Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Veronika Trojáková
18.05.2020 11:03

Portál Učíme na diaľku má nový dizajn z dielne stredoškolákov

Vzdelávací portál Učíme na diaľku, ktorý má počas prerušenia vyučovania v školách pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu, zriaďovateľom škôl, žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach, ako aj nájsť riešenia v mimoriadnej situácii, má nový dizajn.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) tento vzdelávací portál prevádzkuje od začiatku apríla vďaka spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami a ministerstvom školstva ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania v školách v čase epidémie koronavírusu. Webovú stránku Učíme na diaľku využívajú desiatky tisíc ľudí, za mesiac a pol od jej spustenia ju navštívilo takmer 335-tisíc návštevníkov. Denne cez portál prichádza sedemdesiat až osemdesiat mailov s otázkami, na ktoré pravidelne odpovedajú odborníci z tímu portálu a ŠPÚ.

Nový moderný dizajn a prehľadná štruktúra obsahu inovovanej webovej stránky vznikli aj vďaka spolupráci s iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, ktorá združuje desiatky šikovných žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Študenti z vlastnej iniciatívy oslovili tím prevádzkovateľov portálu Učíme na diaľku, vymysleli novú podobu stránky, dali jej nový dizajn, tvorili viaceré texty a zabezpečili online podporu na Facebooku. V čase krízy tak nemalou mierou pomohli preklenúť náročnú situáciu školám a učiteľom, ale v konečnom dôsledku aj rezortu školstva. Iniciatívu mladých ľudí a výsledný projekt oceňuje aj riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

„Teším sa, že sme žiakom mohli vytvoriť priestor, vďaka ktorému sa naučili nielen nové zručnosti z oblasti programovania a dizajnu, rozvinuli si svoje jazykové kompetencie či schopnosť spolupracovať v tíme, ale vidia aj pozitívny dopad svojej činnosti. Myslím si, že táto spolupráca môže byť pre nás inšpiráciou, ako vo vzdelávaní podporovať u žiakov učenie sa cez vlastnú skúsenosť a pre reálny život," zhodnotila prínos spolupráce Miroslava Hapalová.
IMG_4325

Význam spolupráce pre samotných študentov z iniciatívy Stredoškoláci učiteľom zhrnul jej koordinátor a žiak prvého ročníka Gymnázia L. Novomeského v Bratislave Adam Bednář: „Chceli sme učiteľom, rodičom aj žiakom zjednodušiť život v krízovej situácii. Preto sme ministerstvu školstva navrhli spoluprácu, ktorá prispela najmä k prehĺbeniu vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a štátnou správou. Už teraz sa tešíme na ďalšiu kooperáciu pri tvorbe webov, facebookových stránok a realizácii ďalších výziev," uviedol Bednář.

Na projekte portálu Učíme na diaľku ŠPÚ spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Inštitútom vzdelávacej politiky, iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, externými expertmi a viacerými neziskovými organizáciami. Nový dizajn si môžete pozrieť na: https://www.ucimenadialku.sk/

Zdroj: minedu

Súvisiace články

26.04.2018 12:30

Globálne kompetencie, časť 4 - alternitíva pre iné predmety

Pokračovanie: Alternatíva pre predmety MAT, GEO, OBN, ETV
20.04.2018 14:55

Globálne kompetencie, časť 2 - Aktuálne možnost rozvoja

V Metodicko-pedagogickom centre na detašovanom pracovisku Žilina sme v marci 2018 pripravili seminár s ukážkami vyučovacích jednotiek rozvíjajúcich globálne kompetencie detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl....
24.06.2019 09:29

Letné tvorivé dielne v Škole dizajnu

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne vý...