Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Veronika Trojáková
18.05.2020 11:03

Portál Učíme na diaľku má nový dizajn z dielne stredoškolákov

Vzdelávací portál Učíme na diaľku, ktorý má počas prerušenia vyučovania v školách pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu, zriaďovateľom škôl, žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach, ako aj nájsť riešenia v mimoriadnej situácii, má nový dizajn.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) tento vzdelávací portál prevádzkuje od začiatku apríla vďaka spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami a ministerstvom školstva ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania v školách v čase epidémie koronavírusu. Webovú stránku Učíme na diaľku využívajú desiatky tisíc ľudí, za mesiac a pol od jej spustenia ju navštívilo takmer 335-tisíc návštevníkov. Denne cez portál prichádza sedemdesiat až osemdesiat mailov s otázkami, na ktoré pravidelne odpovedajú odborníci z tímu portálu a ŠPÚ.

Nový moderný dizajn a prehľadná štruktúra obsahu inovovanej webovej stránky vznikli aj vďaka spolupráci s iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, ktorá združuje desiatky šikovných žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Študenti z vlastnej iniciatívy oslovili tím prevádzkovateľov portálu Učíme na diaľku, vymysleli novú podobu stránky, dali jej nový dizajn, tvorili viaceré texty a zabezpečili online podporu na Facebooku. V čase krízy tak nemalou mierou pomohli preklenúť náročnú situáciu školám a učiteľom, ale v konečnom dôsledku aj rezortu školstva. Iniciatívu mladých ľudí a výsledný projekt oceňuje aj riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

„Teším sa, že sme žiakom mohli vytvoriť priestor, vďaka ktorému sa naučili nielen nové zručnosti z oblasti programovania a dizajnu, rozvinuli si svoje jazykové kompetencie či schopnosť spolupracovať v tíme, ale vidia aj pozitívny dopad svojej činnosti. Myslím si, že táto spolupráca môže byť pre nás inšpiráciou, ako vo vzdelávaní podporovať u žiakov učenie sa cez vlastnú skúsenosť a pre reálny život," zhodnotila prínos spolupráce Miroslava Hapalová.
IMG_4325

Význam spolupráce pre samotných študentov z iniciatívy Stredoškoláci učiteľom zhrnul jej koordinátor a žiak prvého ročníka Gymnázia L. Novomeského v Bratislave Adam Bednář: „Chceli sme učiteľom, rodičom aj žiakom zjednodušiť život v krízovej situácii. Preto sme ministerstvu školstva navrhli spoluprácu, ktorá prispela najmä k prehĺbeniu vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a štátnou správou. Už teraz sa tešíme na ďalšiu kooperáciu pri tvorbe webov, facebookových stránok a realizácii ďalších výziev," uviedol Bednář.

Na projekte portálu Učíme na diaľku ŠPÚ spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Inštitútom vzdelávacej politiky, iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, externými expertmi a viacerými neziskovými organizáciami. Nový dizajn si môžete pozrieť na: https://www.ucimenadialku.sk/

Zdroj: minedu

Súvisiace články

17.09.2018 17:25

MyMachine učí deti a mladých ľudí snívať, tvoriť a nevzdať sa

Program MyMachine prináša na Slovensko jedinečnú metodológiu podpory tvorivosti a podnikateľského ducha. Prepája neformálne vzdelávanie s formálnym, spája žiakov a študentov zo základných, stredných odborných a vysokých škôl. T...
13.12.2019 12:34

Inkluzívne školy zdieľajú skúsenosti s kolegami aj študentmi pedagogiky

Už druhý rok sa slovenské školy môžu zapojiť do grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Úspešný pilotný projekt na dvadsiatich slovenských školách doplnil v tomto školskom roku rovnaký počet nových škôl. Nevyhnutn...
16.03.2020 14:12

Učitelia môžu učiť jazyky aj na diaľku.

Autor aplikácie na učenie slovíčok ponúka bezplatnú pomoc pre školy