určené nadaným žiakom základných a stredných škôl. Zaujímavý projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prev...
14.02.2018 19:04

Digitálne zručnosti sú dnes kľúčom k úspechu - časť 1.

Slovensko dlhodobo bojuje s nedostatkom odborníkov v technických a prírodovedných smeroch, no napriek tomu prichádzame o talenty. V diskusii za okrúhlym stolom pod vedením IT Asociácie Slovenska a spoločnosti Microsoft sa preto...