Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
25.04.2018 10:31

Poprad otvorí detskú univerzitu aj toto leto

Poprad bude po roku opäť dejiskom Detskej univerzity. Týždeň plný dobrodružstva a zážitkov si bude môcť užiť dvesto detí vo veku od osem do 16 rokov prioritne z Popradu. Témou neformálneho vzdelávania detí bude multikultúra, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

V Poprade bola Detská univerzita po prvýkrát otvorená minulé leto. V prvom ročníku privítala viac ako 130 detí nielen z Popradu, ale aj zo zahraničia. Tento rok ich bude sto v každom turnuse.

  • Prvý turnus bude od 9. do 13. júla,
  • druhý od 13. do 17. augusta.

„V tomto roku sa budeme venovať multikultúre, keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Oslovili sme opäť zaujímavé osobnosti. Keďže v tomto roku budeme vo väčšej miere využívať digitálne technológie, vekovú hranicu sme posunuli a rodičia môžu prihlasovať deti vo veku od osem do 16 rokov," uviedla Ingrid Lindemanová z organizačného štábu detskej univerzity. Deti sa môžu tešiť na Popradský multikultúrny deň, Fashion Day, Záchranársky deň, Športový deň a Deň mladých vedcov. Na záver si deti prevezmú absolventské diplomy.

Záujem o štúdium na Detskej univerzite Poprad môžu rodičia nahlásiť na emailovej adrese detskauniverzita@poprad.sk.

Prihlášky budú evidované v poradí, v akom budú doručené. Organizátorom podujatia je Mesto Poprad, OZ Apolon a Univerzita Mateja Bela v spolupráci so základnými školami mesta Poprad.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

10.10.2017 09:08

Virtuálna pracovná skúsenosť pre študentov s odborným vzdelaním

Manažéri potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov východného Slovenska sa zapájajú do projektu, ktorého cieľom je prekonávanie bariér medzi firmami a školami s rovnakým zameraním. Podniky v súčasnosti pociťujú nedostatok k...
22.02.2019 08:44

Microsoft podporí rozvoj digitálnych zručností

Česká a slovenská pobočka získala korporátny grant na pokračovanie Akadémie programovania, spoločného projektu s neziskovými organizáciami Aj TY v IT a Czechitas.
15.07.2018 17:56

MŠVVaŠ: Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej ...