Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
25.04.2018 10:31

Poprad otvorí detskú univerzitu aj toto leto

Poprad bude po roku opäť dejiskom Detskej univerzity. Týždeň plný dobrodružstva a zážitkov si bude môcť užiť dvesto detí vo veku od osem do 16 rokov prioritne z Popradu. Témou neformálneho vzdelávania detí bude multikultúra, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

V Poprade bola Detská univerzita po prvýkrát otvorená minulé leto. V prvom ročníku privítala viac ako 130 detí nielen z Popradu, ale aj zo zahraničia. Tento rok ich bude sto v každom turnuse.

  • Prvý turnus bude od 9. do 13. júla,
  • druhý od 13. do 17. augusta.

„V tomto roku sa budeme venovať multikultúre, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Oslovili sme opäť zaujímavé osobnosti. Keďže v tomto roku budeme vo väčšej miere využívať digitálne technológie, vekovú hranicu sme posunuli a rodičia môžu prihlasovať deti vo veku od osem do 16 rokov," uviedla Ingrid Lindemanová z organizačného štábu detskej univerzity. Deti sa môžu tešiť na Popradský multikultúrny deň, Fashion Day, Záchranársky deň, Športový deň a Deň mladých vedcov. Na záver si deti prevezmú absolventské diplomy.

Záujem o štúdium na Detskej univerzite Poprad môžu rodičia nahlásiť na emailovej adrese detskauniverzita@poprad.sk.

Prihlášky budú evidované v poradí, v akom budú doručené. Organizátorom podujatia je Mesto Poprad, OZ Apolon a Univerzita Mateja Bela v spolupráci so základnými školami mesta Poprad.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

26.08.2018 14:44

Nový akreditovaný vzdelávací program Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov Múzeum SNP vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, náuky o spoločnosti a etickej výchovy akreditovaný vzdelávací program Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v...
14.02.2018 15:02

Bezplatné vzdelávanie pre pedagógov prírodovedných predmetov pokračuje

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA organizuje počas roka 2018 druhý ročník bezplatného súvislého vzdelávania EXPOLEDU, ktorého sa minulý rok zúčastnilo takmer 1000 pedagógov z celého Slovenska.
19.02.2018 08:33

NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec

Deň 14. február bol v tomto roku charakterizovaný tromi výnimočnosťami. Tou prvou, už dlhšie roky sa tradujúcou bol sviatok Valentína, patriaci mladým ľuďom. Zároveň bol i prvým pôstnym dňom Popolcovou stredou, ktorý sa traduje...