Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
25.04.2018 10:31

Poprad otvorí detskú univerzitu aj toto leto

Poprad bude po roku opäť dejiskom Detskej univerzity. Týždeň plný dobrodružstva a zážitkov si bude môcť užiť dvesto detí vo veku od osem do 16 rokov prioritne z Popradu. Témou neformálneho vzdelávania detí bude multikultúra, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

V Poprade bola Detská univerzita po prvýkrát otvorená minulé leto. V prvom ročníku privítala viac ako 130 detí nielen z Popradu, ale aj zo zahraničia. Tento rok ich bude sto v každom turnuse.

  • Prvý turnus bude od 9. do 13. júla,
  • druhý od 13. do 17. augusta.

„V tomto roku sa budeme venovať multikultúre, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Oslovili sme opäť zaujímavé osobnosti. Keďže v tomto roku budeme vo väčšej miere využívať digitálne technológie, vekovú hranicu sme posunuli a rodičia môžu prihlasovať deti vo veku od osem do 16 rokov," uviedla Ingrid Lindemanová z organizačného štábu detskej univerzity. Deti sa môžu tešiť na Popradský multikultúrny deň, Fashion Day, Záchranársky deň, Športový deň a Deň mladých vedcov. Na záver si deti prevezmú absolventské diplomy.

Záujem o štúdium na Detskej univerzite Poprad môžu rodičia nahlásiť na emailovej adrese detskauniverzita@poprad.sk.

Prihlášky budú evidované v poradí, v akom budú doručené. Organizátorom podujatia je Mesto Poprad, OZ Apolon a Univerzita Mateja Bela v spolupráci so základnými školami mesta Poprad.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

01.04.2019 07:39

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

Výzvy spojené s priemyselnou revolúciou 4.0, optimalizácia systému vzdelávania, vyššia flexibilita vzdelávacích ciest jednotlivca, validácia a uznávanie výsledkov predošlého vzdelávania či adaptácia vzdelávania na potreby trhu ...
06.11.2018 18:02

Vzdelávame objavovaním

Pre vyučovanie na ZŠ a na SŠ sme pre predmety Matematika, Chémia, Fyzika, Geografia, Biológia, Informatika (Informatika aj pre 1. stupeň ZŠ), pre SOŠ aj pre predmety Sieťové technológie I, II, III a IV vytvorili viac ako 870 ...
13.11.2019 11:31

Stratila Európska civilizácia svoju identitu?

Sedím pod hviezdami neónového osvetlenia, sledujem mihotajúce sa svetlá veľkomesta a snažím sa nevdychovať splodiny. Stmieva sa a ja sa zamýšľam nad tým, či ide len o tmu dočasnú alebo trvalú. Či ide o zatmenie našich myslí, al...