Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Veronika Trojáková
18.05.2020 11:03

Portál Učíme na diaľku má nový dizajn z dielne stredoškolákov

Vzdelávací portál Učíme na diaľku, ktorý má počas prerušenia vyučovania v školách pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu, zriaďovateľom škôl, žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach, ako aj nájsť riešenia v mimoriadnej situácii, má nový dizajn.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) tento vzdelávací portál prevádzkuje od začiatku apríla vďaka spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami a ministerstvom školstva ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania v školách v čase epidémie koronavírusu. Webovú stránku Učíme na diaľku využívajú desiatky tisíc ľudí, za mesiac a pol od jej spustenia ju navštívilo takmer 335-tisíc návštevníkov. Denne cez portál prichádza sedemdesiat až osemdesiat mailov s otázkami, na ktoré pravidelne odpovedajú odborníci z tímu portálu a ŠPÚ.

Nový moderný dizajn a prehľadná štruktúra obsahu inovovanej webovej stránky vznikli aj vďaka spolupráci s iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, ktorá združuje desiatky šikovných žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Študenti z vlastnej iniciatívy oslovili tím prevádzkovateľov portálu Učíme na diaľku, vymysleli novú podobu stránky, dali jej nový dizajn, tvorili viaceré texty a zabezpečili online podporu na Facebooku. V čase krízy tak nemalou mierou pomohli preklenúť náročnú situáciu školám a učiteľom, ale v konečnom dôsledku aj rezortu školstva. Iniciatívu mladých ľudí a výsledný projekt oceňuje aj riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

„Teším sa, že sme žiakom mohli vytvoriť priestor, vďaka ktorému sa naučili nielen nové zručnosti z oblasti programovania a dizajnu, rozvinuli si svoje jazykové kompetencie či schopnosť spolupracovať v tíme, ale vidia aj pozitívny dopad svojej činnosti. Myslím si, že táto spolupráca môže byť pre nás inšpiráciou, ako vo vzdelávaní podporovať u žiakov učenie sa cez vlastnú skúsenosť a pre reálny život," zhodnotila prínos spolupráce Miroslava Hapalová.
IMG_4325

Význam spolupráce pre samotných študentov z iniciatívy Stredoškoláci učiteľom zhrnul jej koordinátor a žiak prvého ročníka Gymnázia L. Novomeského v Bratislave Adam Bednář: „Chceli sme učiteľom, rodičom aj žiakom zjednodušiť život v krízovej situácii. Preto sme ministerstvu školstva navrhli spoluprácu, ktorá prispela najmä k prehĺbeniu vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a štátnou správou. Už teraz sa tešíme na ďalšiu kooperáciu pri tvorbe webov, facebookových stránok a realizácii ďalších výziev," uviedol Bednář.

Na projekte portálu Učíme na diaľku ŠPÚ spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Inštitútom vzdelávacej politiky, iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, externými expertmi a viacerými neziskovými organizáciami. Nový dizajn si môžete pozrieť na: https://www.ucimenadialku.sk/

Zdroj: minedu

Súvisiace články

12.08.2018 23:23

Vyhrajte vstup zdarma na školenie o GDPR!

Zapojte sa do našej súťaže, odpovedzte na jednoduchú otázku a vyhrajte vstup zdarma na webinár ohľadom GDPR!
01.10.2017 17:52

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výsku...
07.09.2018 18:36

Psychologická príprava a mentálny koučing v športe

Národné športové centrum Vás spoločne s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave srdečne pozýva na konferenciu pre športových odborníkov. Témou bude Psychologická príprava a mentálny koučing v športe.